Svobodné matky a Bezzákonnost v posledních časech

Ženy s dětmi, které nikdo nechce a nebo nemůže milovat. Svobodné matky a jejich výchova dětí jsou pilířem Bezzákonnosti. Jsou produktem nauk anateické hierokracie.

Označení “svobodné matky” je užíváno téměř jako oslavné pojmenování pro ženu, která se osvobodila od muže a od rodiny. V realitě se většinou jedná o samosnubné a svévolné ženy, milovnice Bezzákonnosti. Těmto ženám nezáleží na tom, zda je muž opravdu miluje jim nezáleží. Stačí jim, když dostanou příslušné peníze. Uvažují tak, že za mužovu lásku si nic nekoupí a proto jí nepotřebují. To věrně odpovídá Bezzákonnosti člověka vzhledem k Bohu.

Svobodná matka nemá muže proto, že jí buď miloval a ona ho zapudila, a nebo jí nemiloval a podařilo se mu se dostat z jejího vlivu.

Je prakticky nemožné, aby svobodná matka vyučovala své děti jinak, než v úplné Bezzákonnosti. To znamená, že bude své děti vždy vyučovat PROTI lásce manžela a otce dětí. Toho totiž vnímá jako zdroj svých problémů, svého utrpení.

Vše je součástí Mohutného Díla Klamu pro ochladnutí lásky mezi lidmi a odstoupení od Boha kvůli přijetí Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 2515