Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než zmizela Ta Překážka, byly systémy moci První Šelmy téměř výhradně postaveny na uvržení viny za sexuální pud a od něj odvozené potřeby.

Byl to vždy nejdokonalejší prostředek na ovládnutí mladých a plodných lidí. Vytvoření gnostického či nějakého démonického konceptu viny za sexuální potřeby dokázalo účinně ovládat celé národy teickou hierokracií.

Po zmizení Té Překážky je nutné neustále připomínání tématiky lidské lásky a jejich projevů úplně vynechat, také je nutné úplně vymazat i jakékoliv zmínky o Zákonnosti, které byly v sexuálních kultech První Šelmy nutné. Vina za sexualitu je nahražena vinou za projevy života – reprezentovanou kolektivní vinu za produkty látkové výměny. Každému je předložena vina za to, že svou činností uvolňuje chemickou energii a produkuje emise.

Tato nová kolektivní vina za život je argumentačně dokonalá a týká se všech. Umožňuje opět nastolit režim plně hierokratické vlády, ale s novým pomocníkem, který je nesrovnatelně pečlivější než lidský prostředník. AI neboli Obraz Šelmy který mluví, dokáže svým výkonem katalogizovat tuto umělou zátěž ideologické viny u každého člověka a dokáže mu vydávat peníze jen na základě nárokování při splnění všech příkazů systémové Šelmy.

Lidé obecně netuší, co je to Bezzákonnost. Chybné překlady biblických textů tento pojem skryly. Zákon je vydáván proto, aby vládce otec udržel ve své zemi pořádek a konkurenceschopnost. Zákon nechá lidi konat svobodně, ale trestá přestoupení zákona, trestá Svévolnost proti zákonu. Bezzákonná vláda znemožní svévolné jednání naopak tak, že znemožní Svévolnost. Z pohledu utopických představ o demokracii z konce 20. Století se tak jedná o absolutní totalitu. A přesně k té nyní vše směřuje, a i ti její hluční odpůrci veškerou svou prací napomáhají jejímu vzniku.

Obecně je tedy zajímavý jev, že i oklamaní milovníci konspiračních teorií i milovníci Bezzákonnosti vydávající se za křesťani velmi pomáhají moci Bezzákonné vlády.

 

Share This