Člen Církevní Organizace potýkající se s otázkou a problematikou Evoluční teorie je bombardován ateisty nejrůznějšími argumenty na které často nenachází žádné smysluplné odpovědi. Vysvětlení existuje, a je obsaženo V BIBLI i v POZOROVATELNÉM POZNÁNÍ. I Ateisté i člen Církevní Organizace mají argumenty, které jsou částečně pravdivé a myslí si, že znají celou Pravdu. Nemají ale úplné poznání.

Čas je viditelným projevem Božího tvoření a Boží Moci a Spravelnosti. Komu je dáno, ten toto pochopí. Kdo to chce pochopit, ať poprosí Boha Otce o Moudrost a bude mu dána.

Základní chybou při uvažování o Evoluci je ignorování výchozích faktů o prostředí, ze kterého je popisovaný děj (tedy vývoj života na Zemi) pozorován. Lidé často nevědí, že Čas je Boží síla, kterou Bůh stvořil svět a učinil své dílo. Pokud lidé nechtějí věřit Bohu, je pro ně Čas něco, co nemá žádného Pána. Lidé pak vnímají, že Čas je hlavní “pán vesmíru” a považují defakto Čas za Stvořitele všeho (pomocí jakési zbytečné náhody a následné samovolné evoluce).

Pro Boha ale neplatí naše časové zákonitosti, neboť on je jejich pánem a tvůrcem Času. Bůh leží mimo náš časoprostor, což je pro nás obtížně pochopitelné, nicméně je  to biblicky i vědecky přijatelný fakt. (Věda astronomie už o deformacích časoprostoru ví, také si dokáže představit, že v hypotetické černé díře “se čas zastavuje”)

Pro Boha naše časová osa SLEDOVATELNÁ NAJEDNOU, stejně jako pro nás časová osa na grafu vývoje civilizace, nakreslená v knize.

Nejjednoduší a naprosto přirozenou cestou pro to, jak v našem časoprostoru v určitý čas něco udělat, je tedy pro Boha umístit předpoklady pro tento děj rovnou do našeho časoprostoru na správnou pozici.

Tam kde Bůh učinil mocné dílo, my měříme že “uběhlo hodně Času”

Vzhledem k nám se to tedy STANE V URČITÝ MOMENT a do té doby je to UKRYTO V BUDOUCNOSTI. Ale je to pro nás, což je mnohdy naprosto šokující, zároveň PŘINESENO Z MINULOSTI, nebo jinak: PŘEDEM DÁNO. (Jistě si hned vybavíte termín “Osud”).

Stejně tak například EVOLUCE. Bůh vzhledem k sobě vytvořil rovnou vše už hotové, pouze vzhledem k nám se to VYVÍJELO. Postupný vývoj je tedy jakousi iluzí, která nám vzniká díky tomu, že se různě snažíme měřit Čas.

Toto je tedy klasická neshoda pozorování stejného jevu z různých časoprostorů. Vzhledem k nám mají tedy “pravdu” obě strany. Bůh vše stvořil již rovnou hotové, ovšem mi tento proces vnímáme, vidíme a měříme jako průběh po časové ose a naše hmota je průběhem po tomto rozměru, tedy času, měněna.

Proroctví

Proroctví jsou tedy informace, která jsou vzhledem k naší časové ose šokující tím, že přináší informace o BUDOUCNOSTI. Většinou jsou přinášeny Bohem vybranými lidmi na určité místo do lidské časové osy.

Zhlédnutí: 1164