Sdílej:
j grey - Svobodné matky Přečteno 15417 krát.

Běžným jevem Rozpadu mezilidských vztahů a Druhé morálky jsou svobodné matky. Tedy ženy, které vychovávají děti bez kontaktu s otcem dětí. Svobodných matek bude stále přibývat, jelikož ďábelská logika Druhé Morálky jinou možnost nenabízí. Jak se dozvídáme z Písma, v posledních časech bude stále víc žen, které se budou pořád chtít učit jak se uspokojit, ale nikdy nebudou moci najít Pravdu, proč uspokojení nemohou dosáhnout.

Pozor. Svobodné matky nejsou zlí lidé. Pouze lidská společnost a její Odstoupení od Boha jim nedává jiné možnosti jak žít.

Pro návrat svobodné matky do částečně snesitelného života do Spravedlnosti před Bohem je možný pouze, když se ženy ujme muž, který s touto ženou zachází podle Bohem daných zásad vepsaných do srdce onoho muže. To bude ale čím dál tím složitější, neboť veškerá učení Světa se snaží vyučit ženy Bohu odpornými naukami Druhé Morálky. Svobodná matka se už ale nikdy nezbaví cizoložství.

Lukáš 16:18 Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž pustil, cizoloží.

Shrnutí důvodů, proč je stále více svobodných matek:

  1. Manželství už není možné protože, současná filozofie zničila přirozenou roli muže a ženy ve vztahu a nahradila jí unisexovou společností . Manželství nahrazuje Partnerství s minimem vztahové zodpovědnosti a s minimální roli otcovství ve výchově dětí.
  2. Mobilní technologie a závislost na mobilní komunikaci přináší do mezilidských tělesných vztahů spousty patologických změn. Mobilní komunikace dokončuje likvidaci mezilidských vztahů a je hlavním důvodem rozvratu.
  3. Ztráta jakékoliv úcty žen k mužům. Od doby, kdy jsou dívkám neomezeně dostupné komunikační technologie, jsou i mladé dívky zasypávány žádostmi o sex včetně nabídky placeného sexu. Každá dívka přesně ví, kolik peněz stojí služby jejího těla. Vulgární a hrubě sexuální komunikace, kterou muži dívkám skrze internet vnucují (a kterou dívky akceptují), zničí u dívek úctu k mužům, protože kvůli nedodržování Duševní Hygieny musí dívky přijmout myšlenkové zkraty: muž = nechutnost.
  4. Nesmyslná představa o mezilidských vztazích vytvořená tím, že dívky vidí většinu životních situací chování lidí jen v televizi a jiných médiích. Čerpají tedy zkušenosti pouze z nereálných fikcí, které jsou z principu nepravdivé. Fiktivní příběhy totiž musí být nereálné a zvláštní, aby byly zajímavé ke koukání.
  5. Mladé dívky a svobodné matky se díky elektronické komunikaci předávají všechny své destruktivní zkušenosti a vytváří filozofii Druhé Morálky mnohem intenzivněji, než jakákoliv jiná státní propaganda.
  6. BIOLOGICKÝ TLAK, který nutí mladé ženy převzít iniciativu v rozhodování při plození dětí nové generace. Po zániku Manželství přebírá rozmnožovací pud mladých žen iniciativu. Když muži nezakládají úplné rodiny, musí se dívky nechat otěhotnět jiným způsobem a založit neúplnou rodinu. Velkou roli zde hrají Internetové seznamky.

Svět nenabízí mladým dívkám žádnou logickou možnost života

V prostoru rozpadlýcm mezilidských vztahů se v myšlení mladých žen objeví puzení zplodit děti s náhodným partnerem, kterého si samy vyberou bez dalších závazků. Takové pudy nedokáže dívka vůbec popsat, a proto se snaží ho svému okolí vysvětlit jinými slovy. Dívky v tuto dobu nevidí žádnou logiku v založení trvalého vztahu s mužem, proto se upínají na jistotu, že když porodí dítě, svět okolo se o ně prostě bude muset postarat a že nebudou samy. Ať už tím myslí sociální systém společnosti, nebo rodiče či jiné příbuzné.

Vztahy mužů se svobodnými matkami

Svobodná matka tvoří základ neúplné rodiny. Neúplná rodina je výchozím pilířem formování pravidel vztahů Druhé Morálky, tedy Partnerských vztahů. Partnerský vztah je vztah, kdy jeden druhého používá k uspokojení svých potřeb pokroucených ďábelskou logikou zcela proti Bohu. Jedná se tedy vždy o Bohu ohavné chování, které je každému spravedlivému srdci přirozeně odporné. V Partnerských vztazích je Nevěra výběrová věc, protože každý partner trvale hledá dalšího výhodnějšího partnera. Partnersví nemá základ ve spolehlivosti a vytrvalosti, ale je jako obchod s nabídkou a poptávkou dodavatele a odběratele.

Ženy potřebují uspokojit svou potřebu rodit děti, podlehnou touhám a pudům a vyhledají si partnera na uspokojení této potřeby. Ženy vystaví své tělo na Internetové seznamce a pak si vyberou podle hlasu těla (často nazývané jiskřička, jiskra) partnera, kterému svolí k otěhotnění.

Svobodné matky a jejich děti tvoří nepřirozené partnerské svazky

Partnersky zplozené dítě pak svobodné matky zneužívají k vyplnění prázdného místa po skutečném vztahu s mužem. Tento vztah s dětmi se snaží s tím jak děti rostou silně utužovat a proměnit na partnerství, což je hluboce proti lidské přirozenosti, ve které se naopak dítě i matka musí učit být bez sebe a žít samostatně. Tato nová nepřirozenou závislost svobodných matek na dětech, která se plně realizuje pomocí mobilní komunikace, povede v další generaci k obecné vzpouře dětí vůči rodičům.

Muži za minulá staletí netoužili po změně svého parntersko – sexuálního statutu. Proto se mužské chování nezměnilo zdaleka tak zásadně, jako chování žen, které toužily být jako muž a dosáhly toho. Tím se z manželství, kdy muž vládne ženě a žena poslouchá muže, stává partnerství, ve kterém žena přebírá dominanci díky svým pudovým potřebám. Žena je ve svém rozhodování ovlivňována Mocnostmi více než muž a tak se všechny principy hříchu velmi rozšiřují.

Sociologická studie, svobodné matky

Sdílej:
Translate »