Metoda vytvoření nesvrhnutelné totality – obrácení sil obyvatelstva proti sobě

Aneb mysli si A či B, ale budeš dělat A, protože tvůj názor nikoho nezajímá. Pro A-B Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé obou myšlenek A i B.

Bipolární ideologie totalitního režimu nelidského typu (Mluvící Obraz) vnucuje pomocí dvojité propagandy veřejnosti protichůdné názory na řešení boje s ideologickým nepřítelem. Někdy se nazývají též “teze a antiteze”. Tím si bipolární totalita zajišťuje nesvrhnutelnost lidmi – jedná se o totalitu nevytvářenou člověkem, nýbrž Mluvícím Obrazem Šelmy. Veřejnost se totiž nemůže sjednotit za opačným názorovým směrem, nemůže vytvořit protipól vládnoucí straně, neboť oba protipóly má neustále nabízeny a řízeny propagandou. A to vše díky tomu, že lidé neznají význam slova Ideologie a nedokážou jí rozeznat.

Staré totality byly konstruovány chybně, byly svrhnutelné

Politika “jediné pravdy” starých totalit pomáhala odpůrcům totality určit, kdo k totalitnímu režimu patří a kdo s ním spolupracuje. Odpůrci totality starého typu NEMUSELI vyvíjet žádnou aktivitu, jak rozpoznat příslušníky totalitní moci a její odpůrci. Rozlišení příslušnosti organizovala a financovala sama totalita. Tím totalita starého typu systematicky připravovala své svržení.

Staré totality byly svrženy po dosažení bodu, kdy většinová společnost přestala věřit ideologii propagované propagandou a rozhodla se pro opačný názorový směr. Toho často dokázala využít další politická moc a nastolit totalitu s protichůdnou myšlenkou.

Princip teze a antiteze – bipolarita

Moderní totalita používá efektivnější způsob. Díky bezprecedentně dokonalé kontrole informací díky indexování veškeré lidské aktivity pomocí internetu si dnešní totalitní režim může dovolit nový typ ideologie, bipolární ideologii.

Ke stávajícímu konceptu Ideologického nepřítele propaguje propaganda názor A, tedy že je boj nutný, a také názor B, že boj je marný*. Tím je mnohem dokonaleji propagován základní mechanizmus ideologie, a tedy, že vina za nesplnění ideologií vytyčených cílů je VŽDY na obyvatelstvu a NIKDY na vládnoucí straně. Vládnoucí strana je v bipolární ideo VŽDY správně, a tudíž není v myslích lidí důvod, proč jí svrhnout. 


 • příklad
  Pro ideologii boje s počasím jsou stejně důležití A – příznivci elektromobility jako B – vysvětlovači, proč to nejde realizovat.

Bipolární ideologie není lidský konstrukt – slouží k převzetí moci netělesnou entitou

Bipolární ideologie není možná v lidském světě totalit. Tuto ideologii by účinně anulovalo vzájemné káznění národů. Bipolární Ideologii může propagovat nelidská, netělesná entita – tedy Mluvící Obraz Šelmy. Bipolární Ideologii nemohou lidé skutečne svrhnout. Je ale možné zinscenovat její poražení tím, že jí její zakladatel sám ukončí a přesvědčí obyvatele Země, že všechny zachránil před tímto zlem. Toto je mechanizmus “svobodného” předání moci nad obyvateli Země jedné netělesné entitě.



j grey - Bipolární ideologie (A-B ideologie) Přečteno 1265 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 18 01 2021 14 20 42 150x150 - Bipolární ideologie (A-B ideologie)Ideologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických svobod a spuštění boje s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo při ideologickém převratu nevědomky souhlasí, že ponese zodpovědnost za úspěch marného boje s ideologickým nepřítelem. Po ideologickém převratu si voličstvo v demokratických…
  Tags: a, že, ideologie, slovník, politika
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Bipolární ideologie (A-B ideologie)Feminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, slovník
 • fig 17 06 2022 08 22 40 150x150 - Bipolární ideologie (A-B ideologie)LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, ideologie, slovník
 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - Bipolární ideologie (A-B ideologie)Rozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Bipolární ideologie (A-B ideologie)Propaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, že, ideologie, slovník
Translate »