Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný výtvor svých rukou zastavit. Brzy počet nepravého deepfake obsahu převýší reálný obsah. Cesta ke ztrátě možnosti řídit se rozumem už je pro lidstvo uzavřena.

Naprostá většina výkonu toho monstra bude sloužit zlým věcem a k upevnění moci anateické hierokracie. Zde popsané jevy jako je vektorizace a animizace se dokonale projeví.

Každodenní život lidí se přesune zcela do nutnosti vyznávat víru v deepfake obsah. AI bude šířit samozřejmě jen strach a emocionální tenzi.

Samozřejmě že nikdo už nebude chápat, co je realita. Lidé upadnou do úplného nevědomí, ale budou zavaleni informacemi. AI dokáže hravě produkovat pro lidi nepřečtitelně dlouhé texty, tedy v oblasti právní a důkazní AI nelze porazit.

I přesto ale nepochopí, že je to Boží dílo Klamu, nepochopí že bojují s Obrazem Šelmy, nepochopí co je Bezzákonnost.

Obrovské množství věcí se stane zbytečnými. A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou.

Views: 44