Kdyby byl Bůh jen spravedlivý, všichni bez rozdílu by byli zavrženi, což po právu zasluhují. To by bylo rozhodnutí Boha jenž neuplatňuje milost.
Kdyby byl Bůh jen milostivý, všichni by byli spaseni bez rozdílu, což po právu nezasluhují. To by bylo rozhodnutí Boha jenž neuplatňuje spravedlnost, tedy Boha podle představ esoteriků a antikristů.

Bůh je ale spravedlivý a milostivý

Uplatnil obě vlastnosti podle Své svrchované vůle z níž se nebude nikomu zodpovídat. Bůh tak miloval Člověka, že mu nabídl lidem cestu Spasení skrze Ježíše Krista, ale ponechal jim svobodu si tuto cestu zvolit, nebo ji odmítnout. Bůh není omezen ani vázán žádnými ani lidskými podmínkami.

Boží Spravedlnost je Svatá, tedy Oddělená.

Více v Příběhu všech Příběhů.

Views: 1853