Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a Církevních Organizací. Pravé evangelium je ohavně zpustošeno na jakési nárokování nesmrtelnosti v hypotetickém nebi, kde už zrcadlení Boží lásky v lidech nebude údajně nutné. V těchto Organizacích je pak Bůh brán jako ultimátní Beta Provider a je jednoduše pokoušen tvrzením: Když si to slíbil, tak se ukaž. My už máme své rituály splněny a svou členskou průkazku máme řádně vyplněnou. V učeních je hluboce ignorována Nová Země a život Spravedlivých na ní, který bude přímo založen na Boží lásce a nikoliv na dnes působících Mocnostech, jejichž knížetem je Satan.