Nedostatek poznání se též nazývá “infantilizace”

Nedostatek poznání popisovaný v Bibli znamená to, že lidé již odkryté poznání zapoměli. Jak je psáno: “nenechte se nikým oklamat, vše jsem vám řekl již předem”. Spousty lidí klamou ostatní tím, že tento biblický verš interpretují jako výzvu k trvalému zkoumání věcí skyrytých, nezjevných. Je ale psáno, že odkryté věci patří lidem, ale skryté věci patří pouze Bohu. Proto se nenechte nalákat do zbytečného zkoumání skrytých věcí, které člověk stejně neodhalí. Nenachází se v nich stejně nic důležitého.

Neustálé navádění věřících ke zkoumání skrytých věcí provádí emisaři poslední instance. Takoví se snaží zahltit myšlení lidí neustálým rozebíráním skrytých věcí, aby odvrátili jejich pozornost od věcí důležitých. Dalším takovým dílem je hlas falešného proroka, který děsí boží lid tím, že k záchraně je zpotřebí rozkódovat spousty skrytých věcí. I toto je samozřejmě nesmysl. Jak je psáno: “Nenechte se vyděsit nějakým učením, nebo dopisem, který údajně pochází od proroků”.

Milovníci Falešného Proroka, který každý den čtou konspirační telegram a weby, se ani na chvíli nezamyslí nad tím, že ty pohádky o grafenech a G5 jsou jen klam pro ty, co o těch věcech nemají žádné poznání.

Takoví prostě hlas Obrazu a Falešného proroka poslouchají bez pochybností, klaní se mu tedy až na zem a vyznávají mu poslušnost. Ale jak je psáno v Bibli: “Můj lid hyne pro nedostatek poznání…”

Lidé, kteří rádi hovoří o věcech o kterých nemají žádné poznání se pak chovají jako malé děti. Proto tomuto jevu říkáme infantilizace.

Views: 56