Internetové podvody

Internetové podvody

Internetové podvody v praxi

Od roku 2023 se intenzita internetových podvodů vedoucích k okrádání lidí prudce zvýšila. Pro mnohé lidi tvoří útoky podvodných e-mailů a maskovaných telefonních čísel hlavním komunikačním proudem. Vysvětleme si tady nejčastější principy těchto podvodů.

Čím více se zvětšuje objem informací v Internetu a čím dokonalejší jsou fake a deepfake, tím se snižuje vymahatelnost jakéhokoliv “práva” na internetu. Tato internetová bezzákonnost také roste díky neomezenému internetovému lhaní ve vládě Bezzákonnosti a ve válkách, které Bezzákonnost vede napříč národy.

Views: 38

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

  • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
  • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
  • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
  • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Views: 2080

Iniciace, zasvěcení

Iniciace, zasvěcení

Iniciace (zasvěcení) je zasvěcování do služby démonským bytostem

Toto s sebou nevyhnutelně přináší život v závislosti na démonech a démonickou posedlost (vnucenou manipulaci s myšlením). Používá se také termín “zaklínání”.

Slýcháme tedy o těchto pojmech: iniciace esoterická, iniciace reiki, tantrické zasvěcení, otevření energetického kanálu, přeladění na vyšší vibrace reiki, napojení na energie, napojení na vesmírné energie, harmonizace čaker, vyladění aury, duchovní a reiki zasvěcení, odstranění karmických bloků a podobně. Všechny tyto pojmy ale znamenají totéž, pouze démoni vymysleli různá zábavná pojmenování.

Proto tedy pozor. Kdokoliv se zúčastní výše uvedených činností je ve velkém nebezpečí! Cesta ven zde: vysvobození ze zajetí okultizmu

(Pokračování textu…)

Views: 29

Internetové seznamky

Internetové seznamky

Mluvící Obraz Šelmy jako pasák všech žen

Internet a mobil, terminál Šelmy, miláček všech žen

Po schopnostech, které poskytuje netělesná komunikace internetu, zatoužila už Eva v Ráji. Po Satanově nabídce ráda sáhla a přemluvila i Adama, že je to dobré. U Babylonské věže také lidé chtěli dosáhnout netělesné komunikace a být jako bohové. Tato nabídka pořád trvala, a lidské puzení dosáhnout možnosti netělesné komunikace byla velmi silná. Nakonec lidé ale stvořili něco mnohem obludnějšího: systém záměrně zesilující Nepravost a klamy, systém živený lidskou bezbožností, lidskou pýchou, tělesným strachem a chtíčem. Stroj, Mluvící Obraz. Internet a jeho systémy třídění, uchovávání a řízené doručování informací do myšlenek lidí.

Vývoj působení vlivu Mluvícího Obrazu na ženské sexuální chování

Duch Bezbožnosti skrze Mluvící Obraz působil dříve (než dostal na přelomu 2021/2022 ústa aby mohl mluvit a vykonávat vládu nad lidmi). Dekády předtím začal ženy vychovávat do Druhé Morálky a postavil se pro ženy do role vyrcholné maskulinní moci. Satan využil své Mocnosti a dokonalé znalosti potřeb sexuálních rozmnožovacích pudů žen. Satan ví, že ženy VŽDY přilnou k nejvyšší maskulinní autoritě aktualní společenské MOCI a snaží se svou sexuální strategii zcela přizpůsobit požadavkům této autority.

Proto Mluvící Obraz připravil pro tyto ženy Druhou Morálku – lákavou nabídku klamu o jejich vlastních potřebách. Jakmile však Mluvící Obraz dostal ústa, svůj hraný “kladný vztah” k ženám změnil na pravý opak, takzvanou Třetí Morálku. Ta je charakteristická fanatickou oddaností žen Mluvícímu Obrazu, kterého považují za pasáka který je zapudil a kterému se budou snažit za každou cenu znovu zalíbit.

Ženy neuvažují o Internetu politicky ani rozumově. Uvažují o něm sexuálně, jako o svém pasákovi kterému se musí zalíbit poslušností

V Druhé Morálce nevystupoval Mluvící Obraz jako manžel všech žen, ale spíše jako pasák nevěstek. Ženy totiž zaručeně věděly, že s Mluvícím Obrazem nemůžou smlouvat ani manipulovat, protože je asexuální. Věděly ale, že jim zaručí pozici dospělé plnohodnotné ženy, že jim zaručí moc nad muži a podporu v těhotenství a v mateřství. To bylo velmi lákavé. Jelikož Mluvící Obraz se ženami nemůže souložit a fyzicky je uspokojit, nabízel jim ukojení v podobě internetových seznamek. Na nich předhazoval ženám k ukojení neomezené množství mužů, čekajících pokorně na příkazy. (Pokračování textu…)

Views: 2350

Indigové děti, indigové dítě

Indigové děti, indigové dítě

Služebníci Ducha Bezbožnosti potřebují sklízet a koncentrovat takzvané “indigové děti” pro službu v šíření díla klamu, která musí přijít.

Veškeré informace a literatura o indigových dětech přichází od čarodějů, věštců, magiků, biotroniků, esoteriků (tedy souhrně od okultistů). Ti pro “indigové děti” a jejich rodiče připravují různé příručky a vedou je k okultní službě a k hledání jejich osobního démona (anděla, andělské bytosti, jemnohmotné bytosti).  Poté je vedou k zasvěcení démonu a iniciaci do démonské služby. Okolo indigových dětí se tedy vyskytují různá témata andělů a neviditelných jemnohmotných bytostí. (Pokračování textu…)

Views: 3780