Energie je Boží síla uložená ve stvořené hmotě

Nyní má přiřazování energie na Zemi na starosti kníže Mocností Satan, který ji přiřazuje svým způsobem na základě svých principů. Samotná energie uložená v hmotě je ale stvořená Bohem a patří Bohu.

Většina křesťanů má chybnou představu o tom, co to znamená “být napájen Bohem”. Představují si, že energie, kterou lidé čerpají nyní, je cosi přímo stvořeného Satanem a Mocnostmi, a že energie od Boha je cosi úplně jiného, co nemá nic společného s žádnými fyzikálními procesy. Bůh má ale takovou vládu nad svým Stvořením, že dokáže libovolně určovat energetický potenciál všech procesů ve Stvoření.

Po pádu lidí v Edenu byla Země prokletá kletbou smrti – Bůh snížil její energetickou úroveň. Na Nové Zemi budou všechny procesy uvolňovat mnohem více energie, než na této Zemi.

Views: 919