Lživé zdroje informací poznáme podle toho, že vyučují různé teorie, které si protiřečí a setrvávají v obecenství s ostatními šiřiteli nepravd. Úlohou lhářů je šířit Nepravosti, a proto každý podobný šiřitel nepravd je spojenec Lhářů.  Naopak ten, kdo usvědčuje lháře ze lži, je nepřítel Lháře.

Lež sama sebe VŽDY pojmenovává slovem “PRAVDA”, neboť lež je lží hlavně proto, že potřebuje klamat.

Lež a Nepravost je tu proto, aby byl skrze ni celý svět sveden, neboť si sám vyvolí lež následovat. Toto je soud nad tímto světem.

Pro hledající, kteří nectí Pravdu, celý svět zaplaví konspirační teorie, freepress a Nepravost obecně. Každý milovník Nepravosti se dočte úplně cokoliv a vše bude vážně podáváno jako by to byla pravda.

Na OdkrytePravdy.cz se běžně stává, že šiřitelé bludů píšou, že OdkrytePravdy šíří jen bludy. Pozoruhodné! Pokud bychom šířili skutečné bludy jako oni, měli bychom přeci být jejich kamarády. Pokud šíříme blud, měli bychom přeci být bludaři vyzdvihování a oslavování. Rovněž mnoho bludařů by muselo kopírovat články z OdkrytePravdy.cz na své weby, což se neděje.

Šiřitelé nepravd hlásají také:

  • TOLERANCI – neboť vedle sebe existující nepravdy vyžadují toleranci, aby bylo možné přijmout logicky nesmyslnou myšlenku, že “každý má svou pravdu”.
  • HUMANITU – neboť to je superláska, kdy každý miluje všechno a toleruje i lež. Humanita je myšlenka, kerá bude zneužita Satanem. Lháři a satanovo služebníci velmi často manipulativně překrucují, že již Ježíš učil jen to, že je zapotřebí milovat své nepřátele. Je to však čistá lež, neboť oni klamou. Ve skutečnosti vědí, že Ježíš říkal to, že máme milovat nepřátele a nenávidět lež, ve které oni žijí. Nebojujeme totiž proti tělu, ale proti Mocnostem. Ježíš neučil toleranci ke lži a špatným věcem, jak se nám snaží křivě a podle nalhat humanisti, ale i vedení Církevních Organizací.

Lež se také nazývá “hanebnost”, neboť hanba tomu, kdo pro malou odměnu šíří lež k tomu, aby oklamal lidi.

LŽI vůbec nevadí, pokud má okolo sebe další LŽI. Pravda přirozeně lež nemůže vedle sebe mít.

Například channelingům od démonů nevadí, že anunaki pochází se Síria a vůbec nevadí, že elohimové pochází ze souhvězdí draka. Těm zase nepřekáží, že pravda je panna Maria a té zase vůbec neškodí, že ve skutečnosti je ten opravdový Aštar Šeran. Aštarovi moc nevadí, že přijde ve sktutečnosti Martreya, ale ten dnes nepřijede, protože přiletí kosmonauti z Urantia book. Možná ale pošlou někoho z Wingmakers, nebo že by přišel Reael? Když nebude mít čas nikdo z nich, budem se převibrovávat sami, protože bůh jsme přeci my. Necháme se pokřtít zlem a možná si to rozmyslí i temná božstva dávnověku, a snad přiletí i nějaké mayské božstvo. A to jsou šeďáci, a nebo krásní blonďáci? Chápete už, že to všechno jsou to jen lži démonů, aby nás ošálili?

Další články týkající se pojmu LEŽ:

https://odkrytepravdy.cz/v-satanove-lecce/

https://odkrytepravdy.cz/logika-popirani/

Share This