Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovu lásku – a ženská schopnost nárokovat si mužovu lásku, přijímat ji a podřídit se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví nárokující a beroucí lásku. Žena tedy lásku zrcadlící Boží lásku neposkytuje a ani to po ní Bůh nechce. Údělem ženy je dychtivě toužit po muži a nárokovat si jeho lásku a její projevy.

Nauky Bezzákonnosti chtějí toto zrcadlení Boží lásky v lidech zrušit ve všech úrovních. Ničí tedy možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat

Žena se o emocionální základ mužské lásky nezajímá, je pro ní určeno aby se naučila jí PŘIJÍMAT. Pokud se nenaučí tuto lásku přijímat, je plně odsouzena se řídit JEN jejími hmatatelnými projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční).

Díky tomuto přirozenému nezájmu o emoce manželovo a otcovo lásky může Satan jednoduše ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky v učení feminismu a generových naukách anateické hierokracie.

 

Zhlédnutí: 6391