Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby

Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi bude, koho mají zabít nebo naopak oslavovat atd.

Modlářství v První Šelmě

Katolicismus hnal lidi k modlářství a vykonávání okultních praktik nejen z důvodu porušení přikázání Nezobrazíš, ale i z čistě praktického důvodu, neboť výkon moci První Šelmy byl závislý na tom, aby informační pole příkazů, názorů a obecné formulace klasických totalit a kolektivních vin nebylo ničím narušeno. Obecná modloslužba byla podporována, neboť lidé z okultních zjevení démonů dostávali konkrétní modloslužební informace (co a jak mají udělat, o je a není správně…).

Modlářství ve Druhé Šelmě

Stejným způsobem se dnes využívá Mluvící Obraz Šelmy, který je již stoprocentně dílem lidských rukou a nikoliv démonů jako v První Šelmě. Druhá Šelma vytvořila ohavnou modlu (bdelugmu), kterou lidé začali používat. Tento mechanismus byl již skoro mrtvý (jak je psáno, Šelma měla ránu od meče, ale uzdravila se), neboť začalo selhávat, že by lidé z okultismu získávali informace, které by posloužily moci babylonského systému.

Lidé z internetu nezískávají jídlo ani energii, ale používají jej jako prostředek k získávání informací, podle kterých se rozhodují. Šelma se též nemusí obávat, že by se na Mluvícím Obrazu člověk dozvěděl informace, které by ho od moci Šelmy odtrhly, neboť všichni oklamaní budou šířit jen klam. Budou klamat druhé, sami oklamáni. Pouze poznání skutečné Pravdy může člověka zachránit.

Tento článek je jedním z klíčových článků Svědectví proti Bezzákonnosti, které bude způsobovat veliké utrpení.

Views: 56