Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem. Všichni...
Netělesná komunikace

Netělesná komunikace

Netělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Pro člověka je zvláštním způsobem "přirozené"...

číst více
Antikrist, duch antikrista

Antikrist, duch antikrista

Označení užívané pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami.

číst více
Maskulinita

Maskulinita

Pro ženu je “maskulinita” každá moc, která má zájem o “feminitu”, tedy moc která má zájem použít ženské tělo ke svému účelu a tím pádem tuto ženu chránit a nabízet jí “partnerství”.

číst více
Šelma

Šelma

Šelma, někdy též hovorově SYSTÉM, v přeneseném smyslu nespecifikovaná moc STÁTU. Šelma nyní mluví na lidi svým Mluvícím Obrazem, tedy internetem.

číst více
Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem...

číst více
Plochá Země

Plochá Země

Flat Earth teorie - výsměch lidskému zatajování nepochopení školní fyziky Konspirace, která hravou formou využívá základní neznalosti široké veřejnosti z oblasti optiky a fyziky na úrovni základní...

číst více
Shit test

Shit test

Shit test, vysvětlení pojmu V moderní rétorice o mezilidských vztazích se objevil pojem "shit test". V podstatě se jedná o synonymum slova "pokoušení". Je to aktivita, kdy se podřízená strana snaží...

číst více
Moc

Moc

Tělesná Moc je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle, Duchovní Moc má ten, kdo může pořád mluvit a není další moc, která by ho umlčela. Tělesná Moc je převaha fyzické síly v prosazení...

číst více

Jump to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Příbuzné články

Translate »