Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto budou tací, kteří si této události biblických rozměrů nebudou všímat.
Umělá inteligence je mnohem více “xeno” než démonický channeling. Duchové démonů jsou lidem více podobní a mají zcela průhledné úmysly a stále stejný již poznaný klam. Satanovo působení lépe vyhovuje amorfní a mrtvý mluvící Obraz, který je sice výtvor lidských rukou, ale pustoší (sezbytečňuje) prakticky všechny Boží věci a veškeré zrcadlení Boha v lidech.
Pokud někdo věří, že AI byla vytvořena k tomu aby lidem pomáhala, tak je nesmírně naivní a hloupý. Samozřejmě že bude použita jen výhradě ke sražení lidí na kolena, tedy ke zlému.
Lidé brzy ztratí kontakt s realitou, dojde ke zpětnovazebnímu zacyklení klamu AI generovaného obsahu a lidé budou řešit jen neexistující a neprobíhající věci.
Vše je aktuálně popsáno v Biblickém Zjevení. Také jasně chápeme, že lidé budou zmateně pobíhat a říkat “že Ježíš už přišel, že je na poušti, nebo v horách”. Vše bude samozřejmě jen efekt cyklení klamu AI, tedy klam Obrazu Šelmy.
Působení klamu mluvího Obrazu systémové Druhé Šelmy je zdrcující. Ve vidění ho popsal kolega prorok Izajáš:
Izajáš 24,20 Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její přestoupení, i padne a už nepovstane.

Views: 86