V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží udržet muže kterému se bezmezně vydaly v takzvaném “vážném vztahu”.

V prvním případě muž za svou ženu a rodinu byl připraven kdykoliv tvrdě bojovat. K tomu mu byla připravena pomáhat státní zákonná moc. V druhém případě by muž svévolnici rád opustil, ale neexistuje způsob jak to udělat, neboť by jej vždy dohnala k poslušnosti ona a státní moc. To je tedy úplný projev Bezzákonnosti. Vláda Bezzákonného nemá žádný zájem o lidské rodiny má raději konflikt a zvyšování a upevňování své moci nad lidmi.

Pyšní lide ale jdou v obdivu za tou Šelmou a jejím mluvícím Obrazem. Vůbec si nevšímají absolutního rozkladu vztahů a obrovského ochladnutí lásky, které je spojeno s rozšířením Bezzákonnosti. Mluvící Obraz zaplňuje mysli lidí miliony falešných klamů a vynucuje si poslušnost pomocí anatetické hierokracie a jejího systému kolektivní viny a trestu.

Views: 65