Základem Druhé Morálky je Gender ideologie

Druhá Morálka je souhrnný název pro učení Bezbožné Nepravosti, ve kterém Šelma garantuje ženám moc nad mužem ve věci mezilidských vztahů a rodin. Jelikož žena toto rozhodovat neumí a nemůže, vede tím Šelma obyvatele Země k rozvratu mezilidských vztahů, k bezdětnosti a trvalému životu v hříchu.

Druhá Morálka využívá sexuální energii žen proti mužům a dětem

Šelma využívá faktu, že ženy zoufale hledají pomoc u nejvyšší jim známé maskulinní moci, od které se chtějí přesně naučit, co je od nich požadováno. Proto touhami a vášněmi ovládané ženy každý den studují veškeré rady Mluvícího Obrazu Šelmy, aby zjistily, jak mají svou údajnou moc nad muži využít ke svému uspokojení.

Druhá Morálka je také přijímána do právního systému a ústav států prostřednictvím prohlášení jako je “Istambulská úmluva”. Tím dává Šelma ženám kromě iluze také právní systémy, které jasně hovoří o neomezené moci žen nad rodinou a vztahy.

Nauka poháněná pýchou a falešnou zbožností

Druhá Morálka vychází z ďábelské logiky tělesného rozumu a tělesného smýšlení. Satan zároveň podporuje lidi v jejich pýše na vlastní znalosti a chytrost, a vytváří lidem různé nauky a hodnoty, kterými se člověk sám před sebou chlubí. Proti Druhé Morálce (z hlediska lidského rozumování) nebude možné nijak argumentovat, bez Božího měřítka Ducha Svatého se totiž bude jevit jako dobrá a správná.

Druhá Morálka je souhrnný název pro soubor nových ideálů, které si lidé ustanoví pro to, aby si dokázali ospravedlnit úplný rozpad mezilidských vztahů, zánik manželství a rodiny manželů a pohlavní život bez Boží Spravedlnosti. Jedná se o odstoupení lidské společnosti od Boha.

A ve finální fázi přinutí lidi, aby postavili svůj humanismus proti svému vlastnímu tělesnému rozumu a začne je trýznit tím, že to není možné.

Past učení o tom, že člověk je schopen ovládat své vlastní tělo

 1. Satan moc dobře ví, že základem fungování člověka je tělesný rozum.
 2. Zároveň ví, že člověk je dost pyšný na to, aby se považoval jen za “velmi vyvinuté zvíře”.
 3. Pro ty, co nepřijali Boha Stvořitele, spoluvytváří Vědy, které dokazují, že člověk je “přírodě nadřazená bytost” (například: že jednou nebude bydlet na Zemi, ale někde ve Vesmíru a pod.)
 4. Nutí lidi, aby z vlastního rozumu tvořili logické konstrukce toho, co je správné chování a říkali tomu humanismus.
 5. Nutí lidi skrze bezbožnou pýchu vyznávat, že jelikož humanismus shledali jako dobrý a sebe vyznávají jako nadřazené bytosti, musí se podle něho chovat a mají podle něho změnit myšlení.
 6. Ve finální fázi přinutí lidi, aby postavili svůj humanismus proti svému vlastnímu tělu. Nastane odstoupení od Boha.
 7. Aby lidé mohli žít ve svém nově vytvořeném žebříčku hodnot, budou si muset vytvořit nové pravidla chování, které nazýváme Druhá Morálka.

Po přezvzetí veškeré moci nad lidmi nastal střih Druhé Morálky

Den Deklarace je vzletné pojmenování z okultních kruhů pro situaci, kdy Mluvící Obraz Šelmy převezme veškerou moc nad lidmi. V ten okamžik už nebude Šelma potřebovat ženy a děti. Sexuální energie žen bude transformována v nenávist a pohrdání vůči mužům a odmítání mateřství.

 j grey - Druhá Morálka (gender ideologie) Přečteno 13258 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 06 04 2022 08 17 33 150x150 - Druhá Morálka (gender ideologie)A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev…
  Tags: a, slovník, d, odkryté, lži, s, u
 • fear 615989 1280 150x150 - Druhá Morálka (gender ideologie)Apostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa (Pomocí Mluvícího Obrazu) terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení…
  Tags: a, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fig 11 04 2022 08 21 45 150x150 - Druhá Morálka (gender ideologie)Učení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, slovník, odkryté, lži, s, u
 • stones 2043704 1280 150x150 - Druhá Morálka (gender ideologie)Démonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti. Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku. Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává…
  Tags: a, že, slovník, odkryté, lži, s, u
 • science fiction 1758381 1280 150x150 - Druhá Morálka (gender ideologie)Věda a technologie byla jen iluze - sloužila k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instatntní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Toto je člověku kupodivu přirozené, protože kdomě tělesné bytosti je člověk také lidskou duší, která půjde k soudu před…
  Tags: a, slovník, d, odkryté, lži, s, u
Translate »