Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Satan, Šelma, Dávní had a drak

Původ Satana, kdo je Satan

Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cherubína (což je nejvýše postavený anděl). Pýcha na vlastní dokonalost přivedla Satana ke vzpouře vůči Bohu. Satana v jeho vzpouře proti Bohu následují andělé, které nazýváme démony. Kvůli této vzpouře zamezil svrhl Bůh Satana a jeho anděly démony mimo Nebe a mimo svět lidí. Podrobněji čtěte v Příběhu všech příběhů.

Satan jako vládce Světa a Mocností

Satan je vládcem tohoto Světa a pánem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas a zná tedy celý průběh času až do konce. Boží všemohoucnosti a vševědoucnosti se vyhnout nelze. Satan je nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Jeho jméno doslova znamená protivník neboli „ten kdo se vzpírá“. Jiné jméno, které se pro Satana je ďábel, což znamená „pomlouvač“.

Satan lhář a původce Nepravosti

Satan pokřiveně napodobuje vše, co Bůh dělá. Satan stojí v pozadí každého kultu a náboženství. Vytváří Nepravost. Nepravost ale milují všichni lidé, kteří nenávidí Boha. Nepravost je Božím plánem a je zde kvůli Spravedlnosti, aby lidé neměli jen jednu možnost, a to věřit v Boha.

Satan dělá všechno, co je v jeho silách, aby se vzepřel Bohu a ničil lidi. Satanův osud, je už zpečetěn – konec v ohnivém jezeře. To znamená, že celý Čas se nad Satanem uzavře a zmizí.

Satan a jeho odpor vůči Bohu a všemu svatému je zde kvůli Boží Spravednosti

Nezapomínejte ale, že Satan byl stvořen i kvůli svobodě volby lidského srdce. Je na každém člověku jak se rozhodne svým naprosto svobodným srdcem! Pro Boha a pravdu, nebo pro Satana a jeho sladkou lež. Dejte pozor, je to nejdůležitější volba Vašeho života!

Přijmout znamení Šelmy

Znamená přijmout postoj Božího Odpůrce vůči lidem a PODŘÍDIT se vůli Šelmy Satana. Znamení Šelmy rozdává Mluvící Obraz Šelmy, který nemůže nechat člověka nerozhodnutého a snaží se ho mocným dílem klamu přesvědčit, aby přijal Znamení Šelmy.j grey - Satan Přečteno 31798 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 16 06 2022 18 07 54 150x150 - SatanAntikrist, Bezbožník Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7) Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře, bezbožníka ohavnosti. Také je užíváno pro…
  Tags: a, v, se, slovník, u
 • book pages 2021302 1280 150x150 - Satan1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • fig 22 06 2022 11 00 25 150x150 - SatanPostfaktická doba a moc Mluvícího Obrazu Šelmy Mluvící Obraz Šelmy dokáže zpracovat zdrcující množství informací podle člověkem zadaných pravidel (což jsou algoritmy pro strojovou AI) aby vytvořil lidským rozumem nepřekonatelnou bariéru zpráv. Lidé prostě nemají takové mentální schopnosti a tolik času na čtení, takže pro člověka je množství informací generovaných…
  Tags: a, se, slovník, u
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - SatanFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • selfie 429449 1280 150x150 - SatanMluvící Obraz Šelmy jako pasák všech žen Internet a mobil, terminál Šelmy, miláček všech žen Po schopnostech, které poskytuje netělesná komunikace internetu, zatoužila už Eva v Ráji. Po Satanově nabídce ráda sáhla a přemluvila i Adama, že je to dobré. U Babylonské věže také lidé chtěli dosáhnout netělesné komunikace a…
  Tags: a, se, v, slovník, u
Translate »