Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k Pravdě a chce být Kristovcem. Poprvé se tak stalo na svátek letnic, kdy apoštolové na Ježíšův příkaz v Jeruzalémě čekali, až jim sešle Ducha Svatého, Ducha pravdy.

Duch Svatý nemluví sám o sobě, ale mluví co slyší. Když je říkána Pravda, potvrzuje její pravdivost

Boží člověk je varován před Bezzákonností tím, že cítí nelibost Ducha Svatého k nečistým věcem a radost z Pravdy. Duch Svatý usvědčuje vše, co není z Boha a radostně souhlastí s tím, co je Bohu milé.

Duch Svatý tvoří protiklad k učením světa, k naukám démonů, a též v současnosti proti mocnému dílu klamu Obrazu.

Jak se projevuje Duch Svatý v lidech

Člověk nebude nikdy Duchem Svatým někam proti své vůli vláčen. Hlas Ducha Svatého může různými způsoby přebíjet, tlumit nebo vůbec neposlouchat.

Církevní Organizace často vyučují tak, že na Ducha Svatého raději úplně zapomínají

Existují celé rozsáhlé interpretace Bible, které Boží osobu, tedy Ducha Svatého, Přímluvce, vůbec neuvádějí!

Duch Svatý a duch Bezbožnosti jsou vzájemným protikladem

Není možné slučování Božích principů s principy tělesnosti, což je v Bibli na mnoha místech popsáno různými slovy. Například že není možné sloužit dvěma Pánům, nebo: “kdo se snaží zalíbit lidem, nemůže se líbit Bohu”.

Přesto se spousty Církevních Organizací snaží prosadit principy tělesnosti, a to hlavně proto, aby se zalíbili lidem a aby vedoucí Organizací mohli nabírat další členy z nejdůznějších důvodů. Děje se tak v souladu s příchodem Ducha Bezbožnosti, za kterým stojí Satanovo působení. Duch Bezbožnosti postupně zachvátí vše, čemu se říkalo bůh a co se jako bůh uctívalo.

Co Duch Svatý opravdu není

Duch Svatý není něco, co by člověka posedlo, převzalo kontrolu nad jeho myslí a tělem, a proměnilo v ovládanou loutku. Mnozí si přejí udělat nějaký “silný rituál”, aby mohli být posednuti tímto “kvalitním Duchem”. Aby tak byli tak bez vlastní snahy a přičinění protaženi nástrahami života na zemi až do Nebe. To není pravda. Duch Svatý tu není k manipulaci a k ovládání, ale je tu k výchově ve spravedlnosti a k poznávání Božích věcí.

Duch Svatý vyžaduje aktivní přístup a ne pasivní oddanost

Lidský rodič také nevychovává své dítě k tomu, aby ho až do smrti poslouchalo na slovo a aby si nechalo každý den rodiči určovat, co má dělat. Tak jako lidský rodič vychovává své dítě k tomu, aby obstálo ve světě, tak Bůh vychovává své děti ke spravedlnosti a k tomu, aby mohli být tam, kam je povolá, správně vybaveni. Tedy v Boží přítomnosti v Nových Nebesích a na Nové Zemi.

Je nutné Ducha Svatého poslouchat, naslouchat mu – poslouchat, co potvrzuje. Ducha Svatého NEUHAŠOVAT! Uhašování Ducha Svatého, nevnímání toho, co potvrzuje, je vzpoura proti Bohu a velký hřích!

Duch Svatý je pro ty, co přijali lásku k Pravdě

Letnicemi to však neskončilo a děje se to i dnes, protože Bůh své sliby plní i po dvou tisících letech a každému, kdo uvěří v Ježíše, sešle tuto posilu. Duch svatý je ukazatelem živé víry, tak jako je rak ukazatelem čisté vody. Kde je Duch svatý, tam je skutečný a živý Bůh, tam je zmrtvýchvstalý Kristus.

Share This