Důležitost odloučení v mezilidských vztazích

V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci neexistuje žádné přirozené, zdravé odloučení, díky čemuž se vztah řešený přes mobil nakonec stává naprosto nesnesitelným a otravným.

Odloučení ve vztahu člověka s Bohem

Kupodivu, odloučení ve vztahu muže a ženy má svůj obraz i ve vztahu člověka s Bohem. Většina křesťanů si mylně představuje, že život s Bohem znamená, že z lidí budou zlobotomizované bezpohlavní bytosti, které budou jen neustále kdesi “v nebi” zpívat Bohu chvály a nebudou dělat nikdy nic jiného ani nebudou mít vztah s nikým jiným kromě Boha.

Bůh ale nechce, aby z člověka byl bezpohlavní přízrak neustále zpívající mantry. Sám řekl, že není dobré aby byl člověk sám, a stvořil člověka se všemi potřebami živoucí duše. Vztah s Bohem je normální rodinný vztah, nikoli závislost zlobotomizované bytosti na neomezeném pánovi, který ho pořád sleduje jako to dělá digitální oko Mluvícího Obraz Šelmy.

Bůh také v Bibli říká, že se nebude neustále člověkem zabývat. Existuje tedy emoce duše, že neustálé zabývání se druhým člověk je po čase otravné a nesnesitelné. Lidé si toto mohou neustále zkoušet v netělesné komunikaci mobilních telefonů, které se dnes používají k řešení vztahů.

Views: 82