Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Kdy přesně nastává Anomiokracie (vláda Bezzákonného) Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává tehdy, když se k moci dostane subjekt, který k této moci nepotřebuje lidský prospěch. Také proto, že už je u moci neodvolatelně. Dalo by se říct, že nástup Anomiokracie ani...

číst více
Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu se nedá nazvat jinak, než modlou, neboť modla má zcela stejné využití. Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační...

číst více
Bdelugmatik

Bdelugmatik

Bdelugmatik - význam pojmu Bdelugmatik je člověk, který přijal duchovou netělesnou komunikaci pomocí elektroniky jako smyslový orgán a užívá jí pro řešení všech vztahů. Jelikož má netělesná elektronická duchová komunikace zcela jinou metriku než fyzická přirozená...

číst více
Druhá Šelma

Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vedoucí k anomické vládě Při hovorech mezi lidmi se velmi často při označování projevů moci používá...

číst více
Odloučení a jeho důležitost

Odloučení a jeho důležitost

Důležitost odloučení v mezilidských vztazích V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci...

číst více
Mýty formující falešnou představu Nebe

Mýty formující falešnou představu Nebe

V Církevních Organizacích již dlouho kolují mnohá falešná učení ohledně podoby věčného života Spravedlivých s Bohem. V tomto článku si projedeme a zboříme některé z těchto populárních mýtů formujících falešnou představu "nebe". Stručně si vysvětlíme, na jakých...

číst více
Retrográdní hodnocení bohatství

Retrográdní hodnocení bohatství

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž... Množství konspiračních teorií a výkladů interpretuje biblické verše o nemožnosti „kupovat a prodávat, aniž…“ jako nutnost používat jakousi speciální jednotnou měnu, kterou by snad emitoval přímo kníže pekel. Tyto verše...

číst více
Velké Soužení

Velké Soužení

A tehdy nastane takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího Stvoření a nikdy již znovu nebude... Velké Soužení je biblické označení pro dobu, kdy díky nasazení netělesné komunikace a působení Mluvícího Obrazu Šelmy na krátký okamžik těsně před koncem všechno z...

číst více
Modla, modloslužba

Modla, modloslužba

Definice modloslužby, co je to modloslužba a jak se projevuje Modloslužba je jakékoliv uctívání předmětů či bytostí mimo Boha Stvořitele. Modla pak je obecně předmět nebo představa, ke které člověk provozující modloslužbu pronáší své požadavky na svět nadpřirozena...

číst více
Řešení lidských problémů v Anomické vládě

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

V lidském životě má člověk určité otázky, které ho trýzní duševně, ale nikoli fyzicky. Lidská duše se těmito otázkami zabývá, přestože se netýkají řešení fyzických problémů, které leží ve zcela jiné kategorii, zjednodušeně se týkající otázky získávání energie (jídla,...

číst více
Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako "anomická". Pojem pochází z řečtiny a vychází z pojmu "a-nomia", "bez-zákona", přičemž poznání samotného pojmu Bezzákonnost je nejvíce utajovanou...

číst více
Nevěstka

Nevěstka

Nevěstka - vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem Nevěstka je označení pro každý subjekt, který předstíráním zájmu a lásky získává zdroje a služby od oklamaného. Mnohé vlády v minulosti sice...

číst více
Vzkříšení

Vzkříšení

Vzkříšení, Vzkříšení těla, vysvětlení pojmu Hlavní rozdíl mezi tělem před a po vzkříšení spočívá v tom, že zatímco pomíjitelné tělo je poháněno Mocnostmi a čerpající svou energii ze Slunce, vzkříšené tělo je poháněno Bohem, který je jeho Sluncem a zdrojem energie sám....

číst více
AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomůže s žádnou prací, sebere ale lidem možnost vlády Když bohatá managerka rozdělí svou práci mezi dvě praktikantky, které dostanou odměnou 10% příjmů té managerky - potom ty praktikantky managerce skutečně pomáhají s její administrativní, duševní prací. Tyto...

číst více
Odporník, odporníci

Odporník, odporníci

Odporník je označení pro publikujícího, který deklaruje odpor vůči "neznámé moci" ale nemůže jí označit za vládu Bezzákonného Na podzim roku 2023 jsou kanály mluvícího Obrazu Šelmy přeplněné analýzami událostí spousty autorů, kteří sami sebe definují jako "odpor"...

číst více
Odporníci

Odporníci

Odpornící kladou povolený odpor nástupu vlády Bezzákonného, a tím sami klamou Svět internetové Hydry Mluvícího Obrazu je plný článků takzvaných "odporníků". Tyto články se v podstatě staly "mainstreamem" - původce negativního vlivu samozřejmě zajímá skrytě každého....

číst více
Skryté odstoupení

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží...

číst více
Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje jsou jedním z ústředních témat ve vědeckofantastické fikci. Tato fikce je pro lidi přitažlivá kvůli lidské pýše...

číst více
Digitalizace a Bezzákonnost

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi, potřebuje spousty spolupracovníků, kteří vládu zajišťují. Tito spolupracovníci musí být silní a vitální, tak...

číst více
Nástup vlády Bezzákonného

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády Bezzákonného. Po tisiciletích, kdy slovo "vláda" bylo vždy spojeno se zákonností nám byl odstraněn ten prostředník...

číst více
Gnosticismus

Gnosticismus

Definice Gnosticismu Základním předpokladem Gnosticismu je myšlenka, že vše hmotné je inherentní zlo, kterého je třeba se zbavit a shodit, aby mohla lidská duše po smrti vstoupit do nehmotné existence v "nebi". Hlavním omylem gnostického učení je ignorace prostého...

číst více
Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu Slovní spojení "vážný vztah" se stal hovorovým termínem, který používají především ženy ovládnuté bezzákonnou propagandou moci ve své (většinou elektronické) komunikaci s muži. Takzvaný "vážný vztah" je primárně tlak na to, aby muž byl...

číst více
Artifocyklická událost

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost je soubor obrovského množství provázaných informací o neexistující události, která vzniká zacyklením AI generovaných deepfake Zacyklení funguje v těchto krocích: Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI Lidé se snaží AI generovaný obsah...

číst více
Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky šíření učení vztahové Bezzákonnosti Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější...

číst více
AI

AI

Samoučící se AI absorbovala celou elektronickou podobu Šelmy a může za ní mluvit Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za...

číst více
Lidé jako andělé

Lidé jako andělé

Zástupy milovníků Bezzákonnosti si u Boha nárokují proměnu v bezpohlavní netělesné duchy kteří už nebudou nikdy řešit lásku. Bezzákoné fantazie o Nebi jsou založeny na chybném výkladu Ježíšovo věty "že lidé budou jako andělé" Když se Saduceové ptali Ježíše na otázku,...

číst více
Deepstate

Deepstate

Deepstate je vzletný název pro imaginární entitu Vzdělaní lidé ze světa většinou věří, že zvláštní události působí jakási neviditelná entita s nejasnými motivy. Tuto entitu pojmenovali "deepstate". Miliony lidí se snaží popisovat jak působí a dávají svědectví o...

číst více
Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom změní i chlapce. Jedná se o vyučování Bezzákonnosti a vládu Bezzákonnosti. Díky sexuální dynamice uvažování...

číst více
Rozpolcenost dnešních pedagogů

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí "ten prostředník". Jelikož jim nerozumí, tak je tak nějak ignorují a vynechají. Přitom ten jev každý člověk každý den popisuje a miliony lidí o něm píšou....

číst více
Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak "vrátí do starých kolejí". Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí - tedy Bezzákonnost a odstoupení od Boha. Tím pádem tito snílci ani neumí vyslovit, že doufají v to, že dívky...

číst více
Bezzákonnost vztahová

Bezzákonnost vztahová

Výchova dívek k přijetí vztahové Bezzákonnosti Každá žena je přirozeně Bezzákonná jako Eva v Ráji. Dává přednost k možnosti nárokování před pevnou důvěrou v lásku otce. Také přirozeně nebere žádný ohled na Zákonná přání a připomínky muže. Výchova dívek k přijetí...

číst více

Zhlédnutí: 488