Emancipace osvobodila ženy od rodiny

Slovo “emancipace” znamená růst do povýšeného stavu či samostatnosti a nezávislosti. V případě “ženské emancipace” se hovoří o jevu odstupu od Božích pravidel života muže a ženy směrem k osamostatnění ženy. Často se udává, že žena může a chce mít “stejná práva jako muž”.

Zde si lidé často pletou pojmy politického práva a skutečných životních potřeb. Ve skutečnosti žena směřuje k tomu aby byla jako muž. Jelikož ale z každé akce plyne reakce, toto ženské snažení vede samozřejmě k tomu, že žena si zároveň zničí svou přirozenou roli manželky a tím pádem zničí rodinu.

Zde nastává naplnění biblických proroctví o rozpadu rodin, vztahů a neustálém ženském hledání pravdy o své nespokojenosti. Ženy hnané nejrůznějšími rozporuplnými touhami je nikdy nedokáží naplnit a upínají se k zoufalostem.

Západní společnost dokonale ukazuje, že ženská emancipace vede jen ke stavu, kdy většina žen zoufale bojuje za naplnění svého plánu, za nalezení uspokojení svých tužeb. Za právo rozhodovat o své rodině. Jediný výsledek je současné rozložení párů, kdy většina párů je složena z žen co se zoufale snaží o udržení partnera, který by sice chtěl svou vlastní ženu, ale nemůže už nic dosáhnout a tak se musí spokojit s přítomností té, která se sama rozhodla.

Takové vztahy se plynule rozpadají a většina dětí tak vyrůstá jen s matkou. Také všechny dívky jsou již vychovávány do role svobodné matky. A mužům nezbývá než využívat ženských tužeb a do rozpadlých rodin se vtírat. Přesně tak je to napsáno v Bibli při popisu posledních časů.

Příbuzné články

 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, ženy
 • AstrofyzikaŽádný astrofyzik vám nikdy nepřizná, že jeho práce je zbytečná Proto se to snaží tajit všichni z toho oboru, co čerpají miliardy dolarů na svou zábavu. O co jde. Sice se tváří, že pro nás objevují Vesmír, ale o vesmíru nikdy nemůžou nic podstatného zjistit, protože on vůbec není VIDĚT.…
  Tags: a, že, se, o
 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se
Translate »