Aby se Bezzákonnost rozšířila, musel být odstraněna Ten Prostředník

Ten Prostředník je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit.

Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy ale vykonávali veškerou moc vlády lidé. Jelikož pomocníci vládnoucí moci potřebovali žít spokojený život, rozmnožovat se a pracovat, potřebovali dodržovat v určité podobě Boží Zákon. Potřebovali manželky, děti a spokojený život. Mnoho nauk Bezzákonnosti proto zůstávalo v jakési teoretické rovině.

Až do příchodu Obrazu, do odstranění Toho Prostředníka, měla Bezzákonnost podobu nauky zvané Feminismus.

Takové částečně teoretizující bylo působení Bezzákonnosti až do příchodu mluvícího Obrazu Šelmy, vynuceného na lidech Druhou Šelmou. Mluvící Obraz Šelmy nemá tělo a nepotřebuje ženy, manželky ani děti pro růst své moci nad lidmi. Tím je odstraněna nutnost toho lidského prostředníka a nauky Bezzákonnosti mohou plně zaútočit na opuštění principů manželovo a otcovské lásky. Ta zmizí z lidských životů stejně jako vztah s Bohem. Boží láska k milujícímu Otci, která je jediná pravá protože je láskou z lásky otcovskou, bude lidmi zesměšněna a opuštěna. Bude nahrazena nárokováním a braním při manipulaci. Nauky vládnoucí lidem budou pak mít podobu například LGBT a genderových nauk, které popírají zrcadlení Boží lásky v člověku.

Views: 121