Sdílej:
j grey - Mluvící Obraz Šelmy Přečteno 287 krát.

Mluvící Obraz Šelmy a Nepravost

Tak jako lidé puzení Duchem Svatým milují Pravdu, tak lidé nemilující Pravdu a milující vlastní iluze vyznávají Ducha Bezbožnosti. Člověk nemilující Pravdu hledá lež a iluzi (takzvanou “vlastní pravdu”) a je ke lži přitahován – miluje tedy Nepravost.

Internet a jeho falešný “veřejný prostor” je mluvícím obrazem Šelmy

Vytvořením elektronického “veřejného prostoru” získala Nepravost svůj mluvící obraz. Lidé jsou na internetu přitahování lživým obsahem nepoměrně více, než obsahem s čirou Pravdou. Pro člověka nemilujícího pravdu je Nepravost mnohem atraktivnější. Tohoto fenoménu si všimli i lidé analyzující chování lidí na “sociálních médiích”, kdy atraktivita lživých zpráv zdánlivě nepochopitelně převyšuje atraktivitu pravdivých zpráv. Nevědomky tak byla přímo měřena síla působení Nepravosti.

Chyba lidských vlád, která způsobí jejich pád a nastolení vlády Bezbožíka Ohavnosti

Tou chybou je přesunutí komunikace s občany na snadno falšovatelné kanály, ve kterých má rozhodující slovo Nepravost – tedy veškerá moc té první Šelmy.

Lidské vlády celá tisíciletí komunikovaly se svými lidmi pomocí nefalšovatelných důvěryhodných kanálů. Pečeti, trubači, ba i státní rozhlas a státní tisk. To vše jsou kanály, které velmi důvěryhodně skutečně PATŘÍ vládě, která řídí jejich vydávání. Lidské vlády se pyšně zapojily do komunikace pomocí nedůvěryhodných kanálů Internetu, ve kterých ZDALEKA nemají hlavní slovo. Do komunikace vlády k lidem se tak zapojil další subjekt, veškeré působení Nepravosti, který můžeme nazývat souhrnně MLUVÍCÍ OBRAZ ŠELMY.

Pro lidské totality byla rozhodující PŘEVAHA NA ULICI, pro Mluvící Obraz Šelmy je rozhodující PŘEVAHA NA INTERNETU

Na Internetu má Nepravost nepoměrně větší potenciál oslovit občany než snahy lidských vlád komunikovat se svými občany. Mluvící Obraz Šelmy je ten který od dvacátých let 21. století výhradně komunikuje s lidmi a určuje, co se bude dít. Původní lidské vlády jsou mu tedy zcela podřízeny. Tím se vytvořila nová kategorie lidských vlád, kolaborativní s Mluvícím Obrazem Šelmy, která je předstupněm před totalitní světovládou Bezbožníka Ohavnosti. Na počátku dvacátých let tedy existují dva typy lidských vlád: Původní a kolaborativní.

Dva typy lidských vlád na počátku let dvacátých

Původní lidské vlády, elevované lidskou mocí

Původní lidské vlády jsou si vědomy nevýhod komunikace pomocí MOŠ (Internetu) a hlavně vědí, že lidé jsou ovládáni MOŠ a nikoliv vládou. Přesto se tyto vlády nemohou zachránit ani ochránit své lidi, protože MOŠ těm lidem předkládá problémy, které musí původní vlády řešit. Například MOŠ předloží lidem kletbu neživých Mocností (Počasí) a kletbu živých Mocností (virus), a pak lidem předloží nereálné, nebezpečné, zničující “řešení”. Původní lidské vlády je MUSÍ řešit (protože občané jsou dopředu Mluvícím Obrazem Šelmy podrobně obeznámeni s problémem i jak jej lidská vláda musí řešit) i s vědomím, že se před svým vlastním lidem znemožní. MOŠ jim ale nedává jinou možnost.

MOŠ připravuje obyvatele Země na vládu Bezbožníka, a proto je jeho cílem zničit lidské vlády takovým způsobem, aby obyvatelstvo Země samo přijalo nenávist a nedůvěru ke svým vlastním lidským “vládám” a dožadovalo se vlády něčeho, co nepatří do notoricky známých “konspiračních” kruhů.

Kolaborativní vlády, elevované MOŠ a kolaborující s MOŠ

Ve dvacátých let povstal úplně nový typ lidské vlády, vláda elevovaná do své funkce mocí MOŠ a kolaborující s MOŠ. Činí tak kvůli kvůli snadné cestě k moci. Tyto kolaborativní vlády svými mechanizmy obyvatelům země MAJÍ PŘIPOMÍNAT totalitu. Ideologie této totality je ale zaměřena proti lidem i proti Bohu. Ideologie je bipolárního typu (teze a antiteze), což je důkazem, že podstatou moci není člověk a jeho národy. Bipolární ideologie se totiž v lidském světě eliminuje vzájemným kázněním NÁRODŮ.

Ideologie, kterou lidské vlády kolaborující s MOŠ propagují připomíná lidskou totalitu, ale je jiná ve svých základínch principech. Tím je pro většinu lidských odborníků a moudrých lidí velkou záhadou. Nedokážou popsat její původ a skutečný zámer. Všichni, kdo nemají Ducha Svatého tedy budou do poslední chvíle tápat, kdo je jejím původcem. Tato bipolární Ideologie je šířená mocnou Propagandou, je to hlavní hlas Nepravosti Mluvícího Obrazu Šelmy připravujícího vládu Bezbožníka Ohavnosti.

Mechanizmus převzetí vlády netělesné bytosti nad lidskými národy

Netělesná Mocnost nemůže využívat lidské ARMÁDY vojáků. Potřebuje rozvrátit mezilidské vztahy a pro vojáky musí existovat správně vychované a věrné manželky. Voják bojuje jen za rodinu a za národ, který mu zaručí moc nad svou vlastní rodinou. V současnosti je tato síla lidské společnosti potlačena nejvíce v celé historii.

Jediný zbývající mechanizmus jak se lidských vlád zbavit, je tento. MOŠ elevuje jejich moc do neomezené totality proto, že lidé se totality zbavují jedniným mechanizmem: svržením totality. Tím je zaručeno, že za konečnou likvidaci vlád lidí budou stát sami občané, kteří si nebudou přát nic jiného, než aby se vlády nad světem ujala skvostná bytost, která nemá žádnou poskvrnku u MOŠ.

Jak Bezbožník Ohavnost získá svou moc

Jelikož MOŠ sám konspirace vytváří, hravě se z nich dokáže vymanit a problémy vyřešit tím, že je sám přestane vytvářet. Sám sebe pak dosadí za funkce za mohutného jásotu a všeobecného univerzálního souhlasu veškerého obyvatelstva země.

 

Sdílej:

Related Posts

 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Mluvící Obraz ŠelmyPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, s, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - Mluvící Obraz ŠelmyKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie totalitních režimů minulosti) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie…
  Tags: se, a, s, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - Mluvící Obraz ŠelmyStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 05 01 2021 11 08 18 150x150 - Mluvící Obraz ŠelmyTotalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita). Tak jako je v…
  Tags: a, s, se, vlády, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - Mluvící Obraz ŠelmyRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, se, slovník
Translate »