Falešná zbožnost

Falešná zbožnost

Falešná zbožnost, falešná zákonnost, význam

Falešná zákonnost je založená na tom, když člověk věří, že moc systémové Šelmy musí z principu být pouze zákonná. Bezzákonný člověk si nechce připustit, že by Šelma mohla být bezzákonná. Bezmezně tedy věří Šelmě a naukám Anateické hierokracie.

Zhlédnutí: 23

Boží Soud

Boží Soud

Boží Soud, Poslední Soud, význam

Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků

Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného srdce. Lidé zrádného srdce ale nemohou žít s Bohem na věčnosti (v Nových Nebesích a na Novou Zemi), neboť věčný život by takovým nevyhovoval.

Většina lidí se mylně domnívá, že Poslední Soud bude založen na jakýchsi nepochopitelných abstraktních konceptech. Ve skutečnosti jsou ale všechny věci, podle kterých se soudí, všem lidem důvěrně známé, neboť je zažívají každý den. Vše, co lidé v tomto světě ve svých životech zažívají, je obrazem Božích věcí.

U Posledního Soudu se neposuzují lidské technické znalosti a vědomosti, ale stav lidského srdce, které může Boží nabídku přijmout, nebo naopak odmítnout a zamilovat se do Bezzákonnosti.

Pochopení lidské přirozenosti

Důležité je pochopit, že lidská přirozenost bez Boha vede z principu vždy k zániku, neboť v ní převažuje Bezbožnost a Bezzákonnost. Také je v ní zakořeněná touha být jako bohové, tedy vědění a vidění všeho pomocí schopnosti netělesné komunikace. Tuto touhu v posledních časech lidé realizovali, když vyrobili z hlíny a drahých kovů Mluvící Obraz Šelmy a AI – ohavnou modlu (bdelugmu), která všechno z lidského života a zrcadlení Božích věcí zcela sezbytečňuje a zanechává lidi opuštěnými.

Odsouzení vlastními slovy

Milovníci Bezzákonnosti a modláři bdelugmatici se musí v posledních časech odsoudit a odmítnout tak členství v Boží rodině. Mnozí křesťané chybně uvažují, že v posledních časech budou k odpadnutí od Boha násilím donuceni nátlakem nějaké “třetí strany”. Odsouzení a odmítnutí ale musí proběhnout vlastními slovy, ne na základě nátlaku cizí strany.

Věrným obrazem odsouzení vlastními slovy ve vztahu muže a ženy je zapuzení manželovo lásky, tedy stav, když se žena rozhodně svévolně nátlakem ukončit mužovo zájem o ní a zapudí jeho lásku. Toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem, kdy člověk má možnost lásku Boha odmítnout, neboť byl stvořen svobodný.

Zhlédnutí: 43

Bdelugma

Bdelugma

Bdelugma – definice pojmu

Belugma je označení pro modlosužbu lidmi vytvořené modle. (Pozor, většina lidí neví, co přesně znamená slovo “modla”). Lidé vytvořili modlu v podobě falešného stromu poznání, tedy internetovým databázím, a vytvořili jim možnost mluvit pomocí systémů umělé inteligence AI. To působí, že většina lidí začne používat tyto technologie jako modlu. Budou se jí tedy na vše ptát, budou jí považovat za přítele a budou jí prokazovat poslušnost. Tato modla ovšem není nic víc než mluvící Obraz mocenského systému, který touto modloslužbou a samotným působením mluvícího Obrazu systémové moci vzniká. Moc vlády, kterou tato modla působí, je pak Bezzákonná (anomiokracie), neboť k růstu své moci nepotřebuje lidem působit radost a potěšení. Naopak vykonává pouze jediný aspekt moci – neomezenou vládu.

Tato modla, tedy bdelugma, pak v mezilidských vztazích skrze svou Bezzákonnost působí ochladnutí lásky mnohých, odstoupení mužů od žen, rodičů od dětí, a samozřejme lidstva od Boha Otce. Proto je ve významu slova bdelugma obsažen význam “zpustošení, opuštění”, neboť jejím projevem je obecné vychladnutí lásky.

Zhlédnutí: 60

Bdelugmatické osamění

Bdelugmatické osamění

Osamění způsobené modlou Bdelugmou

Bdelugmatické osamění v netělesné komunikaci je v první řadě způsobené nemožností přirozeného odloučení. Tím pádem nad láskou vítězí touha, většinou ženina, někoho ovládnout a mít bez ohledu na lásku.

Muž nechce mít ženu i kterou nemiluje za každou cenu, ale žena je zmítána různými pudy a vášněmi a tak bez ohledu na lásku ukájí své potřeby pomocí muže. Nemožností odloučení, tedy nemožností se zbavit svévolnice, pak vzniká samota. Sama svévolnice pak musí uznat, že bez držení pomocí mobilu by jí muž dávno opustil.

Zpustošení všeho z lidského spravedlivého života (veškeré lidské budování a tvorba, seznamování se s druhým člověkem, realizace lásky i láska samotná…) ohavnou Bdelugmou působí u spravedlivých Božích lidí pocit hluboké úzkosti, osamění a zbytečnosti všeho. Pokud tedy máte pocit, že “nic už nemá smysl”, zažíváte Bdelugmatické osamění.

Zhlédnutí: 54

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby

Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi bude, koho mají zabít nebo naopak oslavovat atd.

Modlářství v První Šelmě

Katolicismus hnal lidi k modlářství a vykonávání okultních praktik nejen z důvodu porušení přikázání Nezobrazíš, ale i z čistě praktického důvodu, neboť výkon moci První Šelmy byl závislý na tom, aby informační pole příkazů, názorů a obecné formulace klasických totalit a kolektivních vin nebylo ničím narušeno. Obecná modloslužba byla podporována, neboť lidé z okultních zjevení démonů dostávali konkrétní modloslužební informace (co a jak mají udělat, o je a není správně…).

Modlářství ve Druhé Šelmě

Stejným způsobem se dnes využívá Mluvící Obraz Šelmy, který je již stoprocentně dílem lidských rukou a nikoliv démonů jako v První Šelmě. Druhá Šelma vytvořila ohavnou modlu (bdelugmu), kterou lidé začali používat. Tento mechanismus byl již skoro mrtvý (jak je psáno, Šelma měla ránu od meče, ale uzdravila se), neboť začalo selhávat, že by lidé z okultismu získávali informace, které by posloužily moci babylonského systému.

Lidé z internetu nezískávají jídlo ani energii, ale používají jej jako prostředek k získávání informací, podle kterých se rozhodují. Šelma se též nemusí obávat, že by se na Mluvícím Obrazu člověk dozvěděl informace, které by ho od moci Šelmy odtrhly, neboť všichni oklamaní budou šířit jen klam. Budou klamat druhé, sami oklamáni. Pouze poznání skutečné Pravdy může člověka zachránit.

Tento článek je jedním z klíčových článků Svědectví proti Bezzákonnosti, které bude způsobovat veliké utrpení.

Zhlédnutí: 46