Sdílej:
j grey - Ideologie Přečteno 881 krát.

Konstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci

Unipolární ideologie (ideologie pro totalitní režimy starého typu)

Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím.

Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie je šířena mediální aktivitou, která se nazývá PROPAGANDA. Propaganda je zjednodušeně řečeno “reklama na ideologii”.

Ideologie vytváří vzájemně propojený myšlenkový aparát, který běžnému člověku podsune myšlenku, že nikoliv VLÁDA, ale obyvatelstvo je zodpovědno za úspěšný boj s ideologickým nepřítelem. Člověk, který uvěří ideologii, se tak zdánlivě dostane na stranu která chybuje. Naopak totalitní vláda je vždy ta, co vše dělá správně “pro dobro ideologie, ve jménu ideologie. Tím si totalitní vláda zajištuje, že se za neúspěchy ideologického boje nemusí zodpovídat – a není tedy nutné volit jinou (demokratickou) vládu.

Ideologie používá model vytvoření Ideologického nepřítele, obecného nepřítele, nebo téměř apokalyptických problémů – které můžeme souhrně nazvat jako Ideologický nepřítel. Může to být národnost, neporazitelné lidské negativní vlastnosti, vědecké lékařské teorie, náboženské teze a nebo například boj s počasím. Tento obecný nepřítel, jehož poražení IDEOLOGIE slibuje, musí mít tyto vlastnosti:

 1. Musí být neporazitelný
 2. Musí být téměř abstraktní
 3. Jeho poražení nesmí být přesně definovatelné
 4. Nesmí být jasné, jak bude konečné vítězství nad nepřítelem vypadat.

Všechny tyto body jsou nesmírně důležité, neboť boj s ideologickým nepřítelem musí být nepřehledný, abstraktní. Aby se totalitní moc nemusela zdopovídat z konkrétních chyb.

Cílem ideologie je nastolení Ideologického převratu, který nastane v okamžiku, kdy už souhrný odpor obyvatelstva vůči chybným základům ideologie ochabne únavou a odevzdaností. V ten okamžik Propaganda vítězí a lidé už nemají čas a sílu jejím myšlenkám vzdorovat. I to nejsilnější obyvatelsvo nevydrží nápor dobře cílené Propagandy více než dva roky.

Moderní způsoby vybíjení nespokojenosti obyvatelstva pomocí “bratrovražedného” boje

Ideologie šířená propagandou je v první fázi určená k vytvoření podmínek pro ideologický převrat, pro přeměnu demokracie v totalitní moc. Po ideologickém převratu a nástupu totalitní moci je občanský odpor vůči ideologii KRIMINALIZOVÁN, ovšem opačný názor na řešení boje s ideologickým nepřítelem je podporován, neboť umožnuje obracet hněv obyvatelstva proti sobě samotnému a obyvatelstvo se tak vyčerpává v boji samo se sebou a nikoliv s totalitní mocí. Toto je takzvaná:

Bipolární ideologie – moderní způsob vytvoření nesvrhnutelné totalitní moci

Unipolární ideologie, myšlenky jedné ideologické pravdy, se potýká se základním problémem – svrhnutelností. Unipolární ideologie jasně určuje, že kladný pól ideologické fronty představuje totalitní vláda a její aparát, záporný pól tvoří všichni, co s ideologií nesouhlasí. Unipolární ideologie velmi pomáhá definovat a seskupit své odpůrce, kteří se pak mohou sjednotit pod opačným názorem a svrhnout totalitu. Offline způsob monitorování myšlení populace neumožnuje jiný způsob totality, než totalitu unipolární ideologie..

Bipolární ideologie je naproti tomu umožněna dnešním online světem, ve kterém je možné dokonale přesně mapovat myšlení obyvatel. Dnes je možné online sledovat reakce a pohyby celé populace, nikoho nezajímají konkrétní osudy jednotlivců, pro totalitní režim je důležité mapování společného názoru anonymní masy. Bipolární ideologie předkládá lidem kladný i záporný pól názoru na boj s ideologickým nepřítelem. Dělá to tak proto, aby se odpor lidu vždy dal obrátit proti lidu samotnému.

Sdílej:

Related Posts

 • fig 27 01 2021 12 33 52 150x150 - IdeologieAneb jak vnutit veřejnosti pocit viny Ideologický nepřítel je myšlenkový konstrukt pro společnost údajně nebezpečného jevu, jehož existenci či zhoršování údajně způsobuje přílišná pohodlnost, nepozornost, lenost, nedostatečné ambice obyvatelstva. Ideologie tak pomocí své propagandy útočí úspěšně nejlépe na lidský strach, pohodlnost a někdy též na pýchu - tedy ničím nepodložené…
  Tags: a, být, ideologie, totalitní, nepřítelem, ideologickým, s, se, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - IdeologieStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, ideologie, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - IdeologiePropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Tak jako je v demokracii užívána reklama na volební program politických stran, tak je při nástupu totality a v totalitě užívána propaganda na mediální šíření IDEOLOGIE. Reklama na volební program politické strany slibuje voličům řešení reálných problémů občanů. K úspěšnému vyřešení skutečně…
  Tags: a, s, se, ideologie, slovník
 • fig 05 01 2021 11 08 18 150x150 - IdeologieTotalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita). Tak jako je v…
  Tags: a, s, se, ideologickým, nepřítelem, slovník
 • Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat, že terčem je především rodina a láska. I…
  Tags: a, se, s, slovník
Translate »