Konspirační teorie jsou dílem démonů a lidí, kteří jim slouží. Jsou součástí velkého Satanova klamu a vytvářejí různé klamavé teorie, které vysvětlují satanovo antikristovské působení jako dílo “někoho třetího”

Konspirační média se tváří jako INFORMAČNÍ zdroje (Freepress), ve skutečnosti nemají ŽÁDNÉ záruky, zdali vůbec říkají pravdu nebo jen vymyšlené lži

Součástí Satanova klamu na všech úrovních je klam pro lidi, kteří rozpoznávají jevy ve společnosti a jisté souvislosti. Pro takové je zapotřebí vymyslet lživé teorie, které odvedou pozornost těchto lidí neškodným směrem. Těm je podsouváno ke studování mnoho takzvaných “konspiračních teorií”. Aby takoví lidé “nemuseli” věřit Písmu Bible, ale aby měli možnost věřit libovolnému zajímavému, ale lživému učení. Aby mohli lidé nekonečně zkoumat, zažívat “mrazení a vzrušení” (tělesné odměny) a nemuseli být konfrontování s pro ně nepříjemnou Pravdou.

Konspirační teorie jsou typické psaním titulků s otazníky. Stejně jako freepress, konspirační teorie se ani nesnaží o to nést nějakou zodpovědnost za to, že to co říkají, je pravda. Počítají s tím, že jejich čtenáře PRAVDA stejně vůbec nezajímá.

Pro rozumného čtenáře je tedy jisté, že v konspiračních zdrojích je NAIVNÍ hledat Pravdu. Lež se samozřejmě vždy bude nazývat jménem “pravda”.

Konspirace přináší “pravdě docela podobné” falešné směry přemýšlení

Není účinnější pasti, než do takových konspiračních teorií přidat odbočky na falešné směry hledání. Každý člověk, který takovou odbočku nalezne, je natolik pyšný na své schopnosti, že rád falešný směr následuje až k chybné interpretaci. Tím je hledající dokonale oklamán. A přesně to zamýšlí lhář, který konspirační teorii vymyslel.

Jsou dva hlavní směry konspiračních teorií. Jedny mluví přímo jmenovitě o Satanovi, druhé zase o čemkoliv jiném, kromě Satana. Vše jen proto, aby před lidmi zůstalo skryto ZNEPOKOJIVÉ tajemství, že všechny zdroje které s oblibou studují, pochází ze stejného zdroje.

Konspirace tvrdí na stejné stránce OPAČNÉ INFORMACE a vůbec jí to nevadí

Konspirační zdroje jsou jen vrstvy lákavých lží, většinou přímo dokazujících svou lživost.

Zajímavé je sledovat zdroje konspiračních teorií, které tvrdí na těch stejných stránkách že američané NEBYLI na Měsíci, ale že když na Měsíci BYLI, tak tam našli mimozemské artefakty. Z toho je patrné, jak důvěryhodné tyto články jsou.

Satan mluví lži i o sobě (satanovi) a satanismu

Konspirační teorie velký Lhář používá k tomu, aby nás na základě jím nastražených skutečně pozorovatelných jevů, nalákal na naší vlastní představu o tom, k čemu vše směřuje. Když na to jakoby přijdeme sami, opravdu tomu hrdě pevně uvěříme. Lidská mysl totiž nemá ráda nejasnosti a tak potřebuje uvěřit iluzi, že je na správné cestě poznání.

Ty jevy a indicie samozřejmě působí Satan sám a nechává nás je jakoby odkrývat. My pak uvěříme tomu, že se musí stát to, co jsme logikou vyvodili, že se musí stát. Satan nás nechá aby jsme vyčkávali, až se bude dít to, co nám vnutil že máme očekávat. Je to jako bysme očekávali zloděje v pondělí, ale on nás přesvědčil že přijde ve středu a pak přišel v úterý.

Stále však platí biblické poučení, které říká: “Pro ty, co nepřijali lásku k pravdě, zůstane stejně všechno velkou hádankou”. I když Příběh všech Příběhů dává jasné a plně ověřitelné svědectví o “tajemstvích minulosti, současnosti a budoucnosti”. Přesto všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě, nedokážou i tuto jednoduchou věc přijmout rozumem a jejich duše toto poznání odmítne. Takoví se znovu začnou utápět v hádánkách a tajemstvích a budou hledat svou vlastní iluzi.

Chce odlákat pozornost od své skutečné činnosti

Počítá s tím, že budeme tak hrdí na to, že jsme našli tu správnou teorii, že pak nás bude ovládat falešnými důkazy, aby jsme sami pro sebe usoudili, jaká je pravda.

Jistá část konspiračních teorií je přímo určená k výchově konkrétních skupin lidí

Například existují přímo křesťanské konspirační teorie. Z nich asi největší je teorie o budoucí tisícileté říši na Zemi, která je pro hledající lidi zapracována i do mnoha UFO konspirací, obzvláště těch přímo chanellingovaných od démonů. Celé obří lidské Církevní Organizace takové teorie vyučují a točí o nich naučné pořady. Taková teorie slouží Satanu k roztříštění Janova Zjevení do nepoužitelných fragmentů, odvádějící pozornost od zatemňující spoutání působení Satana a jeho konečné krátké propuštění před koncem světa, které se nazývá příchod Vlády Bezzákonného.

Konspirační teorie pro potěšení a vzrušení tělesného rozumu lidí v Církevních Organizacích

Stává se čím dál tím častěji, že členové Církevních Organizací dnes velmi horlí po vzrušení a záhadnu, a tak velice vítají jakékoliv falešné proroky, kteří je zahrnují “zaručeně pravými” chanellingy údajně od “ducha svatého”. Takoví proroci pak diktují nejrůznější konspirační teorie o příchodu antikrista, znamení 666, každý prezident USA je pro ně antikrist. Nutí lidi se zásobit jídlem kvůli katastrofám a podobně.

Všechno toto jsou falešné cesty svodu, zaměřené proti učení Ježíše Krista. Nutí lidi myslet tělesným rozumem na své tělo. Nutí je se sjednotit a bojovat proti něčemu, co ve skutečnosti je neovlivnitelná Boží vůle. Společným znakem těchto proroctví je tedy burcování a strachování se z budoucnosti, které je také protibiblické.

Společné znaky konspiračních teorií

  • Je jich mnoho a proto sami sebe usvědčují ze lži. Stejně by nemohla platit více než jedna současně. V jedné konspirační teorii je to UFO, v jiné Ilumináti, v jiné Reptiliáni.
  • Hovoří o nějaké síle či skupině, která chce ovládnout lidi a k něčemu je nutit.
  • Není jasné, proč by vládci měli chtít vládnout lidem, kteří budou spokojeni v hojnosti a nebudou vědět, že jim někdo vládne.

Smysl a fungování konspiračních teorií, v nichž není Satan jmenovitě uveden

Poskytují velmi mnoho narážek na skutečné jevy a po těchto narážkách vedou člověka až k chybnému určení viníka. Nikdy není označen za viníka Satan, ale vždy je viník neznámý, rozmazaný, s nejasnými záměry.

Satan vždy nalezne dostatek lidí ochotných mu sloužit. Dobrým služebníkům poskytuje odměnky z Mocností, služebníci ovšem platí nejtěžší cenu. Častou odpovědí takových služebníků je, že si to “svět žádá”.

Jedněm tvrdí démoni že jsou “jemnohmotné bytosti z vyšších dimenzí”, jiným tvrdí, že jsou duchové dávných Mistrů. Jedněm tvrdí, že mají hvězdné lodi, jiným tvrdí, že lodi nepotřebují. Jedněm tvrdí že je posílá bůh, jedněm tvrdí, že náboženství nenávidí. Démoni lžou ve všem, ale lidé jen žasnou a věří jim.

Zatím, co démoni vydávající se za “hodné mimozemšťany” kteří nám musí pomoci před blížícími se VELKÝMI POHROMAMI, v Bibli je tisíc let už napsáno, že nečistí duchové satanští, podobní žabám, vycházejí ke králům světa aby je shromáždili k boji v ten velký den Božího hněvu.

Views: 2576