Iniciace (zasvěcení) je zasvěcování do služby démonským bytostem

Toto s sebou nevyhnutelně přináší život v závislosti na démonech a démonickou posedlost (vnucenou manipulaci s myšlením). Používá se také termín “zaklínání”.

Slýcháme tedy o těchto pojmech: iniciace esoterická, iniciace reiki, tantrické zasvěcení, otevření energetického kanálu, přeladění na vyšší vibrace reiki, napojení na energie, napojení na vesmírné energie, harmonizace čaker, vyladění aury, duchovní a reiki zasvěcení, odstranění karmických bloků a podobně. Všechny tyto pojmy ale znamenají totéž, pouze démoni vymysleli různá zábavná pojmenování.

Proto tedy pozor. Kdokoliv se zúčastní výše uvedených činností je ve velkém nebezpečí! Cesta ven zde: vysvobození ze zajetí okultizmu

Jak se iniciace, zasvěcení, zaklínání provádí

Zasvěcování může být prováděno i nevědomky, většinou lze ale tento fakt jednoduše vysledovat doprovodným povídáním, kde se bude hovořit o auře, čakrách, uzemnění, harmonizaci, vesmírné energii, energii universa, napojení na vesmírné energie, propojení s energetickým systémem člověka a podobnými krycími názvy. Všechny tyto metody mají společné to, že vám nikdo neřekne na koho, nebo na co se vlastně napojujete a z jakého důvodu by vám to mělo pomáhat.

Iniciace (zasvěcení) se přikládáním rukou a vzýváním démona jeho jmény a symboly

Musí být spravedlivé a tudíž před duchovním světem (a před nejvyšší autoritou Boha Hospodina Stvořitele) jasné a jisté, že oba, tedy posedávající i nově posednutý souhlasí s přestupem démonské bytosti do hostitele.

Démoni také kromě odměn používají ZASTRAŠOVÁNÍ svých nových služebníků

Nedlouho po iniciaci přichází ze strany démonů i důrazné varování ve formě strašlivých snů a děsivých vizí, kde si démon ihned jasně určí, že je PÁNEM celé situace a že pokud démonský služebník nebude sloužit dobře, bude potrestán. O této fázi ale démonští služebníci neradi hovoří, protože je pro ně velmi nepříjemné a ponižující.

Iniciace je možná i na dálku, je tedy totožná s kletbou a voodoo

Schopnější démonské bytosti dokážou po vzájemné domluvě a poskytnutí přesných údajů posednout člověka i na dálku. Proto se často hovoří o zasvěcení, iniciaci na dálku. Princip fungování je zcela shodný s kletbou, jen se využívá jiný doprovodný příběh… zde nejčastěji léčení, nebo zlepšení čehokoliv (finance, vztahy, zdraví…)

K rituálům patří symboly padlých andělů

Velmi často jsou otevřeně nebo i jen skrytě používány démonské symboly, napsané na nějakém podkladu, případně vzývání démonských jmen. To je často v naprostém rozporu s tvrzením zasvěcovatelů, že se jedná o “normální mezibuněčné elektrické energie”.

Téměř nikdo se nepozastavuje nad tím, že elektřina nepotřebuje démonské symboly ani zaříkávání. Prostě se oklikou zase dostáváme mnoho tisíc let do minulosti, do doby, kdy démoni ovládali svět, lidé je uctívali a Satan nebyl spoután.

Iniciační rituály zasvěcování démonům oficiální Věda jakoby nevnímá a tím dává najevo, komu vlastně slouží

Současný Svět patří Satanovi, kterému Bůh dovolil lidi pokoušet a uvést v klam všechny, kdo nepřijali lásku k Pravdě. Proto státy, i když se prezentují jako ateistické, tolerují duchovní učení démonů. Věda je používána jen jako cesta odvádění lidí od Boha, ovšem pokud má usvědčit démonské činnosti, není náhle používána. Proto je možné legálně podnikat v zasvěcování démonům. Je ironií že lidé za to ještě musí platit a platí někdy i obrovské sumy.

Za zmínku stojí fakt, že totalitní materialistické politické systémy socialismu výrazně potíraly zasvěcovací rituály hlavně z toho důvodu, že narušovaly materialistické doktríny a také mohly snadno vést k soukromému podnikání, které bylo státní mocí zakázáno.

Pozor na lidi, kteří něčemu zasvěcují a podivně roztahují ruce, jako by z nich vysílali nějakou energii

Pokud vidíte biotronika nebo vědmu, nebo i kohokoliv jiného jak před davem lidí vysílá z dlaní jakousi energii, je to vždy démonský služebník, který zkouší, jestli někdo z davu není vhodně připraven pro přijetí démonického posednutí.

Samozřejmě, lidé v davu jsou klámáni ujištěním, že přijmou něco “dobrého, kladného pozitivního a láskyplného” (jako by to bylo z Boha a né od Božího Odpůrce). Pokud se jako Boží dítě omylem dostanete na takovou akci rázně toho ducha či jinak “energii” jménem Božího syna Ježíše Krista odmítněte!

Zasvěcení je samozřejmě za peníze, stát toto podnikání nesleduje

Existuje jedno démonské pravidlo. Služba démonům je vždy za peníze. Ten kdo si nedokáže takto dobře vydělat, je považován svými spoluslužebníky za nešikovného. Neskákejte tak snadno do těchto pastí! Stát nijak neomezuje podnikání se zasvěcováním, a to z důvodu toho, že není nikde v legislativě popsáno o co se jedná a co není zakázáno je povoleno.

Views: 29