Důvody, proč se dnes muž pustí do vztahu se svobodnou matkou

První motiv, který dnes donutí muže, aby se dal do vztahu se svobodnou matkou je, aby se mohl dostat k sexu výměnou za službu svobodné matce a jejím dětem.

Druhým důvodem je potřeba si zajistit bydlení či jiné zdroje. Cílené okrádání je v takovém případě běžná věc, jelikož bezzákonné ženy do ruky muže-beta providera zároveň s uvalením povinností vloží věci do užívání, které jim poté může vzít.

Jelikož bezzákonné ženy se nezajímají o emoce muže, tak si toto neuvědomují, ale měly by si ujasnit, že chtějí vzájemně si odporující věci, když tvrdí, že chtějí muže pro rodinu, ale zároveň potřebují, aby o rodinu neměl zájem. Takovému muži tedy nezbývá, než jí nalhat, že ho rodina nezajímá, což může být klidně i nevědomé, neboť on sám ani neví, že má nějaké emoce. Tento článek je velmi důležitou součástí Svědectví proti Bezzákonnosti, neboť usvědčuje všechny, kdo se do Bezzákonnosti zamilovali.

Views: 88