Rouhání proti Duchu Svatému

Nejtěžší formou rouhání je přímé odmítnutí poznání z Ducha Svatého, kterého zde zanechal Ježíš Kristus jako Přímluvce. V posledních časech budou chtít lidé zcela odmítnou poznání o své vlastní Bezzákonnosti a zamaskovat existenci Ohavné Modly a tím napomáhat v mocném dílu klamu. Takoví lidé odmítnou další proroctví od Ducha Svatého a budou klamat, sami oklamáni. Církevní Organizace Ohavnou Modlu dokonale přijmou a upraví veškerá svá učení tak, aby vyučovaly věci Bohu dokonale odporné a zcela se míjející cílem.

Člověk rouhající se Duchu Svatému tak vědomě odmítne proroctví o Bezzákonnosti, Ohavné Modle a jejímu uctívání. Jako vysvětlení uvede, že ho nějaké další detaily co Boha a Ježíše štve a rozzlobí vůbec nezajímají, protože už má svůj nárok na blažený život kdesi v Nebi zakoupený nějakým úkonem.

Slovo Rouhání pochází z řeckého slova blasfemia, což doslova znamená „zlá mluva, zlá slova“.

Views: 162