V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vedoucí k anomické vládě

Při hovorech mezi lidmi se velmi často při označování projevů moci používá označení “systém”. Například ve spojení “vzpoura proti systému” a podobně. Toto označení “systém” je úplným synonymem pro biblický výraz “šelma”.

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor netělesné duchové komunikace, elektronický stroj, dílo lidských rukou. Internet, a jeho sociální sítě vytvářející AI moderovaný pseudoveřejný prostor poskytuje Druhé Šelmě (tedy také druhému systému moci nad lidmi) neomezenou, bezzákonnou (anomickou) moc. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Druhá Šelma nepotřebuje lidského prostředníka, využívá ke své moci mluvící Obraz.

Výkon moci bez lidského prostředníka automaticky vede ke vzniku vlády Bezzákonného, tedy k anomické vládě.

 

 

Zhlédnutí: 169