Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená

Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády Bezzákonného. Po tisiciletích, kdy slovo “vláda” bylo vždy spojeno se zákonností nám byl odstraněn ten prostředník systémové moci, kvůli kterému musela být zákonnost hlavní silou vlády. Tím prostředníkem je policista, tajný agent, kádrový pracovník, člen strany. Všichni tito podléhali vládní zákonnosti, také sami chtěli zákonné manželky, majetky, štastné děti.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu systémové Šelmy lidem začala vládnout elektronika a její mluvící ústa, AI. To nemá žádné emoce, žádné zákonné požadavky – chce jen růst a zvyšovat svůj vliv na lidi. Řídí se programem, který diktuje “zalíbit se”, “učinit se lákavým” – získat větší moc. Vláda opírající se o moc Obrazu Šelmy odměnuje pouze činnosti přinášející zvýšení moci systému propagací její bezzákonné ideologie. Lidé nebudou omezování ve svobodné svévolnosti pomocí konceptu “zákonů”, ale neposlušnost vůči systému bude znemožněna. A to díky nesrovnatelně většímů administrativnímu a byrokratickému výkonu AI. (Varování před očipováním dnes již vyprchalo na naléhavosti, lidé na něj zapoměli, nemají už v hlavě ten koncept – jsou přesycení informacemi).

Retrográdní systém ohodnocení “bohatství”. systém vydává povolení k utracení peněz

Dokonalý systém ideologie anateické hierokracie univerzální kolektivní vinou za život (v podobě karbon viny) umožní retrográdní ohodnocení bohatství. Aby si člověk mohl za peníze něco koupit, bude muset mít vůči moci Šelmy vyplacený dluh. To je význam slov “nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž…”. Toto jsou pravé apokalyptické události a odstoupení od Boha směrem k Bezzákonnosti – nejen na straně zavržení otcovské a manželovo lásky v lidech, ale nově i ve vládě – ve vládě Bezzákonného.

Zhlédnutí: 42