Pýcha je “bezmezné nadšení vlastní dokonalostí”.  Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením filozofie (která často pochází z channelingu) zcela odtrženi od poznání pravdy, neboť jsou pyšní na to, co všechno se velkým úsilím naučili. Takoví žijí ve vlastní vybudované iluzi a Pravda je nezajímá, neboť poznání Pravdy by jim ukázalo, že se učili zbytečnosti.

Zbraní Božího Odpůrce je podpora a navyšování lidské pýchy

Například u různých náboženství,  jsou lidé pyšní, že dodržují určitá a specifická pravidla, díky kterým se straní zbytku společnosti. Jsou pod vlivem pýchy tvrdohlaví a odmítají cokoliv, co jim jejich víru narušuje nebo je usvědčuje z bludu. K takovým náboženstvím se většinou přidávají lidé, kteří hledají, kde svou pýchu lépe využít pro svůj skvělý obraz ve společnosti nebo také lidé s nízkým sebevědomím, které se snaží vynahradit pýchou.

Hledání Boha „v sobě samém,“  je k Bohu Bible velmi rouhavé, probouzí pýchu na rádoby “vědění úplné pravdy”. Takovéto hledání „Boha v sobě“ může přerůst do provozování okultismu, kdy lidé začínají odesílat „pozitivní andělské energie,“ věštit, nabízet falešnou lásku a pokoj (humanismus) a ještě si myslí, že tím ostatním pomohou. Taková učení bývají hloupá až nesmyslná, v lidech probouzejí pýchu a “lechtají jim sluch”.

Mnohým by se líbilo udělat boha ze „svého nitra“, tedy ze sebe. Toto vše je rozšířeno proto, aby nedošli k věčnému životu s jediným opravdovým Bohem Stvořitelem a hledali bohy kdekoliv jinde. Pýcha v člověku podporuje, aby se nechtěl pokořit před Ježíšem a prosit Jej o pomoc a spasení.

Příbuzné články

 • Antikrist, duch antikristaOznačení užívané pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami.
  Tags: a, se, že, s, slovník, u
 • Husité, husitstvíHusitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v království Bohemia ke zformování mohutného povstání těžce pracujícího lidu proti bohatým. Učení kazatele Jana Husa bylo inspirací mohutnému počtu pracujícího lidu k sjednocení ve svém vzteku. Ústřední myšlenkou bylo tedy dosáhnout obecného prospěchu a prosperity pomocí násilného převratu. Chyběl…
  Tags: a, že, se, v, k, s, slovník, u
 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, k, v, že, boha, lidé, slovník, p, s
 • Sekta Praetorianu, sekta pretoriánů, pretoriánská sektaŽádná sekta Praetoriánů neexistuje Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o "další sektu", (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde…
  Tags: a, se, v, že, slovník, p, s, u
 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, k, boha, se, v, slovník, s, u
Translate »