V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává spirituálně mystickou důvěru a je přesvědčen o její nadpřirozené moci.

Takže to téma je super notoricky známé a srozumitelné bylo už dekády. Ale zapomněli jsme.

“Jáchyme hoď ho do stroje”

Views: 39