Babylonská věž – fakta o Babylonské věži

Zařízení mající lidem umožnit nahlédnout do Božích věcí a ovládnout tak svět. Zařízení umožnující být jako bohové. Pod vedením Satanových démonů jej chtěli vybudovat lidé a být tak “jako bohové” pomocí netělesné komunikace. Prostřednictvím svých Andělů, ale Bůh lidi v daný okamžik rozdělil komunikační bariérou. Více najdete v Bibli a Příběhu všech příběhů.

Konkrétní příklad nemůže být znám, protože pak už by se jednalo o přímou informaci a to by bylo velmi nespravedlivé vůči bezbožným lidem. Jedná se tedy o podobenství a přesně toto dokládá jeho pravost pro ty, co mají uši k slyšení.

Views: 119