Emancipace osvobodila ženy od rodiny

Slovo “emancipace” znamená růst do povýšeného stavu či samostatnosti a nezávislosti. V případě “ženské emancipace” se hovoří o jevu odstupu od Božích pravidel života muže a ženy směrem k osamostatnění ženy. Často se udává, že žena může a chce mít “stejná práva jako muž”.

Zde si lidé často pletou pojmy politického práva a skutečných životních potřeb. Ve skutečnosti žena směřuje k tomu aby byla jako muž. Jelikož ale z každé akce plyne reakce, toto ženské snažení vede samozřejmě k tomu, že žena si zároveň zničí svou přirozenou roli manželky a tím pádem zničí rodinu.

Zde nastává naplnění biblických proroctví o rozpadu rodin, vztahů a neustálém ženském hledání pravdy o své nespokojenosti. Ženy hnané nejrůznějšími rozporuplnými touhami je nikdy nedokáží naplnit a upínají se k zoufalostem.

Západní společnost dokonale ukazuje, že ženská emancipace vede jen ke stavu, kdy většina žen zoufale bojuje za naplnění svého plánu, za nalezení uspokojení svých tužeb. Za právo rozhodovat o své rodině. Jediný výsledek je současné rozložení párů, kdy většina párů je složena z žen co se zoufale snaží o udržení partnera, který by sice chtěl svou vlastní ženu, ale nemůže už nic dosáhnout a tak se musí spokojit s přítomností té, která se sama rozhodla.

Takové vztahy se plynule rozpadají a většina dětí tak vyrůstá jen s matkou. Také všechny dívky jsou již vychovávány do role svobodné matky. A mužům nezbývá než využívat ženských tužeb a do rozpadlých rodin se vtírat. Přesně tak je to napsáno v Bibli při popisu posledních časů.