V lidském životě má člověk určité otázky, které ho trýzní duševně, ale nikoli fyzicky. Lidská duše se těmito otázkami zabývá, přestože se netýkají řešení fyzických problémů, které leží ve zcela jiné kategorii, zjednodušeně se týkající otázky získávání energie (jídla, pití, tepla…).
Za poklidné vlády Nevěstky mohli lidé pohodlně sedět doma a jet na festival, kde si podívali o tom, jestli jsou ve Vesmíru sami nebo ne… Mohli trávit hodiny čtením nejrůznějších knih (které v té době představovaly “duchový prostor”), ale vůbec kvůli řešení těchto duchových problémů fyzicky nestrádali.
Jelikož v Anomické vládě Bezzákonného se vše odehrává v elektronickém prostoru Mluvícího Obrazu Šelmy, nemohou se zde uplatnit fyzické principy pro „demokracii“ ani získání energie – diskutováním na internetu se člověk nenají ani nenapije. Díky tomu při přesunu lidského uvažování a kolektivní moci (připomeňme si, že Moc znamená, že subjekt může neomezeně mluvit a nikdo jej nemůže umlčet) do duchového prostoru MOŠ nastávají zcela nové tlaky neomezené fyzickými potřebami, spadající do kategorie duchovních problémů (nauky kolektivní viny).
Iracionální a čistě duchové problémy dnes řídí celou politiku světa. Celkový tlak všech rétorik vycházejících z moci Mluvícího Obrazu působí v politickém světě finanční podporu války, neboť Bezzákonná moc velmi silně útočí proti jakémukoli lidskému společenství, který nechce být zcela vydán do moci vlády Bezzákonného. Prakticky v tom ani není vědomý záměr, ale vyplývá to pouze z toho, proč byl Mluvící Obraz Šelmy vyroben.
V pseudovirtuálním prostoru, kde se řeší odtělesněné problémy, se tedy z „demokracie“ stává systém sloužící čistě pro šíření duchových názorů.

Views: 61