Sdílej:
j grey - Satan Přečteno 31114 krát.

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Původ Satana, kdo je Satan

Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cherubína (což je nejvýše postavený anděl). Pýcha na vlastní dokonalost přivedla Satana ke vzpouře vůči Bohu. Satana v jeho vzpouře proti Bohu následují andělé, které nazýváme démony. Kvůli této vzpouře zamezil svrhl Bůh Satana a jeho anděly démony mimo Nebe a mimo svět lidí. Podrobněji čtěte v Příběhu všech příběhů.

Satan jako vládce Světa a Mocností

Satan je vládcem tohoto Světa a pánem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas a zná tedy celý průběh času až do konce. Boží všemohoucnosti a vševědoucnosti se vyhnout nelze. Satan je nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Jeho jméno doslova znamená protivník neboli „ten kdo se vzpírá“. Jiné jméno, které se pro Satana je ďábel, což znamená „pomlouvač“.

Satan lhář a původce Nepravosti

Satan pokřiveně napodobuje vše, co Bůh dělá. Satan stojí v pozadí každého kultu a náboženství. Vytváří Nepravost. Nepravost ale milují všichni lidé, kteří nenávidí Boha. Nepravost je Božím plánem a je zde kvůli Spravedlnosti, aby lidé neměli jen jednu možnost, a to věřit v Boha.

Satan dělá všechno, co je v jeho silách, aby se vzepřel Bohu a ničil lidi. Satanův osud, je už zpečetěn – konec v ohnivém jezeře. To znamená, že celý Čas se nad Satanem uzavře a zmizí.

Satan a jeho odpor vůči Bohu a všemu svatému je zde kvůli Boží Spravednosti

Nezapomínejte ale, že Satan byl stvořen i kvůli svobodě volby lidského srdce. Je na každém člověku jak se rozhodne svým naprosto svobodným srdcem! Pro Boha a pravdu, nebo pro Satana a jeho sladkou lež. Dejte pozor, je to nejdůležitější volba Vašeho života!

Sdílej:
Translate »