Artifologický rozbor odstoupení dětí od rodičů

Všichni víme, že musí nastat podle působení bezzákonnosti přerušení lásky a vztahů. Musí nastat odstoupení lidí od Boha, žen od manželů, ale též dětí od rodičů. Z Biblického Zjevení víme, že v posledních časech povstanou děti proti rodičům a zabijí je. Vycházíme tedy z tohoto již odkrytého poznání. Prakticky každý se ale zamýšlí nad tím, jak mohou povstat děti proti rodičům, které každý den potřebují.

Kde by se vzala mezi mladými lidmi tak silný hlas, který by je dokázal poštvat proti rodičům? Mezi mladé lidi musí přijít hlas, který obviní všechny dospělé z veškerého utrpení. Tento hlas musí být mohutný, ale zároveň nesmí být závislý a kontrolovaný dospělými.

Musí tedy nastat nasycení subkultury mladých lidí bezuzdnou Bezzákonností, vedoucí k odstoupení k od rodičů. Zde je vysvětlení, jak k tomu dojde:

Základní milníky nutné ke vzniku subkultury, vedoucí děti k odstoupení od rodičů

Od příchodu elektroniky a reprodukovaného umění se světonázor mladé populace velmi centruje na vyjádření emocí pomocí hudební subkultury. Této hudební subkultuře se pak zcela podřizují další druhy tvorby.

Proto velké názorové vlny mládeže definujeme vždy jen hudební subkulturou, jejím emocionálním laděním a textovým obsahem písní.

Zažíváme období, kdy jsou možnosti hudebního vyjadřování prakticky vyčerpány a hudební subkultura čeká na nové podněty. Současně s příchodem vlády Bezzákonného a zmizením muže, manžela a otce z role prostředníka výkonu systémové moci jsou mladí lidé postaveni do nových, pro lidi ještě neznámých ideologií. Ideologie kolektivní viny lidí za životní projevy, ideologie zrušení rodiny a ideologie nutné depopulace světa jsou zcela jasně zaměřeny proti dětem.

Mladí lidé tedy novou subkulturu popisující vládu Bezzákonného a její ohyzdné myšlenky potřebují – potřebují popsat svou roli v bezzákonné společnosti.

Zprovoznění ohavné Modly Zpustošení, (Obrazu systémové Šelmy), tedy generativní AI, dává lidem možnost generovat nejen falešné obrazy k oklamání každého, ale rovněž i zcela napodobit jakýkoliv hlas, zpěv, hudební kompozici lidí pomocí stroje.

Tak jako to co vidí oči je zapisováno do mozku “jako by to byla pravda”, tak falešné lidské hlasy a zpěv předává do mozku neexistující emoce.

Jelikož hudební tvorba pomocí stroje AI není závislá na:

  • spolupráci s týmem dospělých producentů a techniků
  • na empatii a společenské postavení simulovaného “hudebníka”
  • na morálních zásadách, které by v rámci produkování hudby musel živý hudebník dodržovat

může tato tvorba bezuzdně obsahovat COKOLIV, co mladí lidé zrovna POTŘEBUJÍ SLYŠET.

AI simulovaní neexistující “umělci” tedy nejsou ematičtí, pracovití a schopní organizátoři a relativně úspěšní lidé, ale prostě neexistují – je to jen produkt stroje. Přesto zasáhnou emoce mladých lidí ZCELA STEJNĚ, jako by byli skuteční. Posluchači budou emocionálně přesvědčeni, že ten hlas patří někomu společensky úspěšnému.

Vývoj směrem ke štvavé, bezuzdně rouhavé a plně bezzákonné subkultuře mladých

Ideologie vlády Bezzákonného nemá mladým lidem co říci, protože je nepotřebuje a nepočítá s nimi. Vzniká tím neuvěřitelně silný tlak na vznik nové subkultury, ve které by mladí mohli definovat svou roli. Ta ale od vlády “dospělých” nemůže oficiálně přijít, ani nemůže vzniknout s pomocí dospělých. Už jen proto, že příchodem vlády muže Bezzákonného například zmizely všechny pilíře školství a děti jsou vedeny k technologické infantilizaci.

Nyní ale mladí lidé už dospělé k tvorbě subkultury nepotřebují. Dokonce nepotřebují ani žádný dohled. Na pomoc jim přichází Obraz Šelmy, který už umí mluvit – a tím pádem i zpívat. Nastupují AI simulace hlasů lidí s uvěřitelnou emocionální expresí.

Mladí lidé si tedy virtuálně stvoří vlastní subkulturu, v níž budou zcela bezuzdně hledat svůj smysl a přemítat nad tím, jakou mají asi úlohu ve světě. Logickým výsledkem tohoto přemýšlení bude jasný nápad, že dospělí jsou původci veškerého zla a že je zapotřebí je zlikvidovat.

Operátoři zadávající AI příkazy k tvorbě vitrtuálního emocionálního obsahu ale žijí v hluboce bezzákonné společnosti, která zákonnou lásku nevyučuje a zavrhuje. Operátor tedy nejen že by v zákonném životě nemohl se svými názory uspět, ale přímo dokonce hledá smysl v bezzákonném uvažování. Syntetizuje tedy nové obludné, rouhavé a hříšné nauky. Ty pak prezentuje tak, že zní jako by je předváděl úspěšný, spořádaný, nadaný a empatický člověk. To je nekonečná zrada a past na lidskou mysl.

Zacyklení uměle generovaného emotivního obsahu – AI kopie AI obsahu (artifocyklický jev)

Samozřejmě že u této tvorby dojde k artifocyklickému jevu. Každý Operátor generativní AI totiž bude její výtvor vydávat za svůj projev. Ani nebude vědět, že dříve se nahrávalo jinak. Bude jen používat “nové možnosti”. Vytvoří si hydraklon svého hlasu a stroj mu bude propůjčovat zcela reálně vnímané emoce. Tyto výtvory, vydávané za lidské, pak AI generativní algoritmy znovu nasají a použijí jako originální zdroj dat. Vytvoří tak druhou generaci klamu.

Toto zacyklení bude jen stupňovat rozjitřené, bezuzdné rouhavé znění tohoto obsahu.Mladí posluchači lačnící po extrémech budou nadšeně tento ultimátní extrém konzumovat. Veškeré toto dílo bude plně v moci klamu a moci působení Satanovo.

Views: 37