404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Slovo na dnešní den

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat...

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané "západní" společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor. Vytvořili si...

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické "nadpřirozené a podivné" události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela...

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto...

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou. Žena když se zamiluje, tak se...

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se. Pozitivní umělci sítí pozitivní...

Ale zapoměli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává...

AI FREE CONTENT oficiální logo

Oficiální logo (piktogram) pro označení AI free obsahu Logo, piktogram "100% AI FREE CONTENT" pro označení obsahu, u kterého autor garantuje nepoužívání AI na...

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na...

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej...

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný...

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se...

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...
FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

Sekulární psychologie a její popisy mluvícího Obrazu Šelmy Sekulární psychologie MUSÍ reagovat na vládu mluvícího Obrazu Šelmy nějakými popisy jevů a jejich pojmenováním. V žádném případě ale nesmí směřovat k nějakému poznání pravdy. Proto veškerá utrpení a rozvrat...

Hydracloning

Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový "mediální obsah" "Hydracoloning" je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho...

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto...

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí kvůli obrovským možnostem elektronické komunikace Obrazu Sezbytečnit - stát se zbytečným, stát se bezcenným. Jev vznikající obrovskou výkonnou mocí mluvícího Obrazu Šelmy, který rozšiřuje Bezzákonnost lidí. Jeho projevy zkoumá artifologie. Internet,...

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost je označení pro projev lidské svobodné vůle V Bibli se často objevuje pojem Svévolnost, Svévolníci. Je to označení pro člověka, kterého nezajíma Pravda a realita a který si vymýšlí vlastní iluze o fungování světa a svém vlastním původu. Svévolník hluboce...

Zapuzení manželovo lásky

Zapuzení manželovo lásky

Přirozený regulační mechanismus proti jednostrannému rozhodnutí muže Aby nebyla žena odkázána na rozhodnutí muže pojmout jí za manželku, existuje v lidském srdci možnost nátlakem ukončit mužův zájem. Žena se pak může vydat někomu nebo "něčemu" pro ní výhodnějšímu....

Anateická hierokracie

Anateická hierokracie

Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá "anateická hierokracie", nebo též Druhá Šelma Anateická hierokracie nahrazuje "spirituální a nábožensko-mystická" témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata "vědecká a sekulární" (Druhá Šelma). Pořád se ale...

Znamení Šelmy

Znamení Šelmy

Lidem se líbí představa Znamení Šelmy jako něčeho, co můžou vychytrale odmítnout, přelstít Boha a nárokovat si pohodlí Nebe. Znamení Šelmy je zatvrzení srdce Bohem poté, co člověk přijme do srdce učení Bezzákonnosti a úplně odvrhne smysl lásky agapé ve všech jejích...

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem - Otcovská láska Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovu lásku - a ženská schopnost nárokovat si mužovu lásku, přijímat ji a podřídit se. Muž je pohlaví nabízející a...

První Šelma

První Šelma

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je hierokracie, náboženská vláda kněží První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich...

Bezzákonnost

Bezzákonnost

Bezzákonnost je nauka proti lidskému vnímání Boží lásky Bezzákonnost je stav mysli člověka, kdy pro něj nemá žádnou hodnotu ani smysl otcovská a manželovo láska, která je obrazem Boží lásky agapé. Bezzákoný člověk nesnáší představu že je milován otcem, který mu vše...

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené se sezbytečněním lidské otcovské a manželovo lásky Mocné dílo klamu a přijetí Bezzákonnosti (tedy Odstoupení od Boha, Apostáze) je spojeno s trýznivými emocemi soužení, rozpadu rodin a ztráty společenského statutu dítěte, které plně souvisí s Božím...

Citáty

Citáty

Internetové citáty jako nástroj vyučování Bezzákonnosti Sekulární nauky a vědecké ideologie Druhé Šelmy vytvořily myšlenkový základ učení popírajícího smysl otcovské a manželovo lásky mezi lidmi. Když lidé dokázali postavit Obraz té Šelmě, tento Obraz začal na lidi...

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc všemu je dávána Bohem. Lidé pozorují její projevy. Projev tělesné moci je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle. Ta může být i značně přenesená, může mít formu úředního nátlaku, který projevem fyzické mocí končí například policejní represí. Projev udělené...

Astrologie

Astrologie

Astrologie byla naukou teické hierokracie Tak jako astronomie je naukou anateické hierokracie Druhé Šelmy, byla astrologie teickou naukou hierokracie První Šelmy. Astrologie vysvětlovala nebeské jevy a tělesa tak, aby skrze tato vysvětlení ovládala lidi pomocí různých...

Otcovství a otcovská láska

Otcovství a otcovská láska

Otcovství je likvidováno vládou Bezzákonnosti Bezzákonnost je zaměřena proti otcovské a manželovo lásce, protože jsou obrazem lásky Boha k lidem a Ježíše k Církvi. Druhá Šelma může zavádět Bezzákonnost a znehodnotit lidské otcovství, protože sama sebe poskytuje ženám...

Pravda, vlastnosti pravdy

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete