Sociální sítě internetu jsou Obrazem systémové Šelmy, což je v přesné shodě s biblickým proroctvím

Každý člověk bude monitorován v každý okamžik démony. Nebudou to ale ještírci nebo nějaká tajná vláda New World Order, která bude sledovat každý krok jednotlivce. Budou to vaši nejbližší, lidé se kterými budujete vztahy. Ti budou díky Mocnostem, tedy pudům svého těla, nepřetržitě cítit potřebu sledovat každý krok svého biologického protějšku, hnáni strachem aby se nevymkl z jejich kontroly.

Rok 2014. Dnes se ještě zdá jako legrační, když si představíme, že za několik let bude existovat nutnost být na “sociální síti”, ať už to bude facebook nebo něco jiného. (možná i spleť těchto sítí, vzájemně si potvrzujících identitu uživatelů). Máme pocit že zrovna NÁS k tomu nemůže nic donutit, ale celý vývoj k tomu míří.

Povězme si jak se stane, že každý bude nucen být na sociální síti:

A) Poslílání zpráv a souborů e-mailem nahradí zasílání prostřednictvím nějakého sociálního ID

Nenápadně se e-maily překlopí do sociální sítě a pak BUDE NUTNÉ je prostě mít. Směřuje se k tomu proto, aby provozovatelé systémů omezili 90% komunikace, kterou pohánějí jejich servery a které jsou nevyžádaným SPAMEM. Všichni chtějí, aby komunikovali jen přesně definovaní lidé.

E-mail je totiž zastaralou a nesmyslnou službou. Na počátku byla naivní myšlenka, že počítačově zdatní lidé si budou pomocí jednoduchých identifikátorů posílat vzkazy. E-mail nebyl nikterak zabezpečen proti kradení identity, do hlavičky e-mailu je možné textově zapsat cokoliv. E-mail nikdy nepočítal s možností masivního zneužití, kdy bude mít každý svojí adresu a naprostou většinu elektrické energie spotřebují poskytovatelé služeb na transport nevyžádaných anonymních e-mailů anonymním schránkám, které se plní po terabajtech. E-mail je tedy zcela nezabezpečenou “osobní komunikací”, kde se triliony tranzistorů snaží z nezabezpečené komunikace vyfiltrovat nechtěné spamování. Všichni provozovatelé sítí TEDY CHTĚJÍ, aby přenášeli jen chtěná data mezi ověřenými uživateli. Proto všichni plně podpoří komunikaci pomocí sociálních identifikátorů.

B) Všichni účastníci Internetu chtějí, aby člověk komunikující na netu byl JASNĚ DEFINOVÁN a dohledatelný

Lidský život se čím dál tím víc přenáší na Internet, na netu se řeší důležité části lidského života jako je partnerství, plození dětí a jejich osudy. Internetové seznamky začánají být primárním místem realizování prvního kontaktu mezi budoucími sexuálními partnery. Všichni budou mít zájem omezit existenci anonymů na netu a k tomu vede jen jedna cesta, vzájemné propojení a potvrzení kontaktu křížovým propojením známých ze sociálních sítí. Toto se děje i dnes, kdy jakýkoliv provozovatel jakékoliv sítě rád využije “konkurenční” síť k dodatečnému ověření vaší identity. Každý sociální síť se tak stance Cross HUBem, který se bude stažit maximálně dohledat identitu člověka a případnými dotazy jí plně prověřit.

Co je to vlastně sociální síť a “být v sociální síti”

Sociální síť je síť vzájemně propojených informací o konkrétních osobách. Být v sociální síti znamená být mnohonásobně ověřeným zdrojem osobních dat, která volně poskytujeme k neznámým účelům neznámým lidem. Stále více budeme nuceni odevzdávat (pod slibem většího pohodlí) do systémů sociálních sítí veškeré své údaje. Tyto údaje budou brzy nutné pro každodenní práci, život, styk s úřady i s bližními.

Končí tak doba, kdy počítačové sítě byly příjemnou zábavou během sledování roztomilých sci-fi seriálů z konce dvacátého století. Tehdy si lidé vymýšleli různé e-mailové adresy a různé nicky a nezávazně zkoušeli, co je to anonymní elektronická komunikace. Četovací servery ale časem ukázaly svou pravou tvář anonymity. Plně se na nich mohlo projevit zlo lidí, kteří anonymitu milují a využívají jí k podvodům a zneužíváním jiných.

Představme si sociální síť ve fyzické podobě. Na louku před vaše město si dejte desku s vašimi fotkami a všemi věcmi, co se o vás dají zjistit na facebooku. Mnozí zjistíme, že při této představě cítíme jisté narušení soukromí.

Za sociální síť nepovažujme jednu službu, ale považujme za ní celý systém, který má velmi zajímavé specifikum. Nemůžeme v něm totiž nijak kontrolovat ani zjistit, co se děje s informacemi které o sobě neustále produkujeme. Naše poloha, zprávy, myšlenky a nálady někam odcházejí a něco se s nimi děje, což až do této doby bylo něco nemyslitelného. Lidé tak získávají zase další část schopností duchů.