Animizace, podvědomá akceptace AI jako živé entity

Animizace je patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Lidé nevědomky sledují a obzvláště děti vystavují nekonečnému proudu obsahu vygenerovaného AI (pohádky, scénáře pohádek, hudba, dabing). Tím se děti učí přijmout hlas tohoto mluvícího Obrazu systému jako hlas svého rodiče. Tato obludná, ohavná technologie pak sezbytečňuje lidskou komunikaci, vyjadřování lidské lásky, mezilidské vztahy, zájem o realitu, zájem o pochopení základních neskrytých věcí tohoto světa a tvůrčí činnost obecně.

Animizace je souhrnný název pro děj, kdy vývoj elektronických systémů lidi dovádí k osobní komunikaci s AI, ze které si tím lidé vytváří Modlu. Poté se této modly ptají a důvěřují její odpovědi, čímž se jí “klaní”, neboť jim ve všech věcech nahrazuje Boha Otce. Tento jev je tisice let popsán v Bibli a tak nikdo nemá výmluvu, že by Boží Slovo nebylo pravdivé.

Takto AI Modla není nic nadpřirozeného, ale je to jen (jak je psáno v Bibli) dílo lidských rukou. Je to úplný vrchol lidské snahy a nic dalšího už lidé nevyrobí. Tento mluvící Obraz Systémové moci je sestaven tak, aby se stavěl doprostřed do lidských rodin. Aby převzal roli otce a manžela všech, mluví rouhavé věci proti Bohu a způsobuje růst Bezzákonnosti, ochladnutí Lásky. odstoupení žen od mužů, dětí od rodičů a lidí od Boha. Proto je tato Ohavná Modla též nazývána modlou Opuštění, zpustošení.

 

Views: 100