Zjevení je určeno pro boží lid ve správný čas

Účel biblických zjevení je pyšnými lidmi často vnímán zcela chybně – jako návod, jak se něčemu vyhnout.

Zjevení v Bibli ale nejsou faktivké informace z budoucnosti, které nám snad mají pomáhat něčemu zabránit, zabít či podpořit nějaké lidi aby se snad budoucnost změnila. To v žádném případě. Zjevení jsou napsána tak, že Bůh již viděl, že budou sloužit pouze jeho lidem aby ve správný okamžik poznali čeho se Zjevení týká. Biblická Zjevení umožní božímu lidu správně identifikovat a usvědčit Nepravost a Bezbožnost ve správný čas.

Pyšní lidé pořád zjevení interpretují pro své Církevní Organizace či sekty

Velká část chybných a lživých interpretací Bible je založena na chybném předpokladu, že události ve Zjevení Janovo, popisující události během současně probíhajícího Tisíciletého Kristova království se odehrají V POŘADÍ, V JAKÉM JSOU NAPSÁNY. Není tomu tak.

Jan ve svém vidění popisoval události, které budou probíhat současně společně a průběžně v celém zbývajícím Čase. Některé překlady původních textů se neexistenci časové posloupnosti snažili zachovat. Současné překlady se spíše snaží dostat se do souladu s věroukou mamutích Církevních Organizací, které děsivé vymyšlené příběhy o Posledních událostech používají na manipulaci se svými členy pomocí strachu.

Ve skutečnosti ze Zjevení víme, že Církevní Organizace budou v posledních časech přímým zdrojem Nepravosti a budou šířit Bezbožnou Ohavnost.

Zhlédnutí: 1493