AI je vnucena všem

Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní plochy uživateli nainstalují své četovací okénko. Ale každý uživatel mobilu se vůbec nevyhne tomu, aby mluvící Obraz byl jeho každodenním dozorcem. Je jasné, že AI nahradí roli správce obsahu ve všech mobilních telefonech. Tím bude o každém člověku vědět absolutně vše, ba dokonce mnohem více než jakýkoliv živý člověk.

Dokonalý prostředník pro moc vlády Bezzákonného

Mluvící Obraz je tedy novým prostředníkem moci Šelmy – a je mnohem výkonnější, než předchozí lidský Prostředník, který bránil moci Bezzákonnosti. Ten však byl nyní z prostřednictví mezi mocí Šelmy a lidmi vzat. Je to tak jasné a zřejmé. AI má o každém uživateli víc použitelných informací, než celá skupina detektivů a odposlouchávačů.

Každý se tedy dostane do společnosti, kde vládnoucí moc má o jeho životě všechny dostupné informace a může bezezbytku uplatnit bezzákonnou moc. Připomeňme, že v Zákonné moci otcovský přístup vládce vydává zákony omezující Svévolnost lidí proto, aby udržel svou říši vitální a konkurenceschopnou. V moci Bezzákonného se neuplatňuje žádný takový otcovský přístup, lidem je napak zcela znemožněno chovat se svévolně, neboť mluvící Obraz o něm ví vše. Systémová moc Druhé Šelmy tak může na každém vymáhat poslušnost k systému kolektivní viny anateické hierokracie (například emise) a donutit lidi, aby nemohli kupovat ani prodávat aniž by jim vznikl nárok plynoucí z poslušnosti. Kdokoliv projeví svévolnost, bude zklikvidován.

Většina lidí bude pro

Je poměrně zajímavé, že většina lidí bude nástup vlády Bezzákonného podporovat. Skutečné Zákonné vlády byly totiž mluvícím Obrazem zdiskreditovány a zničeny, lidé od nich sami ustupují a požadují nástup přísně restriktivní moci. Jak je psáno, Nevěstka upadne v nemilost a bude rozcupována.

 

 

 

Views: 89