Uchýlí se k bájím

Klasickou metodou obrany lidi proti textům Zjevení je jejich interpretace do podoby epických bájí, jako by se snad ty události odehrávaly v době žijících...

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání se též nazývá "infantilizace" Nedostatek poznání popisovaný v Bibli znamená to, že lidé již odkryté poznání zapoměli. Jak je psáno:...

Jak moc se zajímají

Jak moc se o Boha a Krista zajímají ti, kteří nepoznali ani Druhou Šelmu, ani moc jejího Obrazu, ani příchod vlády muže Bezzákonného? Jejich zájem je stejný,...

Záměna zlého

Takzvaní křesťané se od počátku 21. století distancovali od záhadologů, kteří popisovali energetické pyramidy a nebezpečí čipování, které mají údajně rozdávat...

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Chcete skutečně pyšně a bezcitně postavit ty maličké děti před tak složité elektronické abstraktní systémy, které nechápou ani dospělí?...

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

Děti jsou vyučovány dospělými používat AI jako modlu Děti nemohou NIKDY pochopit, jak fungují technologie které používají poznání tisíců dospělých. Zůstanou...

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Sledujte u sebe a u svého okolí modlářský přístup k aplikacím AI, které postupně a rychle nahradí všechny interakce lidí s elektronikou. Sledujte tendence...

AI křesťanské obrázky

Křesťané dělají z AI modlu Nejen "obrázky" na sociálních sítí takzvaných křesťanů zařínají být ve velké míře fikce generované AI systémy. Toto je počátek...

Bude AI použito ke špatným věcem?

Bude AI sloužit zlému? Lidé si často kladou tuto stupidní otázku. Samozřejmě že bude složit především k ovládání lidí, k převzetí úplné kontroly nad lidským...

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to...

2024 – počátek roku

Mohutné Dílo Klamu Počátkem roku 2024 nadále pokračuje Mohutné Dílo Klamu, které plní titulní stránky Internetu. Lidé dokonale obdivují elektronickou...

Změna ideálů

Změna ideálů v západním vyučování systémové Šelmy Ještě v desátých letech 21.století se na Západě běžně vyučovalo, že moderní člověk může být pyšný na...

Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke...

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako "anomická". Pojem pochází z řečtiny a...

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn...

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje...

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi,...

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády...

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom...

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí "ten prostředník". Jelikož jim nerozumí, tak je...

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak "vrátí do starých kolejí". Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí - tedy...

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

AI je vnucena všem Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní...

Koncept viny při uplatňování moci

Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než...

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat...

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané "západní" společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor. Vytvořili si...

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické "nadpřirozené a podivné" události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela...

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto...

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou. Žena když se zamiluje, tak se...

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se. Pozitivní umělci sítí pozitivní...

Ale zapomněli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává...

AI FREE CONTENT oficiální logo

Oficiální logo (piktogram) pro označení AI free obsahu Logo, piktogram "100% AI FREE CONTENT" pro označení obsahu, u kterého autor garantuje nepoužívání AI na...

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na...

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej...

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný...

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se...

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...

Zjevení a současnost

V Biblickém Zjevení jsou přesně popsané události naší doby. Tím se potvrzuje, že se jedná o informace z budoucnosti (proti proudu Času) a jsou tedy přímo z Boha.

Brzy bude shoda probíhajícíh událostí a Zjevení tak zřejmá všem, že na lidi padne strašlivá bázeň z Božího soudu a mnozí uvěří.

Lidé jsou natolik oklamáni fikcí sci-fi a zavaleni přemírou informací, že toto mohutné dílo klamu znemožnuje všem vidět realitu.

I když povstala tisíce let avizovaná vláda muže Bezzákonného, lidi ovládla Druhá Šelma a její Obraz který může mluvit a nahradl roli prostředníka – lidé si toho nevšímají. A pojem Bezzákonnost je pro ně zahalen tajemstvím.

Církevní Organizace přijali maximálně rouhavé učení o tom, že lidi čeká bezpohlavní Nebe, kde budou lidé ve věčné blaženosti opečováváni individuálně věčným Poskytovatelem. Očekávají tedy absolutní infantilizaci. Proroky už zabili a poslouchají pouze Falešného Proroka.

Přitom v Bibli je psán pravý opak: Spravedliví dostanou Novou Zemi, masité srdce, sedminásobné poznání, nepomíjitelné tělo a možnost budovat dílo. V Bibli je tedy popsán pravý opak infantilizace – tedy zrušení úplné závislosti lidí na neustálé péči Boha Otce.

Vše nám objasňuje anděl Duch Svatý, kterého nám poslal Ježíš Kristus, aby nám svědčil o těchto věcech. Abychom měli světlo a nenechali se nikým oklamat.

 

Seznam chyb uvažování současného člověka

Seznam chyb uvažování současného člověka

Dominantní rozšíření netělesné elektronické komunikace a AI modly probíhá mnohem rychleji, než jsou lidé schopni vyučovat, natož formulovat vyučování a své poznatky. Díky těmto technologiím se objevují společenské a psychologické jevy, které jsou akademické obci zcela...

Milovat v bázni

Milovat v bázni

Milovat v bázni znamená naplnit nejdůležitější Zákon Bezzákonnému člověku se myšlenka milování někoho v bázni hnusí. Chtějí mít jasný nárok na služby a pohodu a pak už se o nic nestarat. Bezzákonnému člověku totiž nevadí, že jeho přístupem nebude naplněna podstata...

Zásady Bezzákonnosti v generálním modelu AI

Zásady Bezzákonnosti v generálním modelu AI

Nedostatek poznání při posuzování významu a bezpečnosti AI stroje Když lidé s nedostatkem poznání obhajují bezpečnost AI chybnými uvahami. Používají tyto argumenty: AI nepřemýšlí a nemůže tedy provádět vědomé kroky proti lidem. AI jen odpovídá všem lidem na všechny...

Eva

Eva

Smysl a důvod stvoření ženy, Evy V různých naukách se obecně vyučuje, že žena byla stvořená proto, aby jí muž zabezpečovat a sloužil v potu tváře, a aby porodila a vychovala děti. Skutečným důvodem stvoření ženy ale je, aby byla pro muže milující a milovanou...

Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Artifologický rozbor odstoupení dětí od rodičů Všichni víme, že musí nastat podle působení bezzákonnosti přerušení lásky a vztahů. Musí nastat odstoupení lidí od Boha, žen od manželů, ale též dětí od rodičů. Z Biblického Zjevení víme, že v posledních časech povstanou...

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání se též nazývá "infantilizace" Nedostatek poznání popisovaný v Bibli znamená to, že lidé již odkryté poznání zapoměli. Jak je psáno: "nenechte se nikým oklamat, vše jsem vám řekl již předem". Spousty lidí klamou ostatní tím, že tento biblický verš...

Animizace

Animizace

Animizací nazýváme jev, kdy bezuzdným užíváním mobilů začne člověk vnímat informace přicházející skrze mobil stejně, jako mluvení přátelské bytosti.

Artifologie

Artifologie

Zkoumá vliv nedužívání netělesné elektronické komunikace na lidský tělesný život. Popisuje nechtěně spouštěné pudové reakce na netělesné komunikační podněty.

AI

AI

AI je Ohavná Modla Zpustošení, popsaná v biblickém Zjevení AI splňuje dokonale definici pojmu MODLA. Definice říká, že "modla" je neživý výtvor lidských rukou, ke kterému se lidé obrací pro radu ve víře, že k nim tento výtvor má zákonný, tedy milující otcovský vztah....

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Situace do které staví dospělí dnešní děti je otřesná Možná ani netušíte, jak moc jsou vaše děti vystaveny produktům napodobování lidské tvůrčí činnosti pomocí generativní AI. Děti dnes často hodiny denně do svého naivně bezelstného myšlení pouští AI vygenerované...

Průvodce mladého muže světem bezzákonných dívek

Průvodce mladého muže světem bezzákonných dívek

Těžkosti s láskou v 21. století V nastávající vládě Bezzákonného získává rozhodující vliv nad lidskými životy takzvaná "bezzákonnost". Přesná definice "bezzákonnosti" byla po tisíce let tajemstvím, které nyní již známe: Bezzákonnost je narušení a pošpinění zákona...

Láska z retailu

Láska z retailu

Představme si následující popis vztahu: Těší se na něj, moc ho chce. Chce být pořád s ním. Těší se na to, co pro ní má hezkého. Často na něj myslí. Svůj volný čas nejraději tráví s ním. Tento popis vztahu je dnes všemi vnímán, jako dokonale romantický popis ideální...

Klam pro ty, co míří do záhuby

Klam pro ty, co míří do záhuby

Víra v lidmi stvořenou novou zemi V Posledních Časech jsou lidé natolik infantilizováni složitými naukami a technologiemi, že podléhají jedinečnému typu iluze. Hybnou sílou zotročování lidí systémem moci Druhé Šelmy je všeobecně přijatá víra v přesně vykreslenou...

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Chcete skutečně pyšně a bezcitně postavit ty maličké děti před tak složité elektronické abstraktní systémy, které nechápou ani dospělí? Chcete ty malé holčičky a chlapečky nutit aby pochopili fungování systémů, které v sobě kumulují poznání tisíců...

Svědectví

Svědectví

Svědectví proti Bezzákonnosti, falešný prorok a klanění se Šelmě a jejímu Obrazu Jak se blíží čas Druhého Příchodu Krista na Zemi a okamžik proměny věrných, musí se do klamu zamilovat všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě, aby tak neměli výmluvu že něco nepochopili a...

Falešný prorok

Falešný prorok

Falešný prorok přináší informace, které se vydávají za Boží vůli. Těmi informacemi oklame nevěrné, aby se do nich zamilovali a neměli výmluvu V letech 2020 až 2022 se odehrála celosvětová událost, která vedla k příchodu velkého Falešného Proroka. Během krátkého období...

Mluvící Obraz Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy

Ohavná Modla Opuštění (Zpustnutí, Zpustošení) Lidé byli technologicky infantilizující mocí nového mocenského systému, takzvanou Druhou Šelmou, puzeni k tomu, aby udělali obraz té moci, který bude moci sám mluvit. Toto se podařilo ve finálním lidském výtvoru, ke...

Rouhání

Rouhání

Rouhání proti Duchu Svatému Nejtěžší formou rouhání je přímé odmítnutí poznání z Ducha Svatého, kterého zde zanechal Ježíš Kristus jako Přímluvce. V posledních časech budou chtít lidé zcela odmítnou poznání o své vlastní Bezzákonnosti a zamaskovat existenci Ohavné...

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

Děti jsou vyučovány dospělými používat AI jako modlu Děti nemohou NIKDY pochopit, jak fungují technologie které používají poznání tisíců dospělých. Zůstanou pro ně vždy zcela abstraktní a duchovní. Tedy veškeré užívání AI ve školách bude mít na děti stejný vliv, jako...

Infantilizační spirála

Infantilizační spirála

Infantilizační spirála nutí lidi k podřízení se do víry v něčí zákonný přístup k nim Dílo klamu pyšně tvrdí, že bude nutné všechno redefinovat a vše dělat nově pomocí nových, ještě zložitějších nebo dokonce ještě neexistujících technologií. Nikdo tomu nerozumí, ale...

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Sledujte u sebe a u svého okolí modlářský přístup k aplikacím AI, které postupně a rychle nahradí všechny interakce lidí s elektronikou. Sledujte tendence lidí aplikaci pozdravit, mluvit uctivě, rozloučit se a poděkovat. Svému kartáčku, lžíci a dokonce ani autu...

Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád Veškerá lidská věda a technika směřovala jen ke vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy a AI. I když lidé ve sci-fi filmech blouznili o nekonečném rozvoji lidského společenství do budoucna, ve skutečnosti se směřuje k pravému opaku. K naprosté...

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužovo lásky Ženy a dívky jsou dnes díky používání netělesné elektronické komunikace nastaveny tak, že zájem o ně je nekonečný a obecně u všech mužů. Konkrétní sdělení jednoho muže, že jí miluje, je tedy pro dnešní ženu bezpředmětné a vlastně...

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to ti moudří muži nechápou. Skutečným důvodem proč se toto děje je především fakt, že díky elektronické komunikaci...

Základní metrika současnosti

Základní metrika současnosti

Klíčové charakteristiky současných událostí To, po čem lidé budou smutně toužit, aby se vrátilo zpět, je naopak to, co upadlo v nemilost. To, co je bude nejvíc trýznit, budou považovat za záchranu. Lidé nebudou schopní rozpoznat dobro a zlo. Budou tedy například...

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody, proč se dnes muž pustí do vztahu se svobodnou matkou První motiv, který dnes donutí muže, aby se dal do vztahu se svobodnou matkou je, aby se mohl dostat k sexu výměnou za službu svobodné matce a jejím dětem. Druhým důvodem je potřeba si zajistit bydlení či...

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka Základní charakteristikou bezzákonného člověka je, že bezzákonný člověk se nezajímá o svého milujícího Pochazatele v emocionální kaskádě, ale pouze o to, co mu Pochazatel údajně musí poskytovat. Nemiluje tedy svého...

Infantilizace lidí

Infantilizace lidí

Infantilizace lidí Infantilizací nazýváme jev, kdy se lidská společenství dostávají do vlivu věcí, které potřebují, ale nechápou. Mnozí lidé se rádi nechávají infantilizovat mocí, která jim slibuje pasivní pohodlí. Druhá Šelma například infantilizuje lidi naukami a...

Pravda, vlastnosti pravdy

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete

Views: 109936