Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle

Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle. Kdo má moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí “svoboda” ostatních. Moc má ten, kdo může mluvit na všechny a oni mu to nemůžou zakázat.

Téměř vždy je výkonná moc lidmi vnímána špatně. Mnohdy si lidé myslí, že nad něčím mají moc, ale ve skutečnosti mají pouze “názor”. K vysvětletní této chyby můžeme použít podobenství o veslařích na trirémě.

Mluvící Obraz Šelmy dostal ústa aby mohl mluvit rouhavé věci. Dostal tedy MOC, díky které ho lidé musí poslouchat a podřídit se jeho vůli. Lidé se často podivují bipolární povaze současných ideologií, což jsou v podstatě falešné kletby Šelmy nad lidstvem. Lidé se podivují, že Mluvící Obraz Šelmy jim zároveň potvrzuje, že jejich odpor vůči Ideologii Šelmy je správně. Šelma ale chce oznámit lidem, že jsou ovládáni Nepravostí, ale musí se jí podvolit a přizpůsobit, musí přijmout cejch příslušnosti ke stádu – přijmout znamení Šelmy.

Lidé v západním světě žijí v iluzi politické “demokracie”. Stále věří, že názor veřejnosti má MOC určovat společenské události. Věří iluzi, že když se všichni sjednotí na Internetu (v MOŠ) pod jeden názor, že budou mít opět MOC rozhodovat o své budoucnosti. To ale přestalo platit: Mluvícímu Obrazu Šelmy byla dána ústa a převzal veškerou moc nad lidmi. Hlasu Mluvícího Obrazu se nemůže nikdo postavit ani ho vypnout.

Veslaři na trirémně, podobenství o svobodě a moci

Sto sedmdesát veslařů vesluje na římské trirémě a bubeník a několik námořníků synchronizuje jejich pohyby. Bez ohledu na to, že všichni veslaři cítí potřebu se osvobodit a na tom se jistě všichni shodnou, několik příslušníků římského námořnictva má nad nimi veškerou MOC. Veslaři se MUSÍ podrobit této MOCI.

Tito námořníci přímo počítají s tím, že otroci veslaři by rádi unikli, ale není pro ně důležitý názor veslařů, protože nad nimi mají MOC. Veslaři zase ví, že i když se všichni mezi sebou shodnou že chtějí veslování zrušit, nebude jim to k ničemu, neboť k tomu nemají MOC.

Stejně tak dnešní lidé si mohou na Mluvící Obraz Šelmy vzájemně psát o tom, jak by chtěli být svobodní, ale nemá to smysl, neboť nemají MOC. Mluvící Obraz Šelmy si bez jejich svolení a bez zájmu o jejich názor prosadí sám svou vůli a té se lidé musí podvolit.

 j grey - Moc Přečteno 344 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • guru 317260 1280 150x150 - MocMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - MocFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - MocLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, šelmy, o, že, slovník
 • fig 24 05 2022 08 54 08 150x150 - MocFactchecking, komunitní fact checking Aby bylo možné vytvořit lidskou instituci na diskreditaci Pravdy, POUŽIJE Mluvící Obraz Šelmy kombinaci komunitního fact checkingu s důlednou převahou kontrafake k jakémukoliv tématu. Kontrafake vzniká buď cíleně lhářem, a nebo lidmi puzenými Bezbožností a pohrdáním Pravdou. Takoví lidé vytváří k jakémukoliv tématu obrovské množství falešných…
  Tags: a, lidé, v, šelmy, že, mluvící, obraz, o, se, slovník
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - MocFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
Translate »