Definice vážného vztahu

Slovní spojení “vážný vztah” se stal hovorovým termínem, který používají především ženy ovládnuté bezzákonnou propagandou moci ve své (většinou elektronické) komunikaci s muži.

Takzvaný “vážný vztah” je primárně tlak na to, aby muž byl povinnostmi vůči ženě a nárokováním ženy donucen k zahájení poskytovaní služeb tak jako by ona byla jeho vyvolenou milovanou manželkou.

Žena se podle učení Bezzákonnosti nezajímá o emoce muže a nezajímá se o to, zda jí muž miluje. Žena je naukou feminismu a ženské emancipace naučena, že má zobchodovat své tělo a nárokovat si za své svévolné vydání se služby muže. Ženám je toto představováno jako “svoboda”, protože nemusí čekat na muže ale mohou se údajně vnutit komukoliv.

Toto ženské chování se nazývá “samosnubnost” – žena si vyhlédne muže který by jí vyhovoval a pak se mu zcela vydá. Za to očekává, že jí automaticky vzniká nárok na veškeré výhody, které by měla milovaná manželka. Toto je obrazem lidského chování k Bohu. Spousty lidí před zraky jiných lidí vyhlašuje své bezmezné vydání se Bohu a Ježíši, za čež myslí, že jim vzniká nárok na automatické členství v Boží rodině.

Zhlédnutí: 168