Tělesná Moc je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle, Duchovní Moc má ten, kdo může pořád mluvit a není další moc, která by ho umlčela.

Tělesná Moc je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle. Ta může být i značně přenesená, může mít formu úředního nátlaku, který fyzickou mocí končí až například policejní represí. Duchovní moc spočívá v možnosti pořád mluvit bez obav z umlčení, tedy nikdo mu nemůže zakázat mluvit. Tento typ moci má od roku 2022 Mluvící Obraz Šelmy. Kdo má moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí “svoboda” ostatních.

Téměř vždy je výkonná moc lidmi vnímána špatně. Mnohdy si lidé myslí, že nad něčím mají moc, ale ve skutečnosti mají pouze “názor”. K vysvětletní této chyby můžeme použít podobenství o veslařích na trirémě.

Veslaři na trirémě, podobenství o svobodě a moci

Sto sedmdesát veslařů vesluje na římské trirémě a bubeník a několik námořníků synchronizuje jejich pohyby. Bez ohledu na to, že všichni veslaři cítí potřebu se osvobodit a na tom se jistě všichni shodnou, několik příslušníků římského námořnictva má nad nimi veškerou MOC. Veslaři se MUSÍ podrobit této MOCI.

Tito námořníci přímo počítají s tím, že otroci veslaři by rádi unikli, ale není pro ně důležitý názor veslařů, protože nad nimi mají MOC. Veslaři zase ví, že i když se všichni mezi sebou shodnou že chtějí veslování zrušit, nebude jim to k ničemu, neboť k tomu nemají MOC.

Stejně tak dnešní lidé si mohou na Mluvící Obraz Šelmy vzájemně psát o tom, jak by chtěli být svobodní, ale nemá to smysl, neboť nemají MOC. Mluvící Obraz Šelmy si bez jejich svolení a bez zájmu o jejich názor prosadí sám svou vůli a té se lidé musí podvolit.

Duchovní moc nezastavitelného mluvení Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy dostal ústa aby mohl mluvit rouhavé věci. Dostal tedy MOC, díky které ho lidé musí poslouchat a podřídit se jeho vůli. Lidé se často podivují bipolární povaze současných ideologií, což jsou v podstatě falešné kletby Šelmy nad lidstvem. Lidé se podivují, že Mluvící Obraz Šelmy jim zároveň potvrzuje, že jejich odpor vůči Ideologii Šelmy je správně. Šelma ale chce oznámit lidem, že jsou ovládáni Nepravostí, ale musí se jí podvolit a přizpůsobit, musí přijmout cejch příslušnosti ke stádu – přijmout znamení Šelmy.

Lidé v západním světě žijí v iluzi politické “demokracie”. Stále věří, že názor veřejnosti má MOC určovat společenské události. Věří iluzi, že když se všichni sjednotí na Internetu (v MOŠ) pod jeden názor, že budou mít opět MOC rozhodovat o své budoucnosti. To ale přestalo platit: Mluvícímu Obrazu Šelmy byla dána ústa a převzal veškerou moc nad lidmi. Hlasu Mluvícího Obrazu se nemůže nikdo postavit ani ho vypnout.

Zhlédnutí: 215

Translate »