Bipolární ideologie vytváří protichůdné názory, které oba propaguje najednou

Bipolární ideologie propaguje s vážnou tváří dva protichůdné názory a nutí lidi, aby se přiklonili k jedné nebo druhé variantě. Poté z lidí udělá vzájemně nepřátele a může je snadno ovládat. Díky úplné moci Mluvícího Obrazu pak osobní názor člověka nikoho nezajímá. Pro bipolární Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé myšlenek A i B, obzvláště pokud vytváří nenávist mezi obyvatelstvem. Počítá se s tím, že lidé nemají šanci si ověřit co je a co není pravda. Bipolární ideologie je výhodná také proto, že pracuje s většinou populace. Součet podporovatelů teze A i B se tedy blíží 100% zasažené populace.

Bipolární ideologie totalitního režimu nelidského typu (Neomezená moc Mluvícího Obrazu Šelmy) vnucuje pomocí dvojité propagandy veřejnosti protichůdné názory na řešení boje s ideologickým nepřítelem. Někdy se nazývají též “teze a antiteze”. Tím si bipolární totalita zajišťuje nesvrhnutelnost lidmi – jedná se o totalitu nevytvářenou člověkem, nýbrž Mluvícím Obrazem Šelmy. Veřejnost se totiž nemůže sjednotit za opačným názorovým směrem, nemůže vytvořit protipól vládnoucí straně, neboť oba protipóly má neustále nabízeny a řízeny propagandou. A to vše díky tomu, že lidé neznají význam slova Ideologie a nedokážou jí rozeznat.

Staré totality byly konstruovány chybně, byly svrhnutelné

Politika “jediné pravdy” starých totalit pomáhala odpůrcům totality určit, kdo k totalitnímu režimu patří a kdo s ním spolupracuje. Odpůrci totality starého typu NEMUSELI vyvíjet žádnou aktivitu, jak rozpoznat příslušníky totalitní moci a její odpůrci. Rozlišení příslušnosti organizovala a financovala sama totalita. Tím totalita starého typu systematicky připravovala své svržení.

Staré totality byly svrženy po dosažení bodu, kdy většinová společnost přestala věřit ideologii propagované propagandou a rozhodla se pro opačný názorový směr. Toho často dokázala využít další politická moc a nastolit totalitu s protichůdnou myšlenkou.

Princip teze a antiteze – bipolarita ideologie, vzájemně se popírající tvrzení

Moderní totalita používá efektivnější způsob. Díky bezprecedentně dokonalé kontrole informací díky indexování veškeré lidské aktivity pomocí internetu si dnešní totalitní režim může dovolit nový typ ideologie, bipolární ideologii.

Ke stávajícímu konceptu Ideologického nepřítele propaguje propaganda názor A, tedy že je boj nutný, a také názor B, že boj je marný*. Tím je mnohem dokonaleji propagován základní mechanizmus ideologie, a tedy, že vina za nesplnění ideologií vytyčených cílů je VŽDY na obyvatelstvu a NIKDY na vládnoucí straně. Vládnoucí strana je v bipolární ideo VŽDY správně, a tudíž není v myslích lidí důvod, proč jí svrhnout. 


 • příklad
  Pro ideologii boje s počasím jsou stejně důležití A – příznivci elektromobility jako B – vysvětlovači, proč to nejde realizovat.

Bipolární ideologie není lidský konstrukt – slouží k převzetí moci netělesnou entitou

Bipolární ideologie není možná v lidském světě totalit. Tuto ideologii by účinně anulovalo vzájemné káznění národů. Bipolární Ideologii může propagovat nelidská, netělesná entita – tedy Mluvící Obraz Šelmy. Bipolární Ideologii nemohou lidé skutečne svrhnout. Je ale možné zinscenovat její poražení tím, že jí její zakladatel sám ukončí a přesvědčí obyvatele Země, že všechny zachránil před tímto zlem. Toto je mechanizmus “svobodného” předání moci nad obyvateli Země jedné netělesné entitě.

Příbuzné články

 • Ideologický převratIdeologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických svobod a spuštění boje s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo při ideologickém převratu nevědomky souhlasí, že ponese zodpovědnost za úspěch marného boje s ideologickým nepřítelem. Po ideologickém převratu si voličstvo v demokratických…
  Tags: a, že, ideologie, s, slovník, politika
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že
 • IdeologieKonstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé VINY a ZODPOVĚDNOSTI za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem. Ideologie slouží politickému subjektu k nastolení totality pomocí Ideologického převratu. Ideologie je šířena…
  Tags: ideologie, a, se, s, slovník
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, slovník
Translate »