Emancipace žen klame ženy k částečnému přijetí role muže

Takzvaná “ženská emancipace” je klamavá nauka, která vyučuje, že žena jako Člověk není spokojená se svou rolí Pocházejícího. I když žena byla Bohem stvořena z Adamovo žebra, aby byla jeho pomocnicí a milovanou bytostí. Že žena má právo zastávat také roli muže.

Zrádné lidské srdce ale nebývá spokojené s rolí milovaného Pocházejícího, neboť se mu tato role připadá svazující. Proto ženy rády přijmají iluzi, že by měly vystoupit z ženské role milovaného Pocházejícího a zaujmout též roli Pochazitele, v tomto případě roli muže.

Nauka ženské emancipace je klamná v tom, že ženám představuje pouze ty ženám příjemné části mužské Pochazitelské role. V realitě tím na ženy dopadají i ty části Pochazitelské role, které jsou ženám protivné a likvidují rodiny a lidskou lásku. Výsledkem je rozpad rodin a ochladnutí lásky, protože takto vychovaná žena nemůže být pro muže nejlepší společnicí, ale je spíše soupeřem a zdrojem pokoušení a nespokojenosti.

Žena milující nauky ženské emancipace se chce sama rozhodnout, co si počne se svým tělem a jakému muži se vydá. Díky naukám bezzákonnosti se ale taková žena nevydává do lásky muže v bázni, aby pro něj nebyla jen nepříjemným zdrojem pokoušení a nároků. Naopak, za své tělo si nárokuje služby a chce aby v bázni byl muž.

Emancipovaná žena nestíhá svou ženskou roli a většinou se svévolně vydává někomu, kdo jí nechce. Když se žena svévolně vydává, nezohledňuje lásku muže, protože tu chce považovat za povinnou věc na kterou má nárok. Naopak zohledňuje pouze mužovu krásu a bohatství, chce aby muž byl pro ní zdrojem komfortu. Chce tedy vystupovat, jakoby ona byla zdrojem lásky, kterým ovšem žena není. Takovou ženu nauky Druhé Morálky nutí, aby muže pokoušela. Taková žena chce, aby jí muž sloužil v bázni, aby se jí vydal a byl jí poslušný. Sama pak nechce nést za nic zodpovědnost, protože žádnou pro ni nepříjemnou povinnost mužské Pochazitelské role převzít nechce. Nutí tedy muže, aby byl naopak z větší části v ženské roli on.

Samozřejmě tím nastává velký konflikt v ženské duši. Žena pokažená naukami emancipace vyžaduje, aby jí muž sloužil v bázni – zároveň ale takovým mužem dokonale pohrdá. Dostává se tedy do úplné pasti syndromu “Chci přesně to, co nechci”.

Views: 2086