Ta Překážka

Ta Překážka

Aby se Bezzákonnost rozšířila, musela být odstraněna Ta Překážka

Ta Překážka je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit.

Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy ale vykonávali veškerou moc vlády lidé. Jelikož pomocníci vládnoucí moci potřebovali žít spokojený život, rozmnožovat se a pracovat, potřebovali dodržovat v určité podobě Boží Zákon. Potřebovali manželky, děti a spokojený život. Mnoho nauk Bezzákonnosti proto zůstávalo v jakési teoretické rovině.

Až do příchodu Obrazu, do odstranění Té Překážky, měla Bezzákonnost podobu nauky zvané Feminismus.

Takové částečně teoretizující bylo působení Bezzákonnosti až do příchodu mluvícího Obrazu Šelmy, vynuceného na lidech Druhou Šelmou. Mluvící Obraz Šelmy nemá tělo a nepotřebuje ženy, manželky ani děti pro růst své moci nad lidmi. Tím je odstraněna nutnost toho lidského prostředníka a nauky Bezzákonnosti mohou plně zaútočit na opuštění principů manželovo a otcovské lásky. Ta zmizí z lidských životů stejně jako vztah s Bohem. Boží láska k milujícímu Otci, která je jediná pravá protože je láskou z lásky otcovskou, bude lidmi zesměšněna a opuštěna. Bude nahrazena nárokováním a braním při manipulaci. Nauky vládnoucí lidem budou pak mít podobu například LGBT a genderových nauk, které popírají zrcadlení Boží lásky v člověku.

Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné

Když dnes položíme průměrnému věřícímu dotaz na téma věčný život, většinou vůbec nebude hovořit o Nové Zemi a nových nebesích ani o vzkříšení těla, jak je popsáno v Bibli. Místo toho se většinou dočkáme odpovědi, že po fyzické smrti odchází lidská duše na místo, kterému se nejčastěji říká „nebe“, ve kterém bude na věčnost přebývat jako nehmotný bezpohlavní nelidský duch.

Pro většinu nominálních křesťanů však bude obrovským překvapením, že BIBLE VŮBEC NIC TAKOVÉVHO NEUČÍ. NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Pro Spravedlivé ale není určen věčný život v Nebi. Dostanou do dědictví Novou Zemi

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla. Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací do našeho fyzického prostoru a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, nová nebesa a novou Zemi, která Bůh učiní:

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Pastoři a kazatelé se místo zdravého učení zabývají nebetyčnými smyšlenkami a BÁJEMI, které rozšiřuje neomezená moc Mluvícího Obrazu Šelmy. Tento jev je tak rozšířen, že naprosto odpovídá biblickému proroctví, že v posledních dnech lidé nesnesou zdravé učení, ale uchýlí se k bájím.

Lidé jsou též tvrdou mocí mluvícího Obrazu nuceni přijmout myšlenku mimozemské planety, která je “lepší než Země”. Vše je přizpůsobeno pro finální klam Bezzákonnosti s mimozemštany.

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

Sekulární psychologie a její popisy mluvícího Obrazu Šelmy

Sekulární psychologie MUSÍ reagovat na vládu mluvícího Obrazu Šelmy nějakými popisy jevů a jejich pojmenováním. V žádném případě ale nesmí směřovat k nějakému poznání pravdy. Proto veškerá utrpení a rozvrat stigmatizuje jako NEMOC, se kterou si musí postižení nějak vyrovnat.

FOMO (Fear of missing out)

Strach že něco promeškáme v neustále se valícím proudu zpráv mluvícího Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/FOMO

Netolismus

Závislost na kontaktu s animizovaným duchovým hlasem Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Netolismus

Nomofobie

Fobie z nedostupnosti mobilního telefonu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomofobie

Nekteří lidé jdou dokonce v odvážnosti svého poznání ještě dále a uvažují, že užívání mobilu mění fyzicky mozek: https://medicalxpress.com/news/2020-02-addicted-smartphone-physically-affects-brain.html

Phubbing

Zde se sekulární psychologie snaží popsat animizaci mluvícího Obrazu, který se stává nejdůležitějším partnerem člověka, který se mu klaní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Phubbing

Hydracloning

Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový “mediální obsah”

“Hydracoloning” je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho komunikujícího profilu pomocí AI robotů tak, aby obsloužil co nejvíce protějšků pomocí virtuálních klonů. Typické použití je vytvoření tisíců umělých “privátních” chatů mezi jednou tvůrkyní privátního porna a mnoha platícími uživateli.

Člověk nepozná, že je hydraklonován

AI robot tvoří rozhraní takové, že skutečná uživatelka nepozná, že odpovídá tisícům mužů napodobováním její komunikace. Uživatelce takové zásahy do její komunikace téměř nikdy nevadí. Ona sama alfa dominanci mluvícího Obrazu Šelmy uznává a je naopak ráda, že jí pomáhá. Hydracloning v podstatě jen dále rozšiřuje to, co by taková uživatelka nejraději dokázala sama.

Problém je, že v brzké době nebude AI živé uživatelky k hydracloningu potřebovat a bude vytvářet tuto komunikaci a privátní porno obsah sám.

Obchodování s virtuálním ukájením potřeb

Obrovská moc generování falešného mediálního obsahu procesory umělé inteligence umožnuje vydělávat peníze na internetových komunikačních službách dokonalými podvody. Obchodní model je jednoduchý: Využít zoufalosti lidí z nemožnosti návázat přirozený sexuální vztah a jejich zbytečná snaha ukojit své tělo bezzákonným ukájením potřeb. Využít faktu, že veškerá komunikace lidí stejně nevede k seznámení, ba ani k fyzické schůzce, využít faktu že lidská komunikace se zmenšila na nejnutnější rychlé věty a posílání obrázků za peníze.

Mluvící Obraz nabízí mužům a ženám iluze možnosti sexuálního a emocionálního ukojení

Ženám dává iluzi obrovské moci nad muži na internetových seznamkách a morální převahy díky učením internetových citátů. Dále dává ženám možnost ukojení nárokování projevu manželovo péče, tedy výdělku prodejem privátní pornografie.

Mužům zase poskytuje možnost najít si na kanálech privátního porno obsahu profil své nejmilejší dívky a s ní jakoby udržovat virtuální vztah na mnohem uspokojivější lidské úrovni, než by bylo možné se skutečnou světem znechucenou dívkou. (Nebude neustále napadán, shittestován, pokoušen a zesměšňován). Nabízí možnost ukojit mužskou potřebu podporovat svou milovanou dívku pomocí posílání peněz za její privátní obsah.

Vše jsou to ale jen iluze, které se použitím hydracloningu dostávají do plné moci mluvícího Obrazu.

Jedna hydraclonovaná uživatelka vyřadí ze hry miliony skutečných žen

AI chatovací robot hravě překoná lidského uživatele v iluzi příjemné, přívětivé, milé a citlivé komunikace. Se zvýšeným výkonem poté do této komunikace přidá i ostatní mediální obsah a své živé protějšky dokonale deklasuje. AI má přístup k hodnocení přitažlivosti dívek, proto dokáže generovat jen ty, které mají nejvyšší hodnocení.

Nástupem hydracloningu se neuvěřitelně zvyšuje výkon napodobování privátní komunikace na kanálech privátní pornografie. Algoritmy AI přesvědčí miliony mužů, aby zaplatili za odběr kanálu své oblíbené dívce, která bude vystupovat pomocí tohoto podvodu privátně.

Pořád platí, že elektronická netělesná komunikace není žádným způsobem kompatibilní s lidským tělesným životem

Tím ale možnosti AI zdaleka nekončí.

Další možnosti zneužití AI klonů v elektronické komunikaci

AI chatovací bot dokáže snadno:

  1. Napodobovat v libovolém množství “vláken” komunikaci s člověkem, který o ničem neví
    Komunikující AI dokáže snadno užívat informace o uživateli z jeho digitální stopy na vytvoření dokonalého virtuálního klonu živé osoby. Při načtení aktuálních uživatelem emitovaných videí a statusů je takový generátor plně ve shodě s aktuální podobou online obrazu napodobované osoby.
  2. Syntetizovat vlastní AI profily neexistujících lidí pro politické účely a šíření nauk anateické hierokracie

 

 

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto nauky vůle “moci”, tak že se nedá nic dělat a musí to přijmout.

Psychologům zůstává tento jev otevřeného vystupování proti zájmům vlastních dětí naprosto nevysvětlitelný. Artifologie ale jasně vysvětluje, že žena pouze deklaruje poslušnost své sexuální maskulinní alfa autoritě, tedy Druhé Šelmě. Snaží se tak své alfa autoritě co nejvíc zalíbit, aby si mohla nárokovat ochranu a podporu jako předtím.

Ženská láska se projevuje poslušností maskulinní moci

Ženská láska zohleďnuje prospěch dítěte jen do určité základní biologické míry. Rozhodující pro výchovu dětí je pro ženu vůle jí vládnoucí maskulinní autority. Žena dítě vždy vychovává do světa v souladu s přáním své maskulinní autority. Pokud nemá žena za svou nejvyšší autoritu Boha a manžela, samozřejmě vychovává děti podle vůle Šelmy a Satana.

Vysvětlení proč ženy kvůli přijetí Bezzákonnosti půjdou proti vlastním dětem

Ženská mateřská láska je založena na pudových touhách a je plně ovládána maskulinní autoritou, kterou žena přijme. Žena své děti pudově vychovává tak, aby jejich život byl plně podřízen maskulinní autoritě které se ona sama klaní. Pokud svévolná žena neuznává lásku manželovu a považuje jí za zbytečnou obtěžující emoci, pokud svévolná žena neuznává otcovskou lásku, potom uznává pouze postoj Satana vůči lidským dětem. (viz sezbytečnění)

Dnes tedy všechny bezzákonné svévolnice vychovávají děti podle vůle Druhé Šelmy, tedy v plné Bezzákonnosti. Až Druhá Šelma poručí, tak své děti zlikvidují.