Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se nechtěla spolehnout na pravdivost a pravost Boží rady vycházející z lásky, ale chtěla mít zadní vrátka pro spuštění manipulativních her. O tom je zrádné lidské srdce a Svévolnost.
Za tuto přirozenou bezzákonnost dostala žena od Boha trest, porod v bolestech a místo schopnosti dávat potřebu si lásku nárokovat a trýznivou touhu po muži. Poslušnost a láska k Bohu je pro ženu vždy spojena s popřením své přirozenosti.

Žena se musí chovat k muži jako k Bohu. Žena se totiž k Bohu chová stejně jako k jakémukoliv jinému muži. Pokud mužskou lásku ignoruje, je mimo Boží rodinu.

Share This