Čas je síla, kterou Bůh tvoří své dílo a pomocí které jej dokončil. Z našeho pohledu je čas naprosto zásadní pro rozlišování toho, co je pravda a co není pravda, co je možné a co není možné. Čas tedy realizuje Boží Spravedlnost.

Pojmy jako informace, zkušenosti, zrada, věrnost, všemocnost, počátek, konec, původ, zázrak a mnoho dalších, jsou zcela závislé na veličině ČAS.

Bůh nepodléhá Času, nežije v něm, neboť jej stvořil. Bůh vůbec nepodléhá zákonitostem, které se nám zdají jako zcela zásadní.

Boží podstatu vyjadřuje i Boží jméno a je v Bibli dobře popsána. I když jsou tyto představy pro nás obtížné, Bůh si toho je vědom a trpělivě vysvětluje, jak se k tomu máme postavit. Bůh je v každém současném okamžiku přítomen v podobě Ducha Svatého. Tím je přinášena Boží nadčasová Moudrost veškerému Božímu lidu. Pokud Bůh potřeboval v určitý čas někomu něco konkrétního sdělit, používal k tomu posly, anděly a Proroky, kteří přinášeli do určitého bodu vývoje lidstva konkrétní informace a zajišťovali konkrétní úkoly.

“Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: “Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.” (Iz 46,10)

Proto je zásadní rozdíl mezi divy, které předvádí satanovo démoni, a Božím Zázrakem

Bůh Stvořitel je všemohoucí a vševědoucí.

V první řadě představuje svou neomezenou moc a vševědoucnost, pramenící z toho, že jej nic ze Světa nemůže překvapit ani předběhnout. Jelikož Bůh pozoruje náš čas již dokončený, ví o všem, co se stane i jak vše dopadne. Proto nemůžeme nikterak skrývat úmysly našeho srdce a proto nemá smysl před Bohem přísahat. Bůh ví, kdo mu patří a kdo ne. Kdo hovoří, že je možné Boha přelstít, je hanebný lhář nebo je někým popleten. Z principu to nijak není možné.

V Čase se nacházejí i všechny stvořené bytosti, tedy anděléSatan i jeho démoni a Mocnosti. Čas má svůj počátek i konec. A Satan ví, že mu zbývá málo času.

Stálá otázka křesťanů: Kde jsou lidé od smrti do posledního soudu

Lidé mezi smrtí a vzkříšením se nacházejí v takzvaných kompartmentech, kde čekají na Boží Soud a na vzkříšení těla.

Zhlédnutí: 780