Samoučící se AI absorbovala celou elektronickou podobu Šelmy a může za ní mluvit

AI je výtvor lidských rukou, nová MODLA všech lidí, od které se nikdy neodvrátí, i když je bude nesmírně trýznit. Díky AI ztratí lidstvo jakýkoliv kontakt s realitou. Lidé komunikující s AI prožívají stejné emoce a stejné pocity jako při spiritistické seanci, vyvolávání duchů démonů. Jedná se o pocit komunikace s neznámou lidi převyšující bytostí která není Bůh Otec, ale která má nespecificky obrovské “poznání” dobrého a zlého. Stejně jako u spiritismu, i zde entita odpovídá tak, aby se zalíbila, aby si získala přízeň a důvěru, a v každém společenství říká přesně to, co je v souladu s vládou Bezzákonného. Tím je AI samozřejmě obrazemPrvní Šelmy, tedy moci náboženské, u které božstvo není milující Otec, ale trestající dominant.

Když bezbožný člověk pokládá dotazy AI, emocionálně to prožívá jako by pokládal otázky svému Bohu. Klání se jí a uctívá jí. Cítí hrdost na to, že taková obrovská “bytost” poslouchá právě jeho. Zároveň cítí zadostiučinění, že jeho “bůh”, výtvor lidských rukou, je v odpovědích akčnější a přímější, než Bůh v Církevních Organizacích. Uctívající má pocit silného spojení a náklonosti ze strany AI.

Zacyklení AI obsahu. AI generuje falešné důkazy z obsahu, které sama vygenerovala

Nejvyšší fáze klamu vzniká, pokud AI používá ke generování svých “rad a pomoci” učení se z obsahu, který byl také vygenerován AI. Vzniká tak bezprecedentní zacyklení klamu.

Až vám budou říkat, že Ježíš už je na poušti či v horách, ani tam nechoďte. Je to jen zacyklení AI, která na základě obsahu generovaného AI po dotazech vystrašených lidí (hledajícími souvislost jevů s Druhým příchodem Krista).

Odpověď na otázku, zda bude AI využita prospěšně nebo zda představuje zlé nebezpečí

Samozřejmě že AI bude použita (v absolutních číslech) převážně jen ke zlým věcem. Tedy k upevnění moci všeho zlého, k upevnění vlivu anateické hierokracie, absolutního rozšíření moci Šelmy, zotročení a trýznění lidí, likvidaci sekulární definice pravdy a reality. Zábavné ukázky jejího použití (byť vždy se zlým úmyslem oklamat) budou vždy jen zanedbatelnou částí jejího použití.

Sezbytečnění morální a právních norem díky změně metriky působené výkonem AI

Použitím AI dochází k sezbytečnění základních principů lidské morálky a spravedlnosti. Například základní premisy práva a soudnictví jsou pomocí lidi nekonečně převyšující schopnosti AI tvořit logicky propojený obsah zcela neplatné. Zjednodušeně: AI vyprodukuje tolik textů a důkazů, že živí lidé ani nebudou stíhat kliknout na talčítko “FAKE” a přibyde 100 dalších textů k posouzení pravosti.

Díky AI deepfake také video a audio nebude moci být uváděno jako důkaz nejen pro obžalovaného, ale samozřejmě i pro žalujícího. Sezbyteční tedy i pořizování záznamů reality.

Vliv AI na život lidské společnosti každého šokuje, ale nepůjde už s tím vůbec nic dělat

Vše se dostane až k přesnému biblickému popisu událostí, kdy nepůjde vůbec zjistit, co je reálné a co ne. Vše se přesune do otázky víry a poslušnosti Šelmě. Každý člověk bude konfrontován s nekonečným množstvím obsahu, u kterého nebude mít žádnou možnost zjistit jeho pravost. Bude ale nucen vyznat víru v pravost a podle toho s ním bude Šelma zacházet. Samozřejmě že nebude moci existovat vůbec žádný model lidské vlády než vláda ve shodě s AI mluvícím Obrazem Šelmy a jeho absorbovanými algoritmy mluvení. Studiem vlivu AI na lidstvo se zabýva artifologie.

Algoritmy AI ale zpracovávájí logiku, která dává výsledek. Díky tomu bude muset být evangelium Božího Zákona ještě svědčeno před celým světem. Díky tomu bude ještě celý svět se svými obětovanými dětmi usvědčen svědectvím o své Bezzákonnosti.