Pýcha je “bezmezné nadšení vlastní dokonalostí”.  Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením filozofie (která často pochází z channelingu) zcela odtrženi od poznání pravdy, neboť jsou pyšní na to, co všechno se velkým úsilím naučili. Takoví žijí ve vlastní vybudované iluzi a Pravda je nezajímá, neboť poznání Pravdy by jim ukázalo, že se učili zbytečnosti.

Zbraní Božího Odpůrce je podpora a navyšování lidské pýchy

Například u různých náboženství,  jsou lidé pyšní, že dodržují určitá a specifická pravidla, díky kterým se straní zbytku společnosti. Jsou pod vlivem pýchy tvrdohlaví a odmítají cokoliv, co jim jejich víru narušuje nebo je usvědčuje z bludu. K takovým náboženstvím se většinou přidávají lidé, kteří hledají, kde svou pýchu lépe využít pro svůj skvělý obraz ve společnosti nebo také lidé s nízkým sebevědomím, které se snaží vynahradit pýchou.

Hledání Boha „v sobě samém,“  je k Bohu Bible velmi rouhavé, probouzí pýchu na rádoby “vědění úplné pravdy”. Takovéto hledání „Boha v sobě“ může přerůst do provozování okultismu, kdy lidé začínají odesílat „pozitivní andělské energie,“ věštit, nabízet falešnou lásku a pokoj (humanismus) a ještě si myslí, že tím ostatním pomohou. Taková učení bývají hloupá až nesmyslná, v lidech probouzejí pýchu a “lechtají jim sluch”.

Mnohým by se líbilo udělat boha ze „svého nitra“, tedy ze sebe. Toto vše je rozšířeno proto, aby nedošli k věčnému životu s jediným opravdovým Bohem Stvořitelem a hledali bohy kdekoliv jinde. Pýcha v člověku podporuje, aby se nechtěl pokořit před Ježíšem a prosit Jej o pomoc a spasení.j grey - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostí Přečteno 14516 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 16 06 2022 18 07 54 150x150 - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostíAntikrist, Bezbožník Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7) Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře, bezbožníka ohavnosti. Také je užíváno pro…
  Tags: a, že, v, se, boha, slovník, s, u
 • fig 28 04 2022 08 47 51 150x150 - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostíPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, k, v, že, boha, lidé, slovník, p, s
 • jan hus monument 1057225 1280 150x150 - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostíHusitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v království Bohemia ke zformování mohutného povstání těžce pracujícího lidu proti bohatým. Učení kazatele Jana Husa bylo inspirací mohutnému počtu pracujícího lidu k sjednocení ve svém vzteku. Ústřední myšlenkou bylo tedy dosáhnout obecného prospěchu a prosperity pomocí násilného převratu. Chyběl…
  Tags: a, že, se, v, k, s, slovník, u
 • fig 26 06 2022 10 13 45 150x150 - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostíŽádná sekta Praetoriánů neexistuje Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o "další sektu", (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde…
  Tags: a, se, v, že, slovník, p, s, u
 • fear 615989 1280 150x150 - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostíApostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa (Pomocí Mluvícího Obrazu) terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení…
  Tags: boha, se, k, a, v, slovník, s, u
Translate »