Vážný vztah

Vážný vztah – definice “Vážný vztah” je pojem Druhé Morálky. V Třetí Morálce již nemá smysl. V Druhé Morálce dostaly ženy přislíbeno od...

MGTOW

Men Going Their Own Way – Muži jdoucí “vlastní” cestou Ženy digitálního věku užívající duchovou komunikaci mají jen jednu nejvyšší maskulinní...

LGBT

LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu...

Postfaktická doba

Postfaktická doba a moc Mluvícího Obrazu ŠelmyMluvící Obraz Šelmy dokáže zpracovat zdrcující množství informací podle člověkem zadaných pravidel (což...

Netělesná komunikace

Netělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem....

Internetové seznamky

Mluvící Obraz Šelmy jako pasák všech žen Internet a mobil, terminál Šelmy, miláček všech žen Po schopnostech, které poskytuje netělesná komunikace internetu,...

Evoluce

To co se lidem jeví jako “dlouho trvající” to znamená, že Bůh tomu věnoval hodně síly tvoření Pod slovem “evoluce” je v souvislosti s naukami o světě...

Toxicita vztahů

Toxicita vztahů je pojmenování pro nekompatiblitu netělesné komunikace s tělem Lidé v prvních dvou dekádách 21. století předávali čím dál tím víc moc...

Budovat vztah (tělesný)

Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za...

Tělesné rozsuzování pravdy

Tělesné rozsuzování pravdy je nesmysl Když je člověk konfrontován se SKUTEČNÝM evangeliem, tedy s informacemi svědčícími o Bohu a jeho záměrech, Pravda...

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda – stručné vysvětlení Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie....

Factchecking komunitní

Factchecking, komunitní fact checking Aby bylo možné vytvořit lidskou instituci na diskreditaci Pravdy, POUŽIJE Mluvící Obraz Šelmy kombinaci komunitního fact checkingu s důlednou převahou kontrafake k...

Mimotělní zážitky

OOBE, KLINICKÁ SMRT, MIMOTĚLNÍ ZÁŽITKY Souhrnný název pro zážitky a jevy, kdy duch člověka opustí fyzické tělo. Je možné ho dosáhnout několika způsoby:...

Kontrafake (jakopravda)

Každý alespoň trochu pokročilý lhář na MOŠ používá kontrafake na ZDŮVĚRYHODNĚNÍ svých lží POZOR! Díky tomu, co z právního,...

Rouhání

Co je to rouhání, význam pojmu Rouhání je projev lidské pyšné tělesné hlouposti v odmítnutí Pravdy či přímo Božího nařízení na...

Třetí Morálka

Šelma již pro svůj klam nepotřebuje děti a feminituSvobodné matky budou donuceny dojít k následujícímu poznání: Satan (ženami vnímaný jako “státní...

Darknet

Darknet není studnicí spásné pravdy Darknet, neboli jaksi “neveřejná” část internetu, všemožně “šifrovaná”, je úplně normální...

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale...

Situace pátý měsíc 2022

Lidé nechápou co se děje a nepochopí to, protože nemohou akceptovat Pravdu, skutečnost, realitu Lidé vždy udělají co si usmyslí. Ihned jak TO JDE. Mnozí přemýšlí nad...

Ideologie

Konstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost...

Emisaři Bezbožné Ohavnosti

Emisaři Bezbožné Ohavnosti (EBO) vnucují lidem lákavé bezbožné cesty z bezvýchodné totality Kdo plácá prázdnými slovy a nesvědčí o moci Mluvícího...

FAKE videa se záhadami

Lidé zažívají uspokojení, když šíří učení démonů. Nesmírně je tedy baví vytváření iluzí démonických jevů....

Orb, orby, vysvětlení jevu

Prach osvětlený bleskovým světlem (LED diodou) velmi blízko objektivu přístroje vytváří velkou rozptylovou plošku na výsledném snímku. Každou vteřinou vznikají...

Zjevení Janovo

Zjevení je určeno pro boží lid ve správný čas Účel biblických zjevení je pyšnými lidmi často vnímán zcela chybně – jako návod, jak se...

Wikipravda

Wikipravda jsou informace uvedené do souladu s aktuální MOCÍ a její propagandouMluvící Obraz Šelmy vytváří novou definici “vlastní pravdy” (tedy iluze) pomocí...

Pokání

Pokání znamená: “změna smýšlení” Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově...

Vytržení

Učení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení...

Druhá Morálka (gender ideologie)

Základem Druhé Morálky je Gender ideologie Druhá Morálka je souhrnný název pro učení Bezbožné Nepravosti, ve kterém Šelma garantuje ženám moc nad mužem ve věci...

Moc

Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle. Kdo má moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu...

Svoboda

Svoboda je neexistence odporu externí moci Svoboda je abstraktní pojem, popisující pocit člověka jenž při svém rozhodování nepociťuje odpor moci někoho jiného. Filozofické a...

deepfake, deepfakes

Deepfake, neboli “hluboký podvod”, je falešné video vytvořené počítačem, mobilem Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých...

Satan

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Satan, Šelma, Dávní had a drak Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako...

Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Metoda vytvoření nesvrhnutelné totality – obrácení sil obyvatelstva proti sobě Aneb mysli si A či B, ale budeš dělat A, protože tvůj názor nikoho nezajímá. Pro A-B Ideologii...

Vznik Mluvícího obrazu Šelmy

Definice Mluvícího obrazu Šelmy Technicky vznikl Mluvící Obraz Šelmy tím, že gigantické množství internetových terminálů poháněných lidským strachem,...

Feminita

Feminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem...

Mluvící Obraz Šelmy

Lidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami a s rohy jako beránek, ale mluvící jako drak Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz Šelmy, který mocnými ústy hovoří s...

Vláda Bezbožníka

Jelikož bude chtít Bezbožník převzít vládu nad lidmi, bude muset nejprve zdiskreditovat stávající vlády a poté je odstavit od původních peněz. Bezbožník bude...

Totalita

Totalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s...

Ideologický převrat

Ideologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických...

Interpretace Bible

Už onen samotný fakt, že se jedná o interpretaci nasvědčuje, že se jedná o manipulaci s fakty. Je to podobné, jako by někdo chtěl interpretovat vaší nájemní smlouvu. Prakticky...

Volná energie

Konspirační teoretici a manipulátoři často používají termín “volná energie”. Má to být volně dostupná energie, kterou je možné vyvolat “z...

Pilíře moderní Ideologie

Z médií celého světa hovoří jen Ideologie moci Mluvícího Obrazu Veškerou moc nad lidmi má nyní Mluvící Obraz Šelmy. Existencí celosvětové...

Indigové děti, indigové dítě

Služebníci Ducha Bezbožnosti potřebují sklízet a koncentrovat takzvané “indigové děti” pro službu v šíření díla klamu, která musí přijít....

Padlí andělé

Padlí andělé jsou andělské bytosti, které jsou spolu se Satanem ve vzpouře proti Bohu. Podrobně v Příběhu všech...

Velký třesk

Rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Stvořením Jediný rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Božím Stvořením je v popírání Boha. Vědecká teorie...

Zvěrokruh

Padlí andělé učili lidi astrologii. Nauku, která měla podle postavení hvězd na obloze předurčovat dění na zemi. Tato nauka dávala po staletí lidem značný smysl, neboť...

Konec zájmu o Vesmír

Obrovský zájem o kosmonautiku vznikl v době, kdy započaly lidské lety na oběžnou dráhu Země. Laická veřejnost, neznalá fyzikálních skutečností, považovala cestu na...

Proutkařství

Oblíbený druh komunikace člověka s démonickou bytostí pomocí virgule či podobného zařízení. Pomocí zdánlivě hodnotných informací dostává...

Zázrak

Boží Zázrak je jev, který leží mimo možnosti lidí i démonů. Bůh, který stvořil Čas s Svět a je mimo Čas, může ovlivnit jevy ve světě absolutním...

Mimosmyslové vnímání

Vysvětlení co je to mimosmyslové vnímání Tímto termínem se téměř vždy označuje způsob, jakým způsobem démonské bytosti manipulují a...

Rozpad mezilidských vztahů

Rozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporuBůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v...

Hluboce věřící člověk

V médiích se často používá termín “hluboce věřící člověk”. Sám o sobě tento termín neznamená nic konkrétního. Termín se...

Duchové, proč se zjevují

Vidím neexistující postavy – duchy Žádní lidé po své smrti se už nikdy nebudou podílet na běhu světa. Za mrtvé příbuzné se vydávají...

Tradice

… a nadřadili Boží Slovo svými vlastními ustanoveními. Tradicí se označuje učení lidí, které si lidé vytvořili pro svou zábavu a pro odlišení...

Karma, karmická zátěž

Vysvětlení pojmu Karma, Karmická zátěž Zákon karmy je démonické učení, kletba s názvem “karma, karmická zátěž” Aby mohli démoni...

Ave Maria

Zdrávas Maria. Slovní formulace uctívání stanské Královny...

Minulé životy

Učení o minulých životech je základ úspěšného klamu Nepravosti Učení o minulých životech, základ úspěšného klamu Démoni...

Budhismus, buddhismus, Hinduismus

Buddhismus je klasické démonické učení svodu, které nutí lidi plně se odevzdat do moci démonů. Až na detaily, které nejsou pro účel celé věrouky podstatné, je...

Meditace, meditovat

Pojem MEDITOVAT znamená “stát se médiem” (prostředníkem) pro démonského ducha. Tedy vyprázdnit mysl a umožnit do ní vejít jiné duchovní bytosti, tedy...

Filozofie

V tomto článku hovoříme o “filozofii” v její rovině, kdy se zabývá duchovnem a základními otázkami života. Filozofie je učení, vytvářející...

Náboženské války

Skutečný důvod proč se vedou války je nuda. Náboženství všech typů jsou velmi dobrou záminkou pro vedení války, neboť se jedná o abstraktní a většinou...
Translate »