Falešná zbožnost

Falešná zbožnost

Falešná zbožnost, falešná zákonnost, význam

Falešná zákonnost je založená na tom, když člověk věří, že moc systémové Šelmy musí z principu být pouze zákonná. Bezzákonný člověk si nechce připustit, že by Šelma mohla být bezzákonná. Bezmezně tedy věří Šelmě a naukám Anateické hierokracie.

Zhlédnutí: 23

Boží Soud

Boží Soud

Boží Soud, Poslední Soud, význam

Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků

Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného srdce. Lidé zrádného srdce ale nemohou žít s Bohem na věčnosti (v Nových Nebesích a na Novou Zemi), neboť věčný život by takovým nevyhovoval.

Většina lidí se mylně domnívá, že Poslední Soud bude založen na jakýchsi nepochopitelných abstraktních konceptech. Ve skutečnosti jsou ale všechny věci, podle kterých se soudí, všem lidem důvěrně známé, neboť je zažívají každý den. Vše, co lidé v tomto světě ve svých životech zažívají, je obrazem Božích věcí.

U Posledního Soudu se neposuzují lidské technické znalosti a vědomosti, ale stav lidského srdce, které může Boží nabídku přijmout, nebo naopak odmítnout a zamilovat se do Bezzákonnosti.

Pochopení lidské přirozenosti

Důležité je pochopit, že lidská přirozenost bez Boha vede z principu vždy k zániku, neboť v ní převažuje Bezbožnost a Bezzákonnost. Také je v ní zakořeněná touha být jako bohové, tedy vědění a vidění všeho pomocí schopnosti netělesné komunikace. Tuto touhu v posledních časech lidé realizovali, když vyrobili z hlíny a drahých kovů Mluvící Obraz Šelmy a AI – ohavnou modlu (bdelugmu), která všechno z lidského života a zrcadlení Božích věcí zcela sezbytečňuje a zanechává lidi opuštěnými.

Odsouzení vlastními slovy

Milovníci Bezzákonnosti a modláři bdelugmatici se musí v posledních časech odsoudit a odmítnout tak členství v Boží rodině. Mnozí křesťané chybně uvažují, že v posledních časech budou k odpadnutí od Boha násilím donuceni nátlakem nějaké “třetí strany”. Odsouzení a odmítnutí ale musí proběhnout vlastními slovy, ne na základě nátlaku cizí strany.

Věrným obrazem odsouzení vlastními slovy ve vztahu muže a ženy je zapuzení manželovo lásky, tedy stav, když se žena rozhodně svévolně nátlakem ukončit mužovo zájem o ní a zapudí jeho lásku. Toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem, kdy člověk má možnost lásku Boha odmítnout, neboť byl stvořen svobodný.

Zhlédnutí: 43

Bdelugma

Bdelugma

Bdelugma – definice pojmu

Belugma je označení pro modlosužbu lidmi vytvořené modle. (Pozor, většina lidí neví, co přesně znamená slovo “modla”). Lidé vytvořili modlu v podobě falešného stromu poznání, tedy internetovým databázím, a vytvořili jim možnost mluvit pomocí systémů umělé inteligence AI. To působí, že většina lidí začne používat tyto technologie jako modlu. Budou se jí tedy na vše ptát, budou jí považovat za přítele a budou jí prokazovat poslušnost. Tato modla ovšem není nic víc než mluvící Obraz mocenského systému, který touto modloslužbou a samotným působením mluvícího Obrazu systémové moci vzniká. Moc vlády, kterou tato modla působí, je pak Bezzákonná (anomiokracie), neboť k růstu své moci nepotřebuje lidem působit radost a potěšení. Naopak vykonává pouze jediný aspekt moci – neomezenou vládu.

Tato modla, tedy bdelugma, pak v mezilidských vztazích skrze svou Bezzákonnost působí ochladnutí lásky mnohých, odstoupení mužů od žen, rodičů od dětí, a samozřejme lidstva od Boha Otce. Proto je ve významu slova bdelugma obsažen význam “zpustošení, opuštění”, neboť jejím projevem je obecné vychladnutí lásky.

Zhlédnutí: 60

Bdelugmatické osamění

Bdelugmatické osamění

Osamění způsobené modlou Bdelugmou

Bdelugmatické osamění v netělesné komunikaci je v první řadě způsobené nemožností přirozeného odloučení. Tím pádem nad láskou vítězí touha, většinou ženina, někoho ovládnout a mít bez ohledu na lásku.

Muž nechce mít ženu i kterou nemiluje za každou cenu, ale žena je zmítána různými pudy a vášněmi a tak bez ohledu na lásku ukájí své potřeby pomocí muže. Nemožností odloučení, tedy nemožností se zbavit svévolnice, pak vzniká samota. Sama svévolnice pak musí uznat, že bez držení pomocí mobilu by jí muž dávno opustil.

Zpustošení všeho z lidského spravedlivého života (veškeré lidské budování a tvorba, seznamování se s druhým člověkem, realizace lásky i láska samotná…) ohavnou Bdelugmou působí u spravedlivých Božích lidí pocit hluboké úzkosti, osamění a zbytečnosti všeho. Pokud tedy máte pocit, že “nic už nemá smysl”, zažíváte Bdelugmatické osamění.

Zhlédnutí: 54

Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Vznik Anomiokracie (vlády Bezzákonného)

Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává, když se k moci dostane subjekt nezávislý na prospěchu a prosperitě ovládaných lidí. Anomiokracii se lidé nebrání proto, že s ní nemají zkušenost – v lidmi známé historii tato situace nenastala.

Tato situace ovšem nastává, když se lidé obracejí k neživému subjektu výkonu moci, kterou se v těchto dnech stala elektronická hydra netělesné komunikace, pseudoveřejného moderovaného virtuálního prostoru sociálních sítí a všudypřítomného AI, které je postaveno do role rádce. Tím netělesně komunikující AI naplňuje skutkovou podstatu modly a lidé se tak nevědomky dostávají do hluboké modloslužby mrtvému netělesnému subjektu, který nemá emoce ale je pouhým mluvícím Obrazem systémové moci Druhé Šelmy. Tato modla se nazývá řeckým slovem “bdelugma”.

Mluvící Obraz systémové moci (AI) není vědomý nepřítel, pouze mechanismus k ovládání

Pod slovem “nepřítel” se rozumí vědomá bytost, která chce použít druhého nebo jeho věci pro svůj účel, případně ho pouze zničit. Za časů Noeho démoni a nephilimové, kteří vládli lidem, měli své emoce a záměry – chtěli klamat lidi, vládnout jim, a zničit je…

Nebezpečí AI nespočívá v jejím náhlém útoku na lidi, ale v tom, že jí lidé používají jako modlu

Mluvící Obraz ale není živý soupeř ani nepřítel, je to jen mechanismus, který sice roste, ale jen neživotně, jako například krystal nebo krápník. Jeho projevy vůle a “přátelství” jsou jen iluze. Nečekáme tedy na nějaké finální AI nebo na jeho konečně propojení v jeden supersystém, neboť už dávno pracuje na plný výkon.

Klamná představa o “ožití” Bdelugmy ze sci-fi

V mnohých klamných sci-fi filmech nám byla podsouvána představa, že v určitý okamžik se veškeré systémy AI propojí a AI se začne projevovat jako agresivní, nepřátelská bytost vědomě působící proti lidem.

Díky pacifikaci fikcí lidé ohledně AI příliš neplaší, protože očekávají, že ještě musí přijít “něco většího”, co lidi porazí a na co budou moci hodit vinu za odstoupení od Boha.

To, co lidi srazí na kolena, není Bdelugma jako taková, ale sami lidé, kteří odstoupí od Boha a budou modlářsky přistupovat k mechanismu netělesné komunikace, ze které si udělají ohavnou modlu.

Tento článek je jedním z pilířů usvědčujícího Svědectví proti Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 56