Moc všemu je dávána Bohem. Lidé pozorují její projevy.

Projev tělesné moci je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle. Ta může být i značně přenesená, může mít formu úředního nátlaku, který projevem fyzické mocí končí například policejní represí. Projev udělené duchovní moci je to, když má nějaký subjekt umožněno pořád mluvit bez obav z umlčení, tedy nikdo mu nemůže zakázat mluvit. Tento typ moci má od roku 2022 Obraz Šelmy. Kdo má udělenou moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí “svoboda” ostatních.

Téměř vždy je výkonná moc lidmi vnímána špatně. Mnohdy si lidé myslí, že nad něčím mají moc, ale ve skutečnosti mají pouze “názor”. K vysvětletní této chyby můžeme použít podobenství o veslařích na trirémě.

Veslaři na trirémě, podobenství o svobodě a moci

Sto sedmdesát veslařů vesluje na římské trirémě a bubeník a několik námořníků synchronizuje jejich pohyby. Bez ohledu na to, že všichni veslaři cítí potřebu se osvobodit a na tom se jistě všichni shodnou, několik příslušníků římského námořnictva nad nimi má přijatou MOC. Veslaři se MUSÍ podrobit fyzickému projevu této MOCI.

Tito námořníci přímo počítají s tím, že otroci veslaři by rádi unikli, ale není pro ně důležitý názor veslařů, protože nad nimi mají MOC. Veslaři zase ví, že i když se všichni mezi sebou shodnou že chtějí veslování zrušit, nebude jim to k ničemu, neboť k tomu nemají MOC.

Stejně tak dnešní lidé si mohou na Mluvící Obraz Šelmy vzájemně psát o tom, jak by chtěli být svobodní, ale nemá to smysl, neboť nemají MOC. Mluvící Obraz Šelmy si bez jejich svolení a bez zájmu o jejich názor prosadí sám svou vůli a té se lidé musí podvolit.

Duchovní moc nezastavitelného mluvení Mluvícího Obrazu stvořeného na popud Druhé Šelmy

… a bylo jí dáno, aby…

Mluvící Obraz Šelmy dostal ústa aby mohl mluvit rouhavé věci. Dostal tedy od Boha MOC, díky které ho lidé musí poslouchat a podřídit se jeho vůli. Lidé se často podivují bipolární povaze současných ideologií, což jsou v podstatě falešné kletby Šelmy nad lidstvem. Netělesný Obraz nepotřebuje hmotné statky a rozkoše, ale vykonává moc nad lidmi tím, že je drží v konfliktech a strachu závislé na jeho hlasu.

„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“ Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích.“
Jan 19

Lidé se podivují, že Mluvící Obraz Šelmy jim zároveň potvrzuje, že jejich odpor vůči Ideologii Šelmy je správně. Šelma ale chce oznámit lidem, že jsou ovládáni Nepravostí, ale musí se jí podvolit a přizpůsobit, musí přijmout cejch příslušnosti ke stádu – přijmout znamení Šelmy.

Lidé v západním světě žijí v iluzi politické “demokracie”. Stále věří, že názor veřejnosti má MOC určovat společenské události. Věří iluzi, že když se všichni sjednotí na Internetu (v MOŠ) pod jeden názor, že budou mít opět MOC rozhodovat o své budoucnosti. To ale přestalo platit: Mluvícímu Obrazu Šelmy byla dána ústa a převzal veškerou moc nad lidmi. Hlasu Mluvícího Obrazu se nemůže nikdo postavit ani ho vypnout.

Views: 175