Jaro 2023

Kdo má uši ke slyšení, slyš!

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí ve světě. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony klamných učení díla Klamu seslaného Bohem pro svedení všech svévolníků a milovníků Bezzákonnosti. Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení. Kázání které nazývají “evangelium” je nabídka záchrany života v Nebi a pohodlí před soužením a smrtí a je kompatibilní s myšlením bezzákonných lidí.

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a poslušností.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa nyní míří k odstranění manželství a otcovství – což se jistě povede. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už zmizela ta Překážka.

Tyto texty jsou svědectvím proti Bezzákonnosti a vysvětlují Boží Mohutné dílo Klamu

Zde naleznete svědectví a vysvětlení, co znamená První Šelma, Druhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je Bezzákonnost, Apostáze, Evangelium, Nová Země, Vzříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte a vyhledávejte v Bibli. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.

 

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...
Feminismus

Feminismus

Feminismus - základní učení Bezzákonnosti v boji proti lásce To co vyučuje nauka s názvem "feminismus" ve vztahu muže a ženy, to vyučuje nauka zvaná Bezzákonnost ve vztahu člověka a Boha. V obou případech je to nauka že nezáleží na pravosti maskulinní tvůčí lásky, ale...

číst více
Ta Překážka

Ta Překážka

Aby se Bezzákonnost rozšířila, musela být odstraněna Ta Překážka Ta Překážka je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit. Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy...

číst více
Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné Když dnes položíme průměrnému věřícímu dotaz na téma věčný život, většinou vůbec nebude hovořit o Nové Zemi a nových nebesích ani o vzkříšení těla, jak je popsáno v Bibli. Místo toho se většinou dočkáme odpovědi, že po...

číst více
FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

Sekulární psychologie a její popisy mluvícího Obrazu Šelmy Sekulární psychologie MUSÍ reagovat na vládu mluvícího Obrazu Šelmy nějakými popisy jevů a jejich pojmenováním. V žádném případě ale nesmí směřovat k nějakému poznání pravdy. Proto veškerá utrpení a rozvrat...

číst více
Hydracloning

Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový "mediální obsah" "Hydracoloning" je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho...

číst více
Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto...

číst více
Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí kvůli obrovským možnostem elektronické komunikace Obrazu Sezbytečnit - stát se zbytečným, stát se bezcenným. Jev vznikající obrovskou výkonnou mocí mluvícího Obrazu Šelmy, který rozšiřuje Bezzákonnost lidí. Jeho projevy zkoumá artifologie. Internet,...

číst více
Svévolnost, Svévolník

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost je označení pro projev lidské svobodné vůle V Bibli se často objevuje pojem Svévolnost, Svévolníci. Je to označení pro člověka, kterého nezajíma Pravda a realita a který si vymýšlí vlastní iluze o fungování světa a svém vlastním původu. Svévolník hluboce...

číst více
Zapuzení manželovo lásky

Zapuzení manželovo lásky

Přirozený regulační mechanismus proti jednostrannému rozhodnutí muže Aby nebyla žena odkázána na rozhodnutí muže pojmout jí za manželku, existuje v lidském srdci možnost nátlakem ukončit mužův zájem. Žena se pak může vydat někomu nebo "něčemu" pro ní výhodnějšímu....

číst více
Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie Soustřeďme se na to, co nyní psychologie je a bude. Neboť staré se již nevrátí a bude zapomenuto. Současná a budoucí psychologie je základní nástroj anateické hierokracie k prosazení nauk Třetí...

číst více
Anateická hierokracie

Anateická hierokracie

Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá "anateická hierokracie", nebo též Druhá Šelma Anateická hierokracie nahrazuje "spirituální a nábožensko-mystická" témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata "vědecká a sekulární" (Druhá Šelma). Pořád se ale...

číst více
Znamení Šelmy

Znamení Šelmy

Lidem se líbí představa Znamení Šelmy jako něčeho, co můžou vychytrale odmítnout, přelstít Boha a nárokovat si pohodlí Nebe. Znamení Šelmy je zatvrzení srdce Bohem poté, co člověk přijme do srdce učení Bezzákonnosti a úplně odvrhne smysl lásky agapé ve všech jejích...

číst více

Pravda, vlastnosti pravdy

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete