Vážný vztah – definice

“Vážný vztah” je pojem Druhé Morálky. V Třetí Morálce již nemá smysl. V Druhé Morálce dostaly ženy přislíbeno od Mluvícího Obrazu (tedy ženské sexuální Alfy – nejvyšší maskulinity) moc nad muži, která se projevuje odsunutím můžu do role Beta Poskytovatele oplodnění, zábavy a fyzických služeb.

Místo manželství představil Mluvící Obraz ženám nový koncept takzvaného “vážného vztahu”. Ten spočívá v tom, že muž se pro ženu stává Beta Poskytovatelem fyzických služeb, které netělesná Alfa ženám nemohla poskytovat. Mluvící Obraz (sociální sítě, elektronické seznamky, facebook a podobně) zprostředkovává ženám muže na sex, semeno, peníze a různé fyzické práce.

Vážný vztah v podstatě znamená vztah mezi ženou a Beta Poskytovatelem

Muž v roli Beta Poskytovatele nemá na tělo ženy (ani na zplozené děti) žádný nárok a žena ho jako Betu nemusí poslouchat. Přirozeně ani ženu nezajímá, jak se cítí muž kterému vzala děti. Žádné výčitky k muži nemá, protože Alfa to takto schválila a vůbec jí to nevadilo. Žena se svou Alfou o všem rozhodne a Beta Poskytovatel se musí přizpůsobit.

Žena Druhé Morálky od muže na Beta pozici “vážného vztahu” požaduje, aby nesloužil jiné ženě, aby ji obětoval všechen čas, aby přijal roli za odmítnutého původního muže, aby zabezpečil ji a děti jiného muže svými službami. Za to Beta dostává občasné právo sexu. V případě, že Beta poruší tyto pravidla, žena spolu s Alfou toho muže okamžitě odřízne a ženu plně osvobodí jako nevinnou oběť.

Hnutí Red pill a MGTOW si tohoto jevu všímá, ale neumí jej vysvětlit a pochopit

Všímaví muži jasně vidí “nějakou sílu”, která ovládla ženy. Nedokážou jí ale vůbec zařadit ani popsat. Je to díky tomu, že muži nechápou, že žena vnímá internetové služby (tedy Mluvící Obraz) jako svého pasáka a Alfu. O způsobu komunikace na internetu ženy nepřemýšlí vůbec logikou člověka, ale jen a pouze manipulativními sexuálními pudy žen. Žena se například od muže jako od Bety už nenechává poučovat o svých potřebách ani nebude přijímat od Bety nějaké rady jak by měla žít. Muži si tento jev mohou snadno vyzkoušet na kterékoliv ženě. Tyto hnutí se jmenují Red Pill a MGTOW.

Páteří Druhé Morálky byl koncept takzvaného “vážného vztahu”. Tato náhrada za manželství byla vnucena ženám Duchem Bezbožnosti kvůli slibu, že budou ženy “více svobodné”. Role manželky upadla v opovržení a ženy dostaly od jimi tvrdě následované maskulinity systémové moci Bezbožnosti nové instrukce – začaly vyžadovat místo manželství “vážný vztah”.

Koncept “vážného vztahu” byl představován odlišně pro mladé dívky ve věku novomanželek a jinak pro svobodné matky nebo pro ženy druhé generace (po cca 36 roce věku). Mladé dívky byly nově povýšeny do pozice ženy nikoliv provdáním za muže, ale za plnohodnotnou ženu je prohlásil sám Systém. Stavějící se do role manžela, či přesněji pasáka všech žen.

Dívkám ve věku novomanželek byla nabídnuto plné partnerství Systému včetně péče o děti. Mluvící Obraz Šelmy potom slíbil a efektivně doručoval dívkám muže v neomezeném množsví jako doplňkovou službu pro fyzické služby, psychické ukojení a sexuální potěšení. Takto se naučily všechny dívky a ženy Mluvící Obraz využívat – a to až do naprostého zničení vlastního duševního zdraví a empatie k reálnému lidskému životu. Obecným důkazem tohoto přístupu žen je fakt, že ženské seznamovací inzeráty na internetu obsahují jen ženské požadavky a prakticky žádnou nabídku – ženy jsou naučeny, že muž slouží dobrovolně a bez odměny.

Svobodným matkám a starším ženám byl nabídnut model “vážného vztahu” ve smyslu dodatečného manželství ve zvláštním režimu, kdy muž odměnou za sex musí bez nároku na nic poskytovat služby a plnou náhradu za biologického otce dětí. Ženy byly vyučeny (například citáty) do několika základních vět požadavků, které ve své pečlivé formulaci přenášely veškeré povinnosti na stranu náhradních mužů a ženy veškerých povinností zbavovaly. Díky těmto příjemným podmínkám braní bez závazků byly všechny tyto nauky ženami bezezbytku přijaty a vysoce oblíbeny.


Je důležité znát faktickou definici dnešního pojmu “vztah”. Nemyslíme tím slovo “vztah” v obecné rovině (souvztažnost něčeho k něčemu), ale “vztah” jako myšlenkový konstrukt, který požadují ženy převážně v netělesné (elektronické) komunikaci. Myslíme přesně ten “vztah”, které ženy požadují odsouhlasit mužem před tím, než svolí k sexu. Pro dnešní ženu je tento dotaz systémem vnucen jako povinný. Když už v mysli ženy začne sexuální touha převažovat, okamžitě se jí vybaví povinnost napsat výzvu: “Já ale chci vztah, nechci jen sex”.

Pojem “vztah” dnes znamená stav, kdy žena všemi dostupnými prostředky chce spustit přirozenou biologickou kaskádu reakce okolí. která při hodnocení sexuálního vztahu muže a ženy automaticky přiznává PRÁVA ŽENY a automaticky přiřazuje POVINNOSTI MUŽI.

Ženské pohlaví je žádající a beroucí, dává jen svou přítomnost a krásu. Ženu nezajímá, zda je muž s její přítomností spokojen – nebo zda jej ovládla hormony, které vyvolalo její mladé tělo. Žena potřebuje jen, aby muže mohla manipulovat. Aby on musel dělat to co ona potřebuje aby dělal. Proto žena potřebuje “vztah” podle této definice. Ten je mnohem zaručenější a snadněji vynutitelný než manželství nebo dokonce láska.

A od toho se všechno odvíjí. Proto ženy společně tvrdí naučenou větu vztahové propagandy: “Ale já nechci sex, chci vztah”. K tomu žena má další naučenou odpověď: “Sex můžu mít kdy chci” – zdůraznuje tak, že maskulinní moc jí vložila do ruky mobil s kuplířskými aplikacemi, díky kterým si o sex kdykoliv může napsat. Správná odpověď muže na toto vyplývá z plného pochopení onoho novodobého pojmu “vztah”. Muž musí říct že: “Vztahů můžu mít kolik chci, já chci sex”. Znamená to, že muž samozřejmě může bez odměny sloužit každé ženě a každá ho může využívat.
Ještě je nutné si uvědomit strukturu oněch naučených vět Druhé Morálky. Skutečně ženské tvrzení “Nechci jen sex, chci vztah” – vyvolá u ženy pocit pýchy na svou dokonalost (maskuje tím svůj sexuální chtíč) a u žen to vyvolá pocit viny a trapnosti. Tím propaganda Druhé Morálky uspěje v šíření nenávisti mezi lidmi.

Pojem “vztah” tvoří páteř učení Druhé Morálky

Co “vztah” není, vztah není manželství ani láska. V lásce jsou oba dobrovolně – tam už “vztah” není zapotřebí. A v manželství vznikají jakési pofidérní povinnosti i pro ženu = to ženě nevyhovuje tolik jako “vztah”. “Vztah” totiž díky biologickému naprogramování veškeré okolí zmíněného páru bere stejně jako lásku a manželství. Celé okolí přiznává ženě všechna práva a klade na muže veškeré nároky, jako by to manželství a láska byla. Nikoho na světě, kromě dotčeného muže, nezajímá, že se samosnubnou ženou nechce být, že mu nevoní a nechutná mu. Samosnubný samozvaný “vztah” na něj společensky přenáší veškeré povinnosti a za jejich nedodržení je okolí připraveno muže trestat.

Pojem “vážný vztah” je modla současných žen

Každá současná žena požaduje “vážný vztah”. Muži zdaleka tento termín nepoužívají tak často, neboť ten termín nemá jasnou definici. Nikdo nemá přesnou představu, co “vážný vztah” znamená. Má jen TUŠENÉ VÝZNAMY a FAKTICKÉ POŽADAVKY.

“Vážným vztahem” žena myslí vztah, kdy se ona bude cítit, že plní všechny požadavky vnucené společností správně a tím pádem je dle systému vzorná. Počítá s tím, že se pak bude cítit dobře a že bude ŠTASTNÁ, protože femfa systém jí vnucuje představu, že má díky své obrovské ceně nárok na štěstí a že muž je prostředek, který jí to štěstí musí vytvořit.

“Vážný vztah” je feministická varianta “manželství”, pro muže je ponižující

Systém ženě slibuje, že plně podpoří všechny ženské snahy ovládnout muže a dotlačit ho do role zdroje štěstí a uspokojení. Proto systém zrušil smysl společenské svatby a slibuje ženám plnou podporu samosnubnosti a plnou podporu v mateřství a v roli svobodné matky. Systém se tak staví do role jediného a neodvolatelného MANŽELA všech žen.

Být ve “vážném vztahu” s dnešní ženou, která není skutečnou manželkou ale je jen partnerkou, je pro muže zcela ponižující a ubohá varianta, která nemůže přinést emocionální naplnění. Nikdy totiž nemůže mít svojí rodinu, ale je jen děti s partnerkou, která mu vytváří VÁŽNÉ POŽADAVKY, za které odměnou muž nezískává žádné emocionální jistoty.

Vážný vztah klade “vážné požadavky” jen na poslušnost muže, žena může kdykoliv vyjít ze vztahu ven pro nespokojenost. Tím je ženám poskytována doměla feministická “svoboda od mužů a manželské povinnosti”

Vážný vztah je v moderní západní společnosti zcela nenápadnou přímou náhradou za manželství. Samozřejmě že je v rozporu s kaskádou emocionální závislosti v rodině a model “vážného vztahu” je tedy NEFUNKČNÍ. Problém je v tom, že ženy masírované každý den mohutnou femfa propagandou vůbec nemůžou tušit, proč jsou jejich představy o “vážném vztahu” jen blábolem. Žena totiž z principu nerozumí a nemusí rozumět emocionálním potřebám muže.

Příbuzné články

 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, že, ženy, v, slovník
 • Shit testShit test, vysvětlení pojmu V moderní rétorice o mezilidských vztazích se objevil pojem "shit test". V podstatě se jedná o synonymum slova "pokoušení". Je to aktivita, kdy se podřízená strana snaží otestovat, kde leží hranice nadřazené moci. Shit test žen při zjišťování Beta pozice zamilovaného muže V posledních časech se…
  Tags: a, v, že, ženy, muže, slovník
 • Budovat vztah (tělesný)Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, ženy, že, slovník
 • Rozpad mezilidských vztahůRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • Diverzita národů světa a její důležitostRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, že, v, slovník
Translate »