Šelma

Pojmem “šelma” je myšlena souhrnná jednotná forma projevu učení Bezbožnosti. Někdy je použito též jako označení pro klíčovou osobu Bezbožnosti.

Animizace

Animizace, zživotnění mobilů v netělesné komunikace Velmi intenzivním užíváním (nadužíváním) mobilních telefonů a tedy netělesné duchové komunikace vždy vede k tomu, že v lidské mysli začnou být informace zpracovávány jiným způsobem, než stejné informace přijímané...

Netělesná komunikace

Netělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Pro člověka je zvláštním způsobem “přirozené” komunikovat duchovně, bez použití těla. Člověk od svého...

Antikrist, duch antikrista

Označení užívané pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami.

Maskulinita

Pro ženu je “maskulinita” každá moc, která má zájem o “feminitu”, tedy moc která má zájem použít ženské tělo ke svému účelu a tím pádem tuto ženu chránit a nabízet jí “partnerství”.

Apostáze, vysvětlení

Odklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.

Translate »