Jaro 2023

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony učení díla Klamu (Obraz Šelmy). Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení, neboť kázají vrcholnou formu Bezzákonnosti (význam slova “bezzákonnost” se hluboce tají).

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a vydáním se.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa provedou odstranění manželství a otcovství. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už zmizela ta Překážka.

Zde je Svědectví proti Bezzákonnosti, Obrazu Šelmy a veškerého klamu

Zde je vysvětlení co znamená První Šelma, Druhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je Bezzákonnost, Apostáze, Evangelium, Nová Země, Vzříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte v Bibli a provádějte Prvočtení Zjevení. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.

 

Slovo na dnešní den

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat...

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané "západní" společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor. Vytvořili si...

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické "nadpřirozené a podivné" události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela...

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto...

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou. Žena když se zamiluje, tak se...

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se. Pozitivní umělci sítí pozitivní...

Ale zapoměli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává...

AI FREE CONTENT oficiální logo

Oficiální logo (piktogram) pro označení AI free obsahu Logo, piktogram "100% AI FREE CONTENT" pro označení obsahu, u kterého autor garantuje nepoužívání AI na...

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na...

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej...

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný...

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se...

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...
Druhá Morálka

Druhá Morálka

Druhá Morálka je myšlenkový model mezilidských vztahů vyučovaný Druhou Šelmou. Druhá Morálka je nauka o mezilidských vztazích, ve které je záměrně vynechána otcovská a manželovo láska - aby se v životě lidí omezil Boží Obraz. Cílem Druhé Morálky je tedy zcela vymazat...

Situace na jaře 2023

Situace na jaře 2023

Příchod Bezzákonné vlády podporuje i spousta křesťanů Po tisíce let byla vláda představitelem Zákonnosti. Zákonnost je v pojmenování pro omezení Svévolnosti s úmyslem udržet společnost funkční, prosperující a vitální. Zákonnost vychází z otcovské lásky, lidský otec...

Vážný vztah

Vážný vztah

Vážný vztah – definice Vážný vztah v podstatě znamená samosnubný vztah mezi svévolnou ženou a Beta Poskytovatelem V moderní Druhou Šelmou ovládané anateické společnosti ženy nemají žádného muže, který by je miloval. Mužova láska je ženami vnímána jako nepotřebná. Není...

Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie Sekulární psychologie před zmizením Té Překážky musela být částečně založena na Zákonnosti a tudíž stála na hraně skály. Po zmizení Té Překážky stojí základy této lidské Vědy už na písku....

Zákon

Zákon

Zákon a principy zákonnosti Při studiu Bezzákonnosti a jejího šíření a "tajemství" bezzákonnosti si musíme uvědomit, co označujeme termínem "zákon". Zákon je nařízení, které je z principu vydáváno vládnoucí mocí, a je myšlený v dobrém - jako ochrana spravedlnosti...

Prvočtení Zjevení

Prvočtení Zjevení

Spárování současných pozorovaných skutečností s texty ve Zjevení Zjevení napsané v minulosti obsahuje jen polovinu informace. Ke zkompletování Zjevení je nutné dosadit současné události a provést párování a rozsuzování. Tím dojde k bezchybnému výkladu Zjevení, které v...

Zacyklení AI při generování klamu

Zacyklení AI při generování klamu

Zacyklení AI je označení pro stav, kdy AI generuje nové informace na základě vlastních vygenerovaných nepravostí Zacyklení funguje v těchto krocích: Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI Lidé se snaží AI generovaný obsah zamaskovat tak, aby sama AI nepoznala, že...

Nephilim

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. "Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim...

Manželství

Manželství

Manželství je zrcadlení Boží lásky do života lidí Zrcadlením Boží Lásky (agapé) v lidských životech je láska vznikající v lidské rodině, a to mezi mužem, jeho manželkou a dětmi. Láska muže k manželce zrcadlí lásku Ježíše k Církvi, láska otcovská pak lásku Boha k...

AI

AI

Samoučící se AI absorbovala celou elektronickou podobu Šelmy a může za ní mluvit AI je výtvor lidských rukou, nová MODLA všech lidí, od které se nikdy neodvrátí, i když je bude nesmírně trýznit. Díky AI ztratí lidstvo jakýkoliv kontakt s realitou. Lidé komunikující s...

Mluvící Obraz Šelmy (AI a elektronická komunikace)

Mluvící Obraz Šelmy (AI a elektronická komunikace)

Mluvící Obraz s mnoha hlavami: to je AI, ultimátní nepřítel lidstva a Modla Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou, v chatovací AI dokonce osobně a intimně. Sami si můžete všímat, jak silně jsou lidé...

Evangelium, Boží Evangelium

Evangelium, Boží Evangelium

Slovo evangelium znamená "správná, pravdivá zpráva" Každé svědectví o Božích věcech je "evangelium". Nejdůležitějším evangeliem je zpráva, že největší a nejdůležitější ze všech stvořených věcí je Láska. Tato láska agapé je zároveň důvodem Stvoření a existence tohoto...

Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Když muž dnes ženě nabízí manželovu lásku pro otcovskou lásku ke společným dětem, ženy to nezajímá Spravedlivý muž musí nyní projevit velkou trpělivost a nepokoušet se bezzákonným ženám nabízet svou lásku. Bezzákonné ženy totiž loví spravedlivé muže, aby je mohy...

Feminismus

Feminismus

Feminismus, nauka o nutnosti ženské svévolnosti - základ učení Bezzákonnosti v boji proti lásce To co vyučuje nauka s názvem "feminismus" ve vztahu muže a ženy, to vyučuje nauka zvaná Bezzákonnost ve vztahu člověka a Boha. V obou případech je to nauka tvrdící že...

Ta Překážka

Ta Překážka

Aby se Bezzákonnost rozšířila, musela být odstraněna Ta Překážka Ta Překážka je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit. Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy...

Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné Pro většinu je překvapením, že BIBLE VŮBEC NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry. Pro...

Pravda, vlastnosti pravdy

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete