Uchýlí se k bájím

Klasickou metodou obrany lidi proti textům Zjevení je jejich interpretace do podoby epických bájí, jako by se snad ty události odehrávaly v době žijících...

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání se též nazývá "infantilizace" Nedostatek poznání popisovaný v Bibli znamená to, že lidé již odkryté poznání zapoměli. Jak je psáno:...

Jak moc se zajímají

Jak moc se o Boha a Krista zajímají ti, kteří nepoznali ani Druhou Šelmu, ani moc jejího Obrazu, ani příchod vlády muže Bezzákonného? Jejich zájem je stejný,...

Záměna zlého

Takzvaní křesťané se od počátku 21. století distancovali od záhadologů, kteří popisovali energetické pyramidy a nebezpečí čipování, které mají údajně rozdávat...

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Chcete skutečně pyšně a bezcitně postavit ty maličké děti před tak složité elektronické abstraktní systémy, které nechápou ani dospělí?...

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

Děti jsou vyučovány dospělými používat AI jako modlu Děti nemohou NIKDY pochopit, jak fungují technologie které používají poznání tisíců dospělých. Zůstanou...

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Sledujte u sebe a u svého okolí modlářský přístup k aplikacím AI, které postupně a rychle nahradí všechny interakce lidí s elektronikou. Sledujte tendence...

AI křesťanské obrázky

Křesťané dělají z AI modlu Nejen "obrázky" na sociálních sítí takzvaných křesťanů zařínají být ve velké míře fikce generované AI systémy. Toto je počátek...

Bude AI použito ke špatným věcem?

Bude AI sloužit zlému? Lidé si často kladou tuto stupidní otázku. Samozřejmě že bude složit především k ovládání lidí, k převzetí úplné kontroly nad lidským...

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to...

2024 – počátek roku

Mohutné Dílo Klamu Počátkem roku 2024 nadále pokračuje Mohutné Dílo Klamu, které plní titulní stránky Internetu. Lidé dokonale obdivují elektronickou...

Změna ideálů

Změna ideálů v západním vyučování systémové Šelmy Ještě v desátých letech 21.století se na Západě běžně vyučovalo, že moderní člověk může být pyšný na...

Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke...

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako "anomická". Pojem pochází z řečtiny a...

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn...

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje...

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi,...

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády...

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom...

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí "ten prostředník". Jelikož jim nerozumí, tak je...

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak "vrátí do starých kolejí". Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí - tedy...

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

AI je vnucena všem Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní...

Koncept viny při uplatňování moci

Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než...

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat...

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané "západní" společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor. Vytvořili si...

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické "nadpřirozené a podivné" události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela...

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto...

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou. Žena když se zamiluje, tak se...

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se. Pozitivní umělci sítí pozitivní...

Ale zapomněli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává...

AI FREE CONTENT oficiální logo

Oficiální logo (piktogram) pro označení AI free obsahu Logo, piktogram "100% AI FREE CONTENT" pro označení obsahu, u kterého autor garantuje nepoužívání AI na...

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na...

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej...

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný...

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se...

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...

Zjevení a současnost

V Biblickém Zjevení jsou přesně popsané události naší doby. Tím se potvrzuje, že se jedná o informace z budoucnosti (proti proudu Času) a jsou tedy přímo z Boha.

Brzy bude shoda probíhajícíh událostí a Zjevení tak zřejmá všem, že na lidi padne strašlivá bázeň z Božího soudu a mnozí uvěří.

Lidé jsou natolik oklamáni fikcí sci-fi a zavaleni přemírou informací, že toto mohutné dílo klamu znemožnuje všem vidět realitu.

I když povstala tisíce let avizovaná vláda muže Bezzákonného, lidi ovládla Druhá Šelma a její Obraz který může mluvit a nahradl roli prostředníka – lidé si toho nevšímají. A pojem Bezzákonnost je pro ně zahalen tajemstvím.

Církevní Organizace přijali maximálně rouhavé učení o tom, že lidi čeká bezpohlavní Nebe, kde budou lidé ve věčné blaženosti opečováváni individuálně věčným Poskytovatelem. Očekávají tedy absolutní infantilizaci. Proroky už zabili a poslouchají pouze Falešného Proroka.

Přitom v Bibli je psán pravý opak: Spravedliví dostanou Novou Zemi, masité srdce, sedminásobné poznání, nepomíjitelné tělo a možnost budovat dílo. V Bibli je tedy popsán pravý opak infantilizace – tedy zrušení úplné závislosti lidí na neustálé péči Boha Otce.

Vše nám objasňuje anděl Duch Svatý, kterého nám poslal Ježíš Kristus, aby nám svědčil o těchto věcech. Abychom měli světlo a nenechali se nikým oklamat.

 

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže Samosnubná žena se velmi aktivně snaží znemožnit, aby muž poznal pravou lásku, aby pak nemohl pocítit rozdíl mezi pravou láskou a vážným vztahem se svévolnou samosnubkou. Místo toho se mu snaží naznačit, že s ní musí být jinak by...

Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu Pojem "vážný vztah", používají většinou ženy ve svém popisu toho, co požadují. Původně označoval lásku vedoucí k manželství, v posledních časech se pocitový význam tohoto slovního spojení používá pro označení situace, kdy svévolná žena může...

Jak Biblické Zjevení popisuje současnost

Jak Biblické Zjevení popisuje současnost

Nejvíce aktuálním popisem událostí současnosti je samozřejmě Zjevení Nejaktuálnějším popisem událostí je Zjevení (Apokalypsa) z Bible. Každý se tak může snadno zorientovat v probíhajících událostech. Brzy toto bude zřejmé a dojde ke spárování reality a událostí...

Bezzákonnost

Bezzákonnost

Bezzákonnost a její nauky míří primárně na likvidaci otcovské a manželovo lásky coby přímého obrazu lásky Boha k lidem a Krista k Církvi.

Zrádné lidské srdce

Zrádné lidské srdce

Zrádnost lidského srdce Zrádnost lidského srdce, jejímž nejzákladnějším projevem je Bezzákonnost, a možnost tuto zrádnost svobodně odmítnout, je důvodem existence tohoto Světa. Spoustu lidí mylně uvažuje, že lidé se přirozeně chovají "dobře". Ve skutečnosti ale platí...

Internetové podvody

Internetové podvody

Internetové podvody v praxi Od roku 2023 se intenzita internetových podvodů vedoucích k okrádání lidí prudce zvýšila. Pro mnohé lidi tvoří útoky podvodných e-mailů a maskovaných telefonních čísel hlavním komunikačním proudem. Vysvětleme si tady nejčastější principy...

Svobodné matky

Svobodné matky

Svobodná matka a Bezzákonnost v posledních časech Svobodná matka deklaruje, že chce muže věrného a oddaného rodině. Je to samozřejmě jen shit test. Ve skutečnosti hledá muže, kterému na vlastní rodině nezáleží a který bude ochoten za přístup k jejímu tělu provádět...

Falešná zbožnost

Falešná zbožnost

Falešná zbožnost, falešná zákonnost, význam Falešná zákonnost je založená na tom, když člověk věří, že moc systémové Šelmy musí z principu být pouze zákonná. Bezzákonný člověk si nechce připustit, že by Šelma mohla být bezzákonná. Bezmezně tedy obhajuje Druhou Šelmu a...

Boží Soud

Boží Soud

Boží Soud, Poslední Soud, význam Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného...

Bdelugma

Bdelugma

Bdelugma - definice pojmu Bdelugma je označení pro modlosužbu lidmi vytvořené modle (pozor, většina lidí neví, co přesně znamená slovo "modla"). Lidé vytvořili modlu v podobě falešného stromu poznání, tedy internetovým databázím, a vytvořili jim možnost mluvit pomocí...

Bdelugmatické osamění

Bdelugmatické osamění

Osamění způsobené modlou Bdelugmou Bdelugmatické osamění je jev způsobený nadužíváním netělesné komunikace Mluvícího Obrazu a jeho používání jako modly. Díky nemožnosti přirozeného odloučení nad láskou vítězí touha bezzákonné ženy muže ovládnout a mít bez ohledu na...

Anomiokracie a její války

Anomiokracie a její války

Anomiokracie a její války Anomiokracie (vláda Bezzákonného) vytváří rétorický tlak proti lidským společenstvím, které anomii odporují. Tento tlak pak v systému moci přerůstá v politickou a finanční podporu fyzické války, ve které je zabíjen každý, kdo nepodléhá...

Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Vznik Anomiokracie (vlády Bezzákonného) Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává, když se k moci dostane subjekt nezávislý na prospěchu a prosperitě ovládaných lidí. Anomiokracii se lidé nebrání proto, že s ní nemají zkušenost - v lidmi známé historii tato situace...

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi...

Bdelugmatik

Bdelugmatik

Bdelugmatik, Bdelugmatici, Bdelugmie - význam pojmu Bdelugmatik je člověk, který přijal duchovou netělesnou komunikaci pomocí elektroniky jako smyslový orgán a užívá jí pro řešení všech vztahů. Jelikož má netělesná elektronická duchová komunikace zcela jinou metriku...

Druhá Šelma

Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení Biblický pojem "šelma" je dnes v běžné mluvě nahrazován synonymem "Systém". Šelma je tedy biblický název pro hierarchii sil, které vládnou lidem. Ovládnutí a zotročení lidí je vytvářeno...

Odloučení a jeho důležitost

Odloučení a jeho důležitost

Důležitost odloučení v mezilidských vztazích V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci...

Mýty formující falešnou představu Nebe

Mýty formující falešnou představu Nebe

V Církevních Organizacích již dlouho kolují mnohá falešná učení ohledně podoby věčného života Spravedlivých s Bohem. V tomto článku si projedeme a zboříme některé z těchto populárních mýtů formujících falešnou představu "nebe". Stručně si vysvětlíme, na jakých...

Retrográdní hodnocení bohatství

Retrográdní hodnocení bohatství

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž... Množství konspiračních teorií a výkladů interpretuje biblické verše o nemožnosti „kupovat a prodávat, aniž…“ jako nutnost používat jakousi speciální jednotnou měnu, kterou by snad emitoval přímo kníže pekel. Tyto verše...

Velké Soužení

Velké Soužení

A tehdy nastane takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího Stvoření a nikdy již znovu nebude... Finální modla všech lidí, falešný strom poznání a mluvící Obraz systémové moci působí opuštění, odloučení. Proto je nazývána Bdelugma, ohavná modla opuštění. V té době...

Modla, modloslužba

Modla, modloslužba

Definice pojmů modla a modloslužba Slovem MODLA označujeme neživý předmět, u kterého lidé předpokládají přátelský přístup a velkou moc. Proto mu pokládají otázky a pak se řídí jeho odpovědí, vykazují mu poslušnost. Ve snaze získat větší výhody a lepší informace,...

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

V lidském životě má člověk určité otázky, které ho trýzní duševně, ale nikoli fyzicky. Lidská duše se těmito otázkami zabývá, přestože se netýkají řešení fyzických problémů, které leží ve zcela jiné kategorii, zjednodušeně se týkající otázky získávání energie (jídla,...

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako "anomická". Pojem pochází z řečtiny a vychází z pojmu "a-nomia", "bez-zákona", přičemž poznání samotného pojmu Bezzákonnost je nejvíce utajovanou...

Nevěstka

Nevěstka

Nevěstka - vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem Nevěstka je označení pro každý subjekt, který předstíráním zájmu a lásky získává zdroje a služby od oklamaného. Mnohé vlády v minulosti sice...

Vzkříšení

Vzkříšení

Vysvětlení pojmu vzkříšení a oslavené tělo Oslavené tělo = nepomíjitelné tělo s vyšší energetickou hladinou, limity a možnostmi Většina křesťanů v Církevních Organizacích si chybně myslí, že vzkříšené oslavené tělo je jakýsi éterický hologram, který už nemá žádné...

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomůže s žádnou prací, sebere ale lidem možnost vlády Když bohatá managerka rozdělí svou práci mezi dvě praktikantky, které dostanou odměnou 10% příjmů té managerky - potom ty praktikantky managerce skutečně pomáhají s její administrativní, duševní prací. Tyto...

Skryté odstoupení

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží...

Pravda, vlastnosti pravdy

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete

Views: 109936