Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Soustřeďme se na to, co nyní psychologie je a bude. Neboť staré se již nevrátí a bude zapomenuto. Současná a budoucí psychologie je základní nástroj anateické hierokracie k prosazení nauk Třetí Morálky.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. K tomuto popírání musí psychologie čím dál tím více popírat i základní logiku.

Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

Co tvrdí psychologie po roce 2020

Tvrdí a bude obhajovat učení Bezzákonnosti:

  • Internetová komunikace je normální
  • Že internetová nefyzická duchová komunikace je přirozená a dobrá pro pohlavní život člověka
  • Že nárust psychického traumatizování dětí je normální
  • Že rozpad rodiny je dobrý a normální
  • Že nárokování a braní výhod od pohlavních partnerů je dobré
  • Bude v souladu s citáty Bezzákonnosti

Placení a Šelmou vyučení psychologové nemůžou jinak, stejně jako novináři a ostatní vědci. Všichni musí sloužit Šelmě, která je živí a musí být v souladu s jejím učením.