2023

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony učení díla Klamu (Obraz Šelmy). Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení, neboť kázají vrcholnou formu Bezzákonnosti (význam slova “bezzákonnost – anomia” se hluboce tají).

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a vydáním se.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa provedou odstranění manželství a otcovství. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už zmizela ta Překážka.

Zde je Svědectví proti Bezzákonnosti, Obrazu Šelmy a veškerého klamu

Zde je vysvětlení co znamená První Šelma, Druhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je Bezzákonnost, Apostáze, Evangelium, Nová Země, Vzříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte v Bibli a provádějte Prvočtení Zjevení. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.

 

Zhlédnutí: 44

Slovo na dnešní den

Odporníci a jejich emisarství

Svět internetové Hydry Mluvícího Obrazu je plný článků takzvaných "odporníků". Tyto články se v podstatě staly "mainstreamem" - původce negativního vlivu...

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn...

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje...

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi,...

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády...

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom...

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí "ten prostředník". Jelikož jim nerozumí, tak je...

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak "vrátí do starých kolejí". Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí - tedy...

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

AI je vnucena všem Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní...

Ratifikace Bezzákonnosti vztahů proběhla

Již před lety bylo zcela zřejmé, že brzy přijde vláda Bezzákoného, že se začnou objevovat lidi ignorující vlády, které budou okamžitě ratifikovat Bezzákonnost...

Koncept viny při uplatňování moci

Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než...

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat...

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané "západní" společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor. Vytvořili si...

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické "nadpřirozené a podivné" události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela...

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto...

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou. Žena když se zamiluje, tak se...

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se. Pozitivní umělci sítí pozitivní...

Ale zapoměli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává...

AI FREE CONTENT oficiální logo

Oficiální logo (piktogram) pro označení AI free obsahu Logo, piktogram "100% AI FREE CONTENT" pro označení obsahu, u kterého autor garantuje nepoužívání AI na...

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na...

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej...

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný...

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se...

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...
Metrika výkonu práce AI

Metrika výkonu práce AI

AI nepomůže s žádnou prací, sebere ale lidem možnost vlády Když bohatá managerka rozdělí svou práci mezi dvě praktikantky, které dostanou odměnou 10% příjmů té managerky - potom ty praktikantky managerce skutečně pomáhají s její administrativní, duševní prací. Tyto...

Odporník, odporníci

Odporník, odporníci

Odporník je označení pro publikujícího, který deklaruje odpor vůči "neznámé moci" ale nemůže jí označit za vládu Bezzákonného Na podzim roku 2023 jsou kanály mluvícího Obrazu Šelmy přeplněné analýzami událostí spousty autorů, kteří sami sebe definují jako "odpor"...

Odporníci a jejich emisarství

Odporníci a jejich emisarství

Svět internetové Hydry Mluvícího Obrazu je plný článků takzvaných "odporníků". Tyto články se v podstatě staly "mainstreamem" - původce negativního vlivu samozřejmě zajímá skrytě každého. Odporník klade odpor přicházející vládě Bezzákonného, ale nikdy nemůže napsat,...

Skryté odstoupení

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží...

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje jsou jedním z ústředních témat lidské fikce. Fikce je pro lidi přitažlivá kvůli lidské pýše na domělé vlastní...

Digitalizace a Bezzákonnost

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi, potřebuje spousty spolupracovníků, kteří vládu zajišťují. Tito spolupracovníci musí být silní a vitální, tak...

Nástup vlády Bezzákonného

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády Bezzákonného. Po tisiciletích, kdy slovo "vláda" bylo vždy spojeno se zákonností nám byl odstraněn ten prostředník...

Gnosticismus

Gnosticismus

Definice Gnosticismu Základním předpokladem Gnosticismu je myšlenka, že vše hmotné je inherentní zlo, kterého je třeba se zbavit a shodit, aby mohla lidská duše po smrti vstoupit do nehmotné existence v "nebi". Hlavním omylem gnostického učení je ignorace prostého...

Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu Slovní spojení "vážný vztah" se stal hovorovým termínem, který používají především ženy ovládnuté bezzákonnou propagandou moci ve své (většinou elektronické) komunikaci s muži. Takzvaný "vážný vztah" je primárně tlak na to, aby muž byl...

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost je soubor obrovského množství provázaných informací o neexistující události, která vzniká zacyklením AI generovaných deepfake Zacyklení funguje v těchto krocích: Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI Lidé se snaží AI generovaný obsah...

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky šíření učení vztahové Bezzákonnosti Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější...

AI

AI

Samoučící se AI absorbovala celou elektronickou podobu Šelmy a může za ní mluvit Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za...

Lidé jako andělé

Lidé jako andělé

Zástupy milovníků Bezzákonnosti si u Boha nárokují proměnu v bezpohlavní netělesné duchy kteří už nebudou nikdy řešit lásku. Bezzákoné fantazie o Nebi jsou založeny na chybném výkladu Ježíšovo věty "že lidé budou jako andělé" Když se Saduceové ptali Ježíše na otázku,...

Deepstate

Deepstate

Deepstate je vzletný název pro imaginární entitu Vzdělaní lidé ze světa většinou věří, že zvláštní události působí jakási neviditelná entita s nejasnými motivy. Tuto entitu pojmenovali "deepstate". Miliony lidí se snaží popisovat jak působí a dávají svědectví o...

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom změní i chlapce. Jedná se o vyučování Bezzákonnosti a vládu Bezzákonnosti. Díky sexuální dynamice uvažování...

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí "ten prostředník". Jelikož jim nerozumí, tak je tak nějak ignorují a vynechají. Přitom ten jev každý člověk každý den popisuje a miliony lidí o něm píšou....

Odkryté Pravdy - Přijmi nebo odmítni

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete

Zhlédnutí: 104929