Boží Soud, Poslední Soud, význam

Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků

Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného srdce. Lidé zrádného srdce ale nemohou žít s Bohem na věčnosti (v Nových Nebesích a na Novou Zemi), neboť věčný život by takovým nevyhovoval.

Většina lidí se mylně domnívá, že Poslední Soud bude založen na jakýchsi nepochopitelných abstraktních konceptech. Ve skutečnosti jsou ale všechny věci, podle kterých se soudí, všem lidem důvěrně známé, neboť je zažívají každý den. Vše, co lidé v tomto světě ve svých životech zažívají, je obrazem Božích věcí.

U Posledního Soudu se neposuzují lidské technické znalosti a vědomosti, ale stav lidského srdce, které může Boží nabídku přijmout, nebo naopak odmítnout a zamilovat se do Bezzákonnosti.

Pochopení lidské přirozenosti

Důležité je pochopit, že lidská přirozenost bez Boha vede z principu vždy k zániku, neboť v ní převažuje Bezbožnost a Bezzákonnost. Také je v ní zakořeněná touha být jako bohové, tedy vědění a vidění všeho pomocí schopnosti netělesné komunikace. Tuto touhu v posledních časech lidé realizovali, když vyrobili z hlíny a drahých kovů Mluvící Obraz Šelmy a AI – ohavnou modlu (bdelugmu), která všechno z lidského života a zrcadlení Božích věcí zcela sezbytečňuje a zanechává lidi opuštěnými.

Odsouzení vlastními slovy

Milovníci Bezzákonnosti a modláři bdelugmatici se musí v posledních časech odsoudit a odmítnout tak členství v Boží rodině. Mnozí křesťané chybně uvažují, že v posledních časech budou k odpadnutí od Boha násilím donuceni nátlakem nějaké “třetí strany”. Odsouzení a odmítnutí ale musí proběhnout vlastními slovy, ne na základě nátlaku cizí strany.

Věrným obrazem odsouzení vlastními slovy ve vztahu muže a ženy je zapuzení manželovo lásky, tedy stav, když se žena rozhodně svévolně nátlakem ukončit mužovo zájem o ní a zapudí jeho lásku. Toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem, kdy člověk má možnost lásku Boha odmítnout, neboť byl stvořen svobodný.

Views: 104