Shoda událostí Zjevení se současností je úplná

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony učení díla Klamu, které je určeno pro ty co míří do záhuby. Všude se vyučuje morálka Bezzákonnosti, i když sama Bezzákonnost je vrcholně utajována.

Největším Zákonem Boha je Láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Odstoupení od tohoto základního Zákona se jmenuje Bezzákonnost.

Zákon Lásky popisuje vztah Pochazitele a Pocházejícího. Bůh Otec je Pochazitel všeho a všech. Člověk je stvořen k obrazu Boha tak, aby vše dobře chápal. Člověk je stvořen jako muž a žena, kdy muž je Pochazitel ženy a dětí a zároveň Pocházející Boha. Žena je pak Pochazitelem nedospělých dětí a Pocházejícím z muže i z Boha. Svazek muže a ženy je pak manželství Pocházejících, proto je Církev nevěstou Kristovou.

Zákonnost ochraňuje Lásku před znečištěním a znesvěcením. Chrání Pocházejícího, aby se mu dařilo dobře a aby nepřišel o lásku Pochazitele. Pocházející nesmí Pochazitele pokoušet, nesmí se snažit prodat svou náklonnost za nárokování Pochazitelovo přízně. Pocházející musí dodržovat Zákon Pochazitele, aby Láska nebyla znečištěna. Toto už se dnes v moci Druhé Šelmy nedodržuje a proto ženy odstoupily od mužů, děti odstoupí od rodičů a lidé odstoupí od Boha.

Internetová komunikace a AI nastupují jako finální modla lidské historie. Vlády odejmou oklamaným lidem možnost  o sobě rozhodovat. Tato moc obrazu Systémové Šelmy nastoupí na trůn vlády nad všemi lidmi a bude jim působit nevýslovné útrpení. Přesto se lidé této ohavné modly opuštění nikdy nevzdají.

Vlády modlou ovládnutých zemí už nepotřebují lidského prostředníka k výkonu moci nad obyvatelstvem, proto nastává vláda Bezzákonného. Díky klamu deepfake tento typ vlády ani nemůže mít styk s lidmi, protože lidé přijdou o schopnost kontaktu s realitou.  Bohatství předchozích let vyprodukované Nevěstkou bude nyní rozežráno jako její maso. Nevěstka upadla v nemilost.

Shoda mezi Zjevením z Písma a událostmi posledních měsíců je zcela přesvědčivá a brzy bude zjevena všem lidem. Pak na všechny padne nevýslovná hrůza, ale mnozí uvěří.

Slovo na dnešní den

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to...

Změna ideálů

Změna ideálů v západním vyučování systémové Šelmy Ještě v desátých letech 21.století se na Západě běžně vyučovalo, že moderní člověk může být pyšný na...

Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke...

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako "anomická". Pojem pochází z řečtiny a...

Odporníci

Odpornící kladou povolený odpor nástupu vlády Bezzákonného, a tím sami klamou Svět internetové Hydry Mluvícího Obrazu je plný článků takzvaných "odporníků"....

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn...

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje...

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi,...

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády...

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom...

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí "ten prostředník". Jelikož jim nerozumí, tak je...

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak "vrátí do starých kolejí". Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí - tedy...

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

AI je vnucena všem Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní...

Ratifikace Bezzákonnosti vztahů proběhla

Již před lety bylo zcela zřejmé, že brzy přijde vláda Bezzákoného, že se začnou objevovat lidi ignorující vlády, které budou okamžitě ratifikovat Bezzákonnost...

Koncept viny při uplatňování moci

Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než...

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat...

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané "západní" společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor. Vytvořili si...

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické "nadpřirozené a podivné" události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela...

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto...

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou. Žena když se zamiluje, tak se...

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se. Pozitivní umělci sítí pozitivní...

Ale zapomněli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává...

AI FREE CONTENT oficiální logo

Oficiální logo (piktogram) pro označení AI free obsahu Logo, piktogram "100% AI FREE CONTENT" pro označení obsahu, u kterého autor garantuje nepoužívání AI na...

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na...

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej...

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný...

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se...

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a...

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst...

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023 Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen. Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost...
Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád Veškerá lidská věda a technika směřovala jen ke vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy a AI. I když lidé ve sci-fi filmech blouznili o nekonečném rozvoji lidského společenství do budoucna, ve skutečnosti se směřuje k pravému opaku. K naprosté...

číst více
Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužovo lásky Ženy a dívky jsou dnes díky používání netělesné elektronické komunikace nastaveny tak, že zájem o ně je nekonečný a obecně u všech mužů. Konkrétní sdělení jednoho muže, že jí miluje, je tedy pro dnešní ženu bezpředmětné a vlastně...

číst více
Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to ti moudří muži nechápou. Skutečným důvodem proč se toto děje je především fakt, že díky elektronické komunikaci...

číst více
Základní metrika současnosti

Základní metrika současnosti

Klíčové charakteristiky současných událostí To, po čem lidé budou smutně toužit, aby se vrátilo zpět, je naopak to, co upadlo v nemilost. To, co je bude nejvíc trýznit, budou považovat za záchranu. Lidé nebudou schopní rozpoznat dobro a zlo. Budou tedy například...

číst více
Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody, proč se dnes muž pustí do vztahu se svobodnou matkou První motiv, který dnes donutí muže, aby se dal do vztahu se svobodnou matkou je, aby se mohl dostat k sexu výměnou za službu svobodné matce a jejím dětem. Druhým důvodem je potřeba si zajistit bydlení či...

číst více
2024 – počátek roku

2024 – počátek roku

Mohutné Dílo Klamu Počátkem roku 2024 nadále pokračuje Mohutné Dílo Klamu, které plní titulní stránky Internetu. Lidé dokonale obdivují elektronickou komunikaci a miliony zařízení tvořících Internet úspěšně strhávají pozornost všech lidí na sebe. Však proto byly...

číst více
Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka Základní charakteristikou bezzákonného člověka je, že bezzákonný člověk se nezajímá o svého milujícího Pochazatele v emocionální kaskádě, ale pouze o to, co mu Pochazatel údajně musí poskytovat. Nemiluje tedy svého...

číst více
Infantilizace lidí

Infantilizace lidí

Infantilizace lidí mocí Druhé Šelmy A nechá zabít každého, kdo by se Obrazu té Šelmy neklaněl... Většina křesťanů si mylně představuje, že verš "a Obraz té Šelmy promluvil a nechal zabít každého, kdo by se Obrazu Šelmy neklaněl..." hovoří o aktivitě jakési externí...

číst více
Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže Samosnubná žena se velmi aktivně snaží znemožnit, aby muž poznal pravou lásku, aby pak nemohl pocítit rozdíl mezi pravou láskou a vážným vztahem se svévolnou samosnubkou. Místo toho se mu snaží naznačit, že s ní musí být jinak by...

číst více
Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu Pojem "vážný vztah", používají většinou ženy ve svém popisu toho, co požadují. Původně označoval lásku vedoucí k manželství, v posledních časech se pocitový význam tohoto slovního spojení používá pro označení situace, kdy svévolná žena může...

číst více
Jak Biblické Zjevení popisuje současnost

Jak Biblické Zjevení popisuje současnost

Nejvíce aktuálním popisem událostí současnosti je samozřejmě Zjevení Nejaktuálnějším popisem událostí je Zjevení (Apokalypsa) z Bible. Každý se tak může snadno zorientovat v probíhajících událostech. Brzy toto bude zřejmé a dojde ke spárování reality a událostí...

číst více
Bezzákonnost

Bezzákonnost

Bezzákonnost a Zákonnost popisuje stav lásky milovaného a milujícího Základem všech Stvořených věcí je Láska. Ta je také důvodem k veškerému Božímu Stvoření. Člověk může mít veškeré poznání i veškeré (technické) možnosti, ale bez lásky je to zcela k ničemu. Láska je...

číst více
Zrádné lidské srdce

Zrádné lidské srdce

Zrádnost lidského srdce Zrádnost lidského srdce, jejímž nejzákladnějším projevem je Bezzákonnost, a možnost tuto zrádnost svobodně odmítnout, je důvodem existence tohoto Světa. Spoustu lidí mylně uvažuje, že lidé se přirozeně chovají "dobře". Ve skutečnosti ale platí...

číst více
Internetové podvody

Internetové podvody

Internetové podvody v praxi Od roku 2023 se intenzita internetových podvodů vedoucích k okrádání lidí prudce zvýšila. Pro mnohé lidi tvoří útoky podvodných e-mailů a maskovaných telefonních čísel hlavním komunikačním proudem. Vysvětleme si tady nejčastější principy...

číst více
Svobodné matky

Svobodné matky

Svobodná matka a Bezzákonnost v posledních časech Svobodná matka deklaruje, že chce muže věrného a oddaného rodině. Je to samozřejmě jen shit test. Ve skutečnosti hledá muže, kterému na vlastní rodině nezáleží a který bude ochoten za přístup k jejímu tělu provádět...

číst více
Falešná zbožnost

Falešná zbožnost

Falešná zbožnost, falešná zákonnost, význam Falešná zákonnost je založená na tom, když člověk věří, že moc systémové Šelmy musí z principu být pouze zákonná. Bezzákonný člověk si nechce připustit, že by Šelma mohla být bezzákonná. Bezmezně tedy obhajuje Druhou Šelmu a...

číst více
Boží Soud

Boží Soud

Boží Soud, Poslední Soud, význam Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného...

číst více
Bdelugma

Bdelugma

Bdelugma - definice pojmu Bdelugma je označení pro modlosužbu lidmi vytvořené modle (pozor, většina lidí neví, co přesně znamená slovo "modla"). Lidé vytvořili modlu v podobě falešného stromu poznání, tedy internetovým databázím, a vytvořili jim možnost mluvit pomocí...

číst více
Bdelugmatické osamění

Bdelugmatické osamění

Osamění způsobené modlou Bdelugmou Bdelugmatické osamění je jev způsobený nadužíváním netělesné komunikace Mluvícího Obrazu a jeho používání jako modly. Díky nemožnosti přirozeného odloučení nad láskou vítězí touha bezzákonné ženy muže ovládnout a mít bez ohledu na...

číst více
Anomiokracie a její války

Anomiokracie a její války

Anomiokracie (vláda Bezzákonného) vytváří rétorický tlak proti lidským společenstvím, které anomii odporují. Tento tlak pak v systému moci přerůstá v politickou a finanční podporu fyzické války, ve které je zabíjen každý, kdo nepodléhá anomické vládě. I toto je...

číst více
Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Vznik Anomiokracie (vlády Bezzákonného) Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává, když se k moci dostane subjekt nezávislý na prospěchu a prosperitě ovládaných lidí. Anomiokracii se lidé nebrání proto, že s ní nemají zkušenost - v lidmi známé historii tato situace...

číst více
Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi...

číst více
Bdelugmatik

Bdelugmatik

Bdelugmatik, Bdelugmatici, Bdelugmie - význam pojmu Bdelugmatik je člověk, který přijal duchovou netělesnou komunikaci pomocí elektroniky jako smyslový orgán a užívá jí pro řešení všech vztahů. Jelikož má netělesná elektronická duchová komunikace zcela jinou metriku...

číst více
Odloučení a jeho důležitost

Odloučení a jeho důležitost

Důležitost odloučení v mezilidských vztazích V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci...

číst více

Pravda, vlastnosti pravdy

Texty k rozsuzování které jinde nenajdete